אירועים אחרונים

פרשת נח

"…נח איש צדיק תמים היה בדורתיו את האלקים התהלך נח" בחסידות נהוג להבחין בין שני אבות טיפוס של צדיקים, שהמייצגים אותם הם נח ואברהם. נח איש צדיק, מסתבר שהצדיק היחיד בדורו ועל כן היחיד שניצל עם משפחתו מן המבול. נח לא  התפלל למען בני דורו, לא ניסה לבקש עליהם, לא ניסה לתקן על מנת להציל את […]

המשך קריאה "פרשת נח"

דף חזרה אלול תשרי

דף חזרה – הלכות ראש השנה מתי נהוג לומר את המזמור "לדוד ה' אורי וישעי"? פרק ק' סעיף י'. מה המטרה של עירוב תבשילין, איך עושים אותו, ובאיזה מקרה צריך לעשותו ? פרק ק' סע' יד. מה יעשה אדם שאמר בעשרת ימי תשובה "האל הקדוש" במקום "המלך הקדוש", ונזכר אחרי שהתחיל את הברכה הבאה, ומדוע […]

המשך קריאה "דף חזרה אלול תשרי"

ערב יוה"כ

לפני מס' שנים ביקש הרב אברהם ליפשיץ, ראש החמ"ד, להיכנס ליום הכיפורים עם המחשבות והכלים אותם למד מרבי עקיבא והבעש"ט: "מעשה בר' אליעזר שירד לפני התיבה ואמר עשרים וארבע ברכות (בתענית על בצורת) ולא נענה. ירד רבי עקיבא אחריו ואמר 'אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה, אבינו מלכנו, למענך רחם עלינו' – וירדו גשמים. היו החכמים […]

המשך קריאה "ערב יוה"כ"

אגרת לראש השנה

בראשית / רבקה מרים בראשית ברא אלקים את השמים שבעצם אינם ואת האדמה שרוצה בם לגעת, בראשית ברא אלקים חוטים מתוחים ביניהם בין השמים שבעצם אינם ובין האדמה המשוועת, ואת האדם הוא יצר שהאיש הוא תפילה והוא חוט נוגע במה שאינינו במגע של רוך ודקות. ערב ראש השנה, ואנו מבקשות לסכם את השבועות הראשונים של […]

המשך קריאה "אגרת לראש השנה"

פרשת ניצבים וילך

"ואני תפילתי…" הוגים שונים נתנו תשובות שונות לשאלה הפילוסופית…מהו האדם. התובנה הידועה ביותר  היא המונח הלטיני Homo sapiens" , " שפירושו "אדם חושב" או "אדם תבוני". ואולי אפשר להציע תשובה שונה: האדם הוא הומו מתפללוס, "Homo mitpalelos" , יצור מתפלל ואם נדייק יותר – יצור מפלל. היכולת המיוחדת הזו של הנפש האנושית, לבטא מתוכה תפילה, מגדירה את ייחודו […]

המשך קריאה "פרשת ניצבים וילך"

כי תבוא

"התפילה מקיפה את כל הווייתינו: היא מציצה אלינו מתוך שגרת החיים, אטומה ברגעים של משבר כאשר משהו בביטחון העוטף אותנו נסדק. מחייכת אלינו ברגעי שמחה גדולה. לוחשת על אוזנינו כאשר מתפעמים מיפי הטבע או משלמותו של רגע חולף. הקריאה לתפילה היא קריאה לחיים, קריאה להיפתח אל קול תשתיתי ועמוק הרוחש בקרבנו ובמציאות כולה כל העת. […]

המשך קריאה "כי תבוא"

פרשת שלח לך- סופשנה

"האדם התורני היוצר מתהווה תמיד. הוא מתפעל ומשתאה נוכח ריבוי ההתרחשויות הזורמות סביבו ונוכח הופעתם האדירה של החיים וסוד התחדשותם המתמדת. הוא מקשיב לנחל החיים הזה על כל פלגיו, כשם שהוא מאזין לשורשים האלוקיים המחיים את ענפיה וסעיפיה של התורה שהוא לומד. הוא מיד מהלך בין העומדים. שוב ושוב הוא מוצא עצמו במקום שלא היה […]

המשך קריאה "פרשת שלח לך- סופשנה"

פרשת בהעלותך

מן הפרשה "והאספסף אשר בקרבו התאוו תאוה וישבו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי יאכלנו בשר. זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם את הקשואים ואת האבטחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים…( יא', ד'-ה') בני ישראל שנגאלו זה מקרוב, מגלים רפיון עם הקשיים הראשונים בהם הם נתקלים. ואותו הייאוש הנולד מן הקושי, מעורר בהם […]

המשך קריאה "פרשת בהעלותך"

פרשת נשא

"נזר אלוקיו על ראשו" בפרשתנו מתגלה יחסה הדואלי של היהדות אל תופעת הנזירות. מחד, נתפס הנזיר כקדוש – "קדוש הוא לה'". את המילים נזר אלוקיו על ראשו מפרש האבן-עזרא ככתר, כתר מלכות המצוי על ראשו של הנזיר. מאידך, רבים מן הפרשנים התייחסו לקרבן החטאת אותו צריך להביא הנזיר במלאת ימי נזרו – נזירותו היא חטאתו. […]

המשך קריאה "פרשת נשא"