פרשת לך לך

בפרשת לך לך אנו נחשפים לדמותו של אברהם אבינו , שכפי שמציין הרב זקס בספרו יותר ממחצית בני האדם החיים היום על פני האדמה רואים עצמם כממשיכי דרכו. במדרשים ניתן למצוא 3 תמונות של אברהם המגלה את אלוקים. אברם הילד, שהושאר בין פסילי תרח, ששובר את הפסלים ומורד בעולם האלילים. אברהם המתבונן בטבע , ומתוך […]

המשך קריאה "פרשת לך לך"

פרשת נח

שבת פרשת נח תשע"ט 40 יום לאחר שנראים ראשי ההרים פותח נח את חלון התיבה ושולח את העורב. לאחר 7 ימים שולח נח את היונה . והיא נשלחת פעם נוספת, לפני שלא שבה עוד. דברים רבים נאמרו על היוזמה האנושית של נח לשליחת העופות ופרשנים שונים ניסו להסביר מדוע שלח נח ראשית את העורב ולאחר […]

המשך קריאה "פרשת נח"

פרשת בראשית

ושוב ב"ה מתחילים מבראשית. מהתוהו ובוהו שהופך במאמר ובעין טובה לעולם. ארץ ושמים יבשה צמחים מאורות וחיות. ואז אדם. זכר ונקבה ברא אותם. ושבת. בפרק ד בפרשה מסופר כך: ג וַיְ ִהי, ִמ ֵּקץ יָ ִמים; וַיָ ֵּבא ַקיִן ִמ ְפ ִרי ָה ֲאָד ָמה, ִמנְ ָחה–לה . וְ ֶה ֶבל ֵּה ִביא ַגם-הּוא ִמ […]

המשך קריאה "פרשת בראשית"

אגרת לערב יום כיפור

ח תשרי תשע"ט הורים יקרים שלום וברכה' חזרנו היום לבית ספר עייפות ונרגשות מערב התעוררות מלא שמחה והכנה ליום הקדוש. את הערב חתמנו עם שכבות ט-יב בתפילת סליחות מרגשת יחד עם המוני בית ישראל ברחבת הכותל המערבי. והלוואי שכל התפילות ישפיעו את פעולתן הטובה בשמים ובארץ. במהלך הערב, בשיחה של חנה כהן אלורו ובשיעורים שהועברו […]

המשך קריאה "אגרת לערב יום כיפור"

פרשת ניצבים

ערב ראש השנה תשע"ט כמדי שנה אנו זוכים ופרשת ניצבים מזמינה אותנו להרגיש את קרבתו של ראש השנה. בפרשה אמירות רבות בנושא תשובה ואף פסוקים שהפכו להיות סימנם של ימים אלו . הפרשה נפתחת במילים " ַא ֶּתם נִ ָּצ ִבים ַהּיֹום ֻּכ ְּל ֶּכם, ִל ְּפנֵי ה' ֱאֹל ֵהי ֶּכם" .בפסוקים הבאים ממשיך משה ומפרט […]

המשך קריאה "פרשת ניצבים"

סופשנה

הרב ריסקין, ראש מוסדות אור תורה מסיים את ספרו "ציוני דרך", במילים היקרות הבאות: "המורשת החשובה ביותר שאני יכול להשאיר לנכדי האהובים, היא: אף פעם אל תפסיקו לחלום. חלמו בהקיץ, לא רק בשנתכם, ודאגו שלחלומכם תתלווה תכנית פעולה שתאפשר את הגשמתו. חשוב מכל, קשרו את חלומכם בחלומו של ישראל סבא, בחלומה של כנסת ישראל. עגנו אותו בהיסטוריה […]

המשך קריאה "סופשנה"

פרשת שלח

מן הפרשה הפרשה בסופה מתייחסת לנושא הציצית. הציצית שצריכה להיות תכלת. המדרש בתנחומא (שלח, טו') מתייחס להוראה זו ואומר: "שהתכלת דומה לים, הים דומה לרקיע והרקיע דומה לכיסא הכבוד ומתוך שהוא רואה אותו, זוכר את קונו". מדרש זה מסביר למעשה, את הפסוק בפרשת ציצית: "וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה'". יש כאן מערכת אסוציאטיבית. מהצבע התכלת […]

המשך קריאה "פרשת שלח"

פרשת נשא

"ועשה הכהן אחד לחטאת ואחד לעלה וכפר עליו מאשר חטא על הנפש וקידש את ראשו ביום ההוא"(ו', י"א) בסיומם של חיי הפרישות בהם בחר הנזיר, עליו להביא קרבן חטאת. ייתכן וקרבן החטאת בא לכפר על מעידות שהיו בדרך – מעידות אליהן הנזיר איננו מודע. אך ייתכן ויש לראות בקרבן זה את דרכה של התורה להביע את הסתייגותה […]

המשך קריאה "פרשת נשא"

פרשת במדבר-שבועות

האם היה צריך הקב"ה לרדת על הר סיני בקולות וברקים ושופר גדול כדי להודיענו את מצוות "לא תגנוב"? בימים שלפני מתן תורה, אנו חוזרים, מטבע הדברים, אל מעמד הר סיני ומנסים ללמוד עוד משהו על פשרו. עומד הרב שטיינזלץ, על מהותן של עשרת הדברות שניתנו במעמד הכ"כ יוצא דופן, ומציין כי איננו מוצאים בהם חידוש על […]

המשך קריאה "פרשת במדבר-שבועות"

פרשת בהר

גאולה ברוח ובמעשה השבוע ציינו באמצעות הדלקת מדורות, בין השאר, את יום פטירתו של רשב"י. המדורות ישמשו כנר לעילוי נשמתו. לרשב"י מיוחס ספר הזוהר והוא נתקדש בעם כאבי הקבלה ותורת הנסתר. אך, רשב"י, ראוי לזכור, היה תלמידו של רבי עקיבא שתמך בהתלהבות גדולה במרד בר כוכבא ממניעים לאומיים. גם לאחר מותם של תלמיד ר' עקיבא […]

המשך קריאה "פרשת בהר"