פרשת נח

שבת פרשת נח תשע"ט 40 יום לאחר שנראים ראשי ההרים פותח נח את חלון התיבה ושולח את העורב. לאחר 7 ימים שולח נח את היונה . והיא נשלחת פעם נוספת, לפני שלא שבה עוד. דברים רבים נאמרו על היוזמה האנושית של נח לשליחת העופות ופרשנים שונים ניסו להסביר מדוע שלח נח ראשית את העורב ולאחר […]

המשך קריאה "פרשת נח"

פרשת בראשית

ושוב ב"ה מתחילים מבראשית. מהתוהו ובוהו שהופך במאמר ובעין טובה לעולם. ארץ ושמים יבשה צמחים מאורות וחיות. ואז אדם. זכר ונקבה ברא אותם. ושבת. בפרק ד בפרשה מסופר כך: ג וַיְ ִהי, ִמ ֵּקץ יָ ִמים; וַיָ ֵּבא ַקיִן ִמ ְפ ִרי ָה ֲאָד ָמה, ִמנְ ָחה–לה . וְ ֶה ֶבל ֵּה ִביא ַגם-הּוא ִמ […]

המשך קריאה "פרשת בראשית"

אגרת לערב יום כיפור

ח תשרי תשע"ט הורים יקרים שלום וברכה' חזרנו היום לבית ספר עייפות ונרגשות מערב התעוררות מלא שמחה והכנה ליום הקדוש. את הערב חתמנו עם שכבות ט-יב בתפילת סליחות מרגשת יחד עם המוני בית ישראל ברחבת הכותל המערבי. והלוואי שכל התפילות ישפיעו את פעולתן הטובה בשמים ובארץ. במהלך הערב, בשיחה של חנה כהן אלורו ובשיעורים שהועברו […]

המשך קריאה "אגרת לערב יום כיפור"

פרשת ניצבים

ערב ראש השנה תשע"ט כמדי שנה אנו זוכים ופרשת ניצבים מזמינה אותנו להרגיש את קרבתו של ראש השנה. בפרשה אמירות רבות בנושא תשובה ואף פסוקים שהפכו להיות סימנם של ימים אלו . הפרשה נפתחת במילים " ַא ֶּתם נִ ָּצ ִבים ַהּיֹום ֻּכ ְּל ֶּכם, ִל ְּפנֵי ה' ֱאֹל ֵהי ֶּכם" .בפסוקים הבאים ממשיך משה ומפרט […]

המשך קריאה "פרשת ניצבים"