בראשית / רבקה מרים
בראשית ברא אלקים
את השמים שבעצם אינם
ואת האדמה שרוצה בם לגעת,
בראשית ברא אלקים חוטים מתוחים
ביניהם
בין השמים שבעצם אינם
ובין האדמה המשוועת,
ואת האדם הוא יצר
שהאיש הוא תפילה והוא חוט נוגע
במה שאינינו
במגע של רוך ודקות.
ערב ראש השנה, ואנו מבקשות לסכם את השבועות הראשונים של שנת הלימודים.
בחרנו השנה למקד את ימי אלול והימים הנוראים במדרשה, בנושא התפילה. למדנו תפילה בשיעורי חינוך, בכינוסים שכבתיים, בחברותות, בקבוצות לימוד עם הרבנית רחל, במסגרת שיחות ועוד.
זכינו לחוויות תפילה משמעותיות בסליחות המשותפות, ב"תפילת חנה" בשילה ובקבר רחל, וערב ההתעוררות עוד לפנינו.
בימים בהם המלך בשדה חשנו במשהו את ה"חוטים המתוחים" בין שמים וארץ, ש"האיש הוא תפילה".
נושא התפילה הוא הנושא הראשון אשר באמצעותו רצינו לשקף את ערך הנאמנות אותו למדנו מן הרב עמיטל ובכוונתנו לעסוק בו בשנה הקרובה.
אכן זכינו בשבועות האחרונים, יחד עם תלמידותינו היקרות, לחוות רגעים של חיבור כן ואמיתי לתפילה ולרבש"ע.
משימתנו היא בנאמנות היום-יומית לתפילת הקבע – לתמידין. הנאמנות מבקשת מאיתנו אמון בקב"ה ונאמנות להנהגתו.
כהורים ומחנכים אנו יודעים שאת אותו אמון עלינו לתת בראש ובראשונה בילדינו ובתלמידותינו. האמון בחיבור לקב"ה, ברצון של תלמידותינו להתפלל, בכך שיש ה' בקרבנו, הוא המפתח לעבודתנו על משימת הנאמנות.
מתוך אמון, אמונה ונאמנות, נעסוק השנה בשני נושאים נוספים, באמצעות אמנה חברתית. נבקש לשוחח ולהתדיין עם הבנות בנושא "תרבות המסכים" ולהגיע לאמנה חברתית בתוך המדרשה.
כמו-כן נבקש להתבונן על התרבות הכלכלית-ערכית המאפיינת כיום את בני הנוער ותלמידותנו בתוכם, כמו גם אותנו המבוגרים. נבקש להתבונן ולפתח מודעות לתרבות בה אנו לוקחות חלק, לאתגר את עצמינו בשאלות הנוגעות להרגלי הצריכה שלנו, לתרבות הבילוי, להוצאות הכלכליות ולמשמעותן הערכית והחברתית.
גם בנושא זה ננסה להגיע לאמנה חברתית שאנו מקוות כי תייצר בתוכנו דפוסי התנהגות חדשים ונכונים יותר.
אנו מבקשות להודות לרחלי לוי, הרכזת החברתית ולרבנית רחל על הובלה משמעותית של פעילות אלול והימים הנוראים. תודות למחנכות ולכל הצוות התומך על השותפות החינוכית והמעשית.

ברכת מזל טוב
לחנה שלייפר – להולדת הנכד
לזמרת הרבנד – להולדת הבן
לשושנה סילבר– להולדת הנכד
בברכת שנה טובה
שנה בה ישמעו ויתקבלו תפילותינו ברצון וברחמים
חנה עסיס