תהליך הכתיבה בנוי מכמה שלבים:

  • כתיבה נרטיבית
  • כתיבה עיונית – דגש על טיעון
  • כתיבת עבודת חקר

מכיוון שמדובר בדגש רב על מישוב אישי: תלמידה כותבת-מורה ממשבת, תכנית הכתיבה מונחית ע"י המורה, בקבוצות קטנות.

המורות המנחות את תכנית הכתיבה עוברות הכשרה ומקבלות ליווי ע"י שלומית כסלו, מדריכה פדגוגית ומנחה בברנקו-וייס.

תכנית הכתיבה מתחילה בחטיבת הביניים בצמוד לתחום דעת – בד"כ היסטוריה ושלהבת, ממשיכה עם כתיבת עבודת חקר בנושא "שורשים" בכיתה ט',  תכניות ייחודיות בתנ"ך בכיתות י-יב, עבודות חקר באזרחות ובסוציולוגיה-פסיכולוגיה, כתיבת עבודות גמר בהיקף 5 יח"ל וכתיבה יוצרת בחטיבה במסגרת סדנאות כתיבה ופרוזה ומגמת ספרות ייחודית.

בשנה החולפת נושא הכתיבה כתהליך בונה זהות קיבל ביטוי גם ב"מחברות חינוך" שמחזיקה כל תלמידה ובה מתקיימת עבודה רפלקטיבית על הפעילות החינוכית-ערכית במדרשה.

חוברות מפרי ידי תלמידות מגמת ספרות