ושמחת בחגך

חג הסוכות מכונה בסידור התפילה: "זמן שמחתנו". אכן חג הסוכות, משמחת בית השואבה ועד לשמחת תורה, הוא חג בו השמחה מהווה מרכיב מרכזי. הרב שטיינזלץ העומד על העניין האמור, תוהה על היכולת לשמוח על פי לוח השנה ומרחיב את תמיהתו לרצף אירועים בעלי אופי רגשי המצויים בלוח השנה העברי: מימים שנועדו להתבוננות רצינית, דרך ימי שמחה וכלה בימי אבל ממש.

ממשיך הרב שטיינזלץ וקובע כי היכולת להתבונן, לשמוח או להתאבל על-פי לוח שנה הוא חלק מהותי מעולם ההוויה הדתי. אנו חיים ומתפקדים כחלק מתרבות הרגילה לחשוב כי שמחה, אהבה, השראה, אמונה, אבל והתבוננות, קשורים בתחושות הלב הנקודתיות ובהתפרצויות ספונטניות. העולם היהודי בא ומציע תפיסה המשתיתה את קשת החוויות האמורות על אימון ותרגול. אין בכך כדי לשלול את מקומה של הספונטניות והחוויה המתפרצת בחייו של האדם, אלא שאין האדם משתית את קיומו עליהן. חג שמח

חזרנו מיום הכיפורים לטעימה קצרה…

  • אתמול, יום חמישי, התקיימו בכל כיתות ז' שיחות הכנה לחג הסוכות עם מנהלת החטיבה, יעל טוויל.
  • כיתות ז-ח הכינו אתמול קישוטי סוכה במסגרת סדנאות אומנות.

ברכת מזל-טוב

לרחלי לוי – להולדת בנה

לבכל סרלואי – לרגל צאתו של ספר השירה השני שלה – "סכין שלופה האור". גאות בך!

שבת שלום ומועדים לשמחה

חנה עסיס