שובה ישראל עד ה' אלוקיך (מתוך ההפטרה)

מעגל השנה בעולם היהודי, כעניינים רבים ואחרים, איננו מקרי. ההפרדה בין חודש אלול הסוגר שנה לימים הנוראים הפותחים שנה, מקפלת בתוכה ממשמעותה של תשובה.

לרעיון התשובה מס' רבדים: בשלביה הראשונים, עניינה בעזיבת החטא, חרטה ווידוי. כפי שאומר הרמב"ם: "ומה היא התשובה הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירנו ממחשבתו ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד שנאמר יעזב רשע דרכו ואיש און מחשבותיו וכן יתנחם על שעבר שנאמר כי אחרי שובי נחמתי ואחרי היוודעי ספקתי על ירך ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם שנאמר ולא נאמר עוד אלהינו למעשה ידינו אשר בך ירוחם יתום וצריך להתוודות בשפתיו ולומר עניינות אלו שגמר בליבו". (הלכות תשובה, פרק ב', הלכה ב')

אך לאחר ה'סור מרע' מגיע השלב של 'עשה טוב'. בשלב הבא מתבקש האדם לבנות קומה נוספת בתהליך התשובה באמצעות השיבה לקב"ה ועניינה ההתקרבות והחיבור לבורא עולם. וכך אנו מסיימים את השנה בחשבון נפש, בעזיבת החטא ובקבלה לעתיד, ופותחים את השנה החדשה בעליית מדרגה, בהתקרבות נוספת לקב"ה.

 

השבוע שהיה…

O.D.T. בשכבת ט – במסגרת פעילויות הגיבוש בשכבת ט', השתתפו ביום חמישי בנות השכבה בפעילות ספורט אתגרי – O.D.T.. במהלך ובסיכום הפעילות התבוננו הבנות בכוחותיהן האישיים והקבוצתיים וביכולת התרומה של כל אחת מהן לקבוצה. תודות לנירית ולרשטיין, מדריכת השל"ח,  על הובלה מצוינת – חיונית ומעמיקה, של הפעילות.

ותשובה ותפילה וצדקה – בימים אלו אנו מתכנסות מידי בוקר, כל תלמידות המדרשה והצוות לתפילה ואמירת סליחות משותפת בחצר המדרשה. ביום חמישי יצאנו עם תלמידות התיכון לאמירת סליחות מרגשת ומחברת בקבר רחל. מצורפות תמונות. תלמידות ח-ט יצאו אי"ה, ביום ראשון, לאמירת סליחות בקבר רחל. תלמידות שכבת ז' יצאו לקבר שמואל הנביא.

שבת שובה – בשבת הקרובה נצא עם התלמידות המעוניינות משכבות ט-יב לרמות שפירא לשבת סימנריון. במהלך השבת נעסוק בנושאים שעניינם הכנה לקראת יום-הכיפורים.

לקראת יום הכיפורים – תלמידות יא-יב ישתתפו ביום שני בשיחתו של הרב ריסקין, ראש מוסדות אור תורה סטון.

לקראת חג סוכות – ביום חמישי יתקיימו בכיתות ז-ח שיחות ופעילויות הכנה לקראת חג הסוכות.

מבחן הלכה יומית– ביום שני יתקיים אי"ה, מבחן על הלכה יומית לכל תלמידות המדרשה. המבחן יתמקד בהלכות חג הסוכות והלכות ראש השנה שנלמדו לאורכו של חודש אלול. את דף החזרה למבחן וכן את החוברת ניתן למצוא באתר המדרשה.

שבת שלום

חנה עסיס