מן הפרשה

"סולם מוצב ארצה" – ולא כתיב ניצב, כי סולם זה צריך האדם להעמידו כאשר מתקן מלוא קומתו. והאדם הוא הוא הסולם, שגופו למטה ונשמתו מגיעה השמימה. "ומלאכי אלקים עולים ויורדים בו" – כי גופו למטה מהם ושורש נשמתו  למעלה מהם. ולכן נקרא אדם ' מהלך' (עיין זכריה ג,ז: "ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה"), לפי שהוא מהלך בין כל המדרגות של העולם. (השפת אמת, ויצא)

עומד הרב חנן פורת על כך כי בהתאם לדברי ה"שפת אמת" הסולם שהוא האדם, מאופיין בדינאמיות ויש בו הדרגה. האדם שומע בתוכו את קולות מלאכי האלוקים המאיצים בו לעלות מעלה מעלה. העלייה מעלה הנקנית שלב אחר שלב, מחייבת היא עבודת המידות. אבל, ממשיך ואומר חנן פורת, האדם צריך לראות בהגעה אל ראש הסולם אמצעי לשאיבת האור הגדול, אמצעי לשאיבת כוחות ומשם לחזור לרגלי הסולם ולמשוך את אור הקדושה מטה אל החיים הארציים. עלייה לצורך ירידה וירידה לצורך עליה.

לא בכדי חלום זה מופנה דווקא ליעקב אבינו. אותו יעקב "איש תם יושב אהלים", כשעלה הצורך, ידע להתערב ולנהל את החיים הארציים. יעקב, אבי האומה, משמש לנו סמל ומופת לתנועה מעלה-מטה באותו סולם שרגליו מוצבות ארצה וראשו בשמיים.

השבוע שהיה…

מוזיאון המדע במדרשה – בשכבת ז התקיימה ביום ראשון פעילות בהובלת מוזיאון המדע במדרשה.

קורס מד"א – תלמידות שכבת י השתתפו בימים שלישי-רביעי בקורס מד"א במדרשה.

השבוע שיהיה…

לקראת מסע תודעה – תלמידות השמינית ישתתפו בשבוע הבא בהכנה לקראת מסע התודעה בו ישתתפו בשבוע לפני חנוכה.

לקראת שרות – תלמידות השמינית ישתתפו ביום חמישי בסדנת הכנה לקראת ריאיונות.

לחיות בגדול – תלמידות התיכון ישתתפו ביום שלישי (במסגרת שיחת מנהלת) בשיחתו של אריאל גינו. תלמידות החטיבה ישתתפו ביום חמישי בשיחתה של אילנה דרורי – תורמת כליה בתרומה אלטרואיסטית.

של"ח בט – תלמידות שכבת ט ישתתפו ביום רביעי ב"צעדת הבקעה". אנא הקפידו להחזיר אישורים חתומים.

שישי אמירים – ביום שישי הבא תקיים מפגש חינוכי-ערכי לתלמידות תכנית המצוינות בחטיבה – "אמירים". גם הפעם יעסוק המפגש בנושא: מנהיגות.

שימו לב,

ביום ראשון יתקיים במדרשה יום מורים ולאחריו ישיבת הערכה לשכבת י.

ברכת מזל טוב

לאסתר וסרמן – להולדת הנכד

לציפי סידר – להולדת הנכדה

 

יד אחים לכן שלוחה, מדריכות וחניכות בני-עקיבא, לרגל שבת הארגון.

 

עלה נעלה

שבת שלום

חנה עסיס