חודש אלול תש"ף

שבוע אחד – שבוע תפילה:  נסענו כל השכבות ז-יב לקבר רחל לתפילת מנחה ואמירת תהילים.  במהלך כל החודש התפללנו ביחד סליחות ברחבה בחוץ, עם נגינה ושירה

שבוע שני-  שבוע צדקה:  כל שכבה קיבלה על עצמה פרויקט חסד.  התנדבויות בגני רמות עם הילדים, צביעת מתקנים בגני השכונה, ביקור בביה"ס חינוך מיוחד, הכנת מנות אחרונות למשפחות נזקקות, איסוף עוגות מכל הצוות והתלמידות ביה"ס, אריזת מזון ביד אליעזר ועוד אירועי חסד רבים.

שבוע שלישי- שבוע תשובה:  שמענו שיחות מעוררות מהרב ברנדר – ראש מוסדות אור תורה, הרב יצחק בן דוד, הרבנית אושרה קורן ועוד

שיא החודש היה ערב התעוררות מרגש ומשמעותי:  שמענו את שיחתה של טלי גלר שבחרה לעזוב את עולם הזוהר ולדבוק בדרך התורה, המחנכות הכינו יחידות כיתתיות יצירתיות, ולסיום רקדנו ושרנו עם אליהו וכיל מתוך שמחה והתעוררות .

בשבת לפני יוה"כ יצאנו לשבת שובה במדרשת הדרום.  השבת כולה אורגנה בידי התלמידות והיוותה הכנה משמעותית מאוד לקראת יוה"כ הקרב ובא.

מצורפות תמונות מחלק מהארועים.