פוחת והולך ומוסיף והולך
ידועה מחלוקת בית שמאי ובית הלל הנוגעת לאופן הדלקת נרות החנוכה. לדעת בית שמאי פוחת והולך (ביום הראשון מדליקים שמונה נרות ומחסירים אחד בכל יום), לדעת בית הלל מוסיף והולך (כנהוג היום).
בדומה למחלוקות הלכתיות רבות שביסודן תפיסות ערכיות שונות, כך גם כאן. מביא ה'שפת אמת' את דברי סבו המציעים הסבר למחלוקת.
"בשם אדוני מורי וזקני, שבאר מחלוקת בית הלל ובית שמאי אי מוסיף והולך או פוחת. ואמש דיש בנר עניין המאיר והשורף והוא לשרוף הפסולת ולהבעיר הפנימיות – אש התשוקה אליו יתברך. ובית שמאי סברי כי מקודם צריך
להיות סור מרע וזה פוחת והולך, ובית הלל סבירי ליה העיקר להיות מוסיף והולך ובזה ההתלהבות המאיר בו מטהר גופו ומבעיר ממילא הפסולת". (תרנ"ד, "בשם")
במוקד החנוכה עומדת הדלקת החנוכיה – האש. לאש תכונות מנוגדות. מחד מאירה ומחממת, מאידך שורפת ומכלה. יש באופייה של האש להאיר דרך בעבודת ה'. תפיסת עבודת ה' מתבססת על השניות שב"סור מרע ועשה טוב".
בית שמאי הממקדים עבודת ה' ב"סור מרע" מדגישים את אופייה ההרסני והמכלה של האש ולכן "פוחת והולך". ה"פוחת והולך" מסמל את ההכוונה לאדם לצמצם מגרעותיו, יצריו וכשליו. לאחר שלב זה תהיה דרכו פנויה להתקדם
בעבודת ה'. בית הלל הממקדים עבודת ה' ב"עשה טוב" מדגישים את אופייה המאיר והמיטיב של האש ועל כן "מוסיף והולך". תפיסת ה"מוסיף והולך" מבקשת מן האדם בנקודה בה הוא נמצא, לחבור לעבודת ה' ולהוסיף טוב.
פשוט כי שתי הדרכים לגיטימיות, ועל כל אדם לבור לו את זו המתאימה לו. עם זאת עולמו של בית הלל מאיר מידי שנה מחדש את עולמנו החינוכי. איננו מבקשים מן האדם להזדכך מכל טעויותיו לפני שהוא מתחיל להתקדם. בכל
נקודה בה אדם נמצא אנו מאמינים כי שם נמצא גם בסיס השינוי וההתקדמות, בסיס האור.

***

מחוזקות לחיים – וברוח ימי החנוכה השתתפו אתמול, יום ראשון, תלמידות י-יב בשיחה שבמרכזה עמד ה"עשה טוב": יותר חיבור פחות הפרדה, לתת, ללמוד מה שמגדל אותי – אלו הם חלק מן המסרים בוני החוסן ששמענו
אתמול בהרצאתו המאלפת של דרור דגן – לוחם בסיירת דובדבן שנפצע אנושות במהלך פעילות והוכרז כמת. כיום, משותק מן הצוואר ומטה, עומד בראש "עמותת דרור לפצוע", לא נח לרגע לומד ומלמד.
תלמידות שכבת יא השתתפו גם בסדנאות בישול ואומנות שהתמקדו גם הן במסרים בוני חוסן.
ימי החנוכה – פתחתנו את הבוקר החג יחד בתפילה משותפת, הלל והרקדה כיפית ומשמחת בהובלת חגית פוקס.
בשכבות ובכיתות השונות התקיימו פעילויות ייחודיות ברוח החג.
***

אנו חוזרות לספסל הלימודים בע"ה ביום שלישי בעוד שבוע ו"נצלול" מיידית לעיסוק חינוכי בתכנים הנוגעים ליום הקדיש הכללי.
אנו מאחלות לצוות אור תורה, לתלמידות ולבני המשפחה חנוכה שמח, מנוחה לגוף ולנפש לאחר חודשיים של למידה, עשייה אינטנסיבית והרבה "ביחד" משפחתי.

שנזכה להרבות אור
חנה עסיס