לכבוד  שבת ארגון בני עקיבא

ערכה הרכזת החברתית של ביה"ס, גילה לנדאו, סרטון מקסים

בו שיתפו תלמידות ומורות מהו ומה היה הסניף עבורן בשנים החשובות הללו – כדי לשמוע את התשובות שווה להכנס לצפות!!

 אור תורה מברכת את תנועות הנוער