התפתחות אישית ומעורבות חברתית-קהילתית תשע"ח

"הדברים הטובים והיפים ביותר בעולם אינם נראים או נשמעים. אפשר להרגיש אותם רק דרך הלב." (הלן קלר)

אחת ממטרות החינוך היא לטפח מעורבות בחיי החברה הישראלית, נכונות לקבל תפקידים ולמלאם מתוך מסירות ואחריות, רצון לעזרה הדדית, תרומה לקהילה, התנדבות וחתירה לצדק חברתי במדינת ישראל (חוק החינוך הממלכתי התשס"ד).

לשם כך התחילה לפעול בשנים האחרונות תוכנית ההתפתחות האישית והמעורבות החברתית הקהילתית, שקיומה הוא תנאי סף לקבלת תעודת בגרות.

מבנה התוכנית:

  • כיתה י: התלמידה מחויבת ב-60 שעות התנדבות אישית +9 שעות התנדבות קבוצתית ו-21 שעות עיוניות.

    דרישות: דיווח ביומן, השתתפות במפגשי רפלקציה והגשת משוב מאיש קשר בסוף שנה.

  • כיתה יא: התלמידה מחויבת ב-30 שעות התנדבות אישית +21 שעות התנדבות קבוצתית ו-15 שעות עיוניות.

    דרישות: דיווח ביומן והגשת יומן מסע ודף משוב מאיש קשר עד ב' ניסן.

  • כיתה י"ב: התלמידה מחוייבת ב-36 שעות התנדבות קבוצתית.

  • תוכנית מצוינות: התלמידה מחויבת שיהיה לה בכל שנה (י-יב) 60 שעות התנדבות אישית.

           או לחילופין- 30 שעות בכיתה י"א ועוד 90 שעות בכיתה י"ב

    דרישות: דיווח ביומן והגשת יומן מסע ודף משוב מאיש קשר עד ב' ניסן.

טפסים ומצגות – מעורבות חברתית תשע"ח