תנ"ך

לאור התכנית החדשה , נלמד את חומש בראשית ברמת בקיאות מתחילתו ועד סופו. נלמד תוך דגשים על מסגרת הזמן והמקום בחומש, מה שאירע לאבות, מה שאירע לבנים , בכורה, בחירה, ברכות ומשמעותן. בשיעורי נביא נלמד את ספר יהושע. בספר יהושע נראה כיצד הבטחת ה' על ירושת הארץ התקיימה במלואה. נלווה את עמ"י בכניסתם לארץ, בהכנות לקראת הכיבוש ובחלוקה תוך חיזוק הזהות היהודית וחיזוק הקשר עם הארץ.
בחודש אדר נפנה את לימודינו למגילת אסתר, יחד נעמיק בדמויות המוכרות ובעלילה המרתקת תוך הארת נקודות נסתרות במגילה. בלימודי התנ"ך נתמקד במספר מיומנויות למידה כדוגמת קריאה מדויקת בתנ"ך, נתינת כותרת, מילה מנחה, הבנת מבנה של פרק ודגשים בפרשנות רש"י. אנו רואות בלימוד התנ"ך את אבן היסוד של ההוראה בבית ספרנו. לימוד זה אינו רק לימוד של ידע אלא גם לימוד משמעותי המשפיע על אישיותנו ועל השקפת עולמנו.

תושב"ע

"עמוד ברזל – משנה". בשנתן הראשונה של תלמידותינו במדרשה, ילמדו התלמידות משנה, שהיא תשתית ללימוד, הבנה וקיום של כל התושב"ע.
בתוכנית הלימודים נבחרו משניות העוסקות בהלכות של בין אדם לחברו, כגון: צדקה, השבת אבידה, הגנת הפרטיות, איסור אונאה, איסורי גניבה וגזילה, דיני החובל בחבירו, אחריות האדם למניעת נזק, נזקי שכנים, שכר השכיר ועוד. מתוך לימוד המשנה ייפגשו התלמידות עם עולם המושגים של המשנה והתנאים וירכשו מיומנויות לימוד משנה, כגון: חלוקת המשנה, זיהוי מחלוקות, הגדרת הכללים העולים מתוך המקרים המוזכרים במשנה , ועוד. בנוסף לכך, מטרתנו לעסוק בהרחבה ביחסים שבין אדם לחברו, ולהבין את העקרונות ההלכתיים והרוחניים שהתורה התוותה לנו בתחום.

פרשת שבוע

בשיעורים אלו נתמקד בפרשת השבוע בשני הבטים: היבט ראשון מבט כללי על הפרשה ואילו תכנים נמצאים בה. היבט שני נבחר נושא אחד משלל הנושאים נתמקד בו ונעמיק בו באמצעות פרשנים שונים ונראה כיצד נושא זה נוגע אלינו כיום. נדון מהו המסר הנלמד וכיצד ניתן ליישם אותו בחיינו האישיים.

שלהב"ת

שילוב לשון והבעה בתחומי הדעת

תכנית הלימודים החדשה בלשון היא תכנית חמש-שנתית, ואחד מעקרונותיה המרכזיים הוא עיקרון הספירליות. לכן כבר מכיתה ז' נתחיל לעסוק במגוון נושאים שהתלמידות תפגושנה בכל שנות הלימוד בהמשך, עד לכיתה י"א. בכיתה ז' נעסוק בעיקר בהקניית מיומנויות של הבנת הנקרא והבעה, כגון: זיהוי רעיון מרכזי, כתיבת תשובה, קישוריות בטקסט, סוגי טקסטים, כתיבת טיעון ועוד. נכיר מילים חדשות ונפגוש ניבים וביטויים כחלק מהעשרה לשונית וניגע גם בענייני לשון לצורך תקינות בכתיבה. בנוסף לכך נעסוק גם בהבעה בעל-פה: קריאה בקול והקניית יכולת להתבטא בעל-פה בהרצאה ובסיכום. במהלך השיעורים נעשה שימוש במילון, ונכיר את האפשרויות הרבות הגלומות בו ללמידה. במסגרת שיעורי הלשון וההבעה נלמד על פי העקרונות של תכנית שלהב"ת: שילוב לשון, הבנה והבעה בתחומי הדעת. מלבד השיעורים הכיתתיים, תחולק כל כיתה לשתי קבוצות לשיעור תרגול נוסף, כאשר בשיעור זה יתרגלו התלמידות את מיומנויות הכתיבה וההבעה שנלמדו בשיעורי לשון והבעה. מעבר ללמידה השוטפת, יקבלו הבנות מידי חודש 'מיזמילים' – רשימת מילים ולצידה משימת הגשה לחודש זה. מטרת משימה זו היא להרחיב ולהעשיר את אוצר המילים של הבנות בדרך יצירתית ומגוונת. ייחודה של תכנית שלהב"ת הוא בהיותה רב-תחומית, ומסיבה זו המורות המלמדות בתכנית שלהב"ת מלמדות גם תחומי דעת נוספים (כדוגמת תנ"ך והיסטוריה) בכיתות האם, תוך יישום העקרונות הנלמדים בשיעורי לשון והבעה גם בתחומי דעת אלה.

מדע וטכנולוגיה

מטרת הלמידה של מקצוע מדע וטכנולוגיה היא הקניית ידע והבנה של עובדות, מושגים, חוקים ועקרונות במגוון תחומי המדע והטכנולוגיה, במטרה לפתח תלמידות המעורות במתרחש בסביבה, וכדי להוות בסיס להמשך לימודים בתחומים אלו. מטרה נוספת היא פיתוח מיומנויות חקר ופתרון בעיות, וכן פיתוח מיומנויות הקשורות בטיפול במידע.
הנושאים הנלמדים הם: חומרים – תכונות ושימושים, המבנה החלקיקי של החומר, תהליכי שינויים בחומר, אנרגיה, התא- מבנה ותפקיד, מערכות ותהליכים ביצורים חיים בדגש על מערכות הובלה וטכנולוגיה.
הלימוד במדעים מלווה בניסויים, סיורים ואמצעים רבים, שמטרתם להמחיש את החומר הנלמד ולקרב אותו לתלמידות. במסגרת לימודי המדעים אנו נצא לפעילות במוזיאון המדע בנושא "האוויר סביבנו".
מתמטיקה
שמנו לנו כמטרה לחזק את החשיבה המתמטית והבנת תהליכים אלגבריים. בשנה זו ממשיכות התלמידות ללמוד על פי תוכנית הלימודים החדשה של משרד החינוך. התוכנית שמה דגש חזק על הבנה מתמטית המובילה לדיון ושיח מתמטי כיתתי. במהלך הלמידה תִפּגשנה התלמידות – במהלך ספיראלי – עם הנושאים השונים, דבר שיגרום לרענון הידע. נושאי הלימוד השנה הם:
• התחום האלגברי – חוקיות, משוואות, שאלות מילוליות ופונקציות.
• התחום המספרי – חוקים, סדר פעולות חשבון, מספרים מכוונים.
• התחום הגיאומטרי – מרובעים משולשים , תיבה וקוביה.

אנגלית

בחטיבת הביניים אנו מלמדים את ארבע מיומנויות היסוד של השפה: קריאה, כתיבה, שמיעה-הבנה ודיבור, תוך דגש על קריאה והבנת הנקרא. כמרכיב במשימה זו הבנות תידרשנה לקרוא ספרי קריאה. בתוכנית הלימודים משולבים מיני-פרויקטים באנגלית הנעשים חלקם במחשב.
הכיתות מחולקות לקבוצות לימוד ברמות שונות. בכל רבעון אנו בודקים שהתלמידות אכן משובצות ברמה המתאימה להן, ומעודדים שינויים על פי הצורך. הצוות רואה במקצוע האנגלית מיומנות מאוד חשובה ומשמעותית.

היסטוריה

בכיתות ז' הלימוד יתמקד בתקופת ימי הביניים. בתחילת השנה נלמד אודות המעבר מהעולם העתיק לעולם של ימי הביניים: נפתח בלימוד אודות סוף ימי בית שני והקהילה היהודית בגולה הבבלית. בהמשך נכיר את האימפריה הרומית וממלכת ביזנטיון תוך בחינת השפעתם על יהודי ארץ ישראל. נכיר את אירופה של ימי הביניים: המערכת הפיאודלית, הנצרות כדתה של אירופה, עליית הערים וראשית צמיחת המדינות הלאומיות. נסיים את השנה בעיסוק ביהודים בארצות הנוצריות: קהילות אשכנז ודמויות מרכזיות מחכמי אשכנז, חורבן קהילות אשכנז וגירוש ספרד. במהלך הלימוד נשלב עבודה על מיומנויות נדרשות בלימוד ההיסטוריה, ביניהן: הבנת רצף אירועים היסטוריים, קריאת מקורות היסטוריים כצוהר לעולם העבודה של ההיסטוריון, הגדרת מושגים ועוד. מלבד מבחנים נשתמש באמצעי הערכה חלופיים, בהן התלמידות תבאנה לידי ביטוי ידע היסטורי שרכשו באופן חזותי או יצירתי אחר.

גיאוגרפיה

השנה נלמד מתוך הספר החדש: "אדם וסביבה בעידן הגלובלי". תכנית הלמודים החדשה שמה דגש על תהליכי הגלובליזציה המעצימים את השינויים בעולם, התלמידות יבינו מהו אי- שוויון מרחבי. נתמקד השנה בגיאוגרפיה האנושית ובהשפעתו של האדם על עיצוב המרחב העולמי. בתחילת השנה נקדיש זמן להיכרות עם האטלס ועם סוגי המפות השונות שבו, נלמד לקרוא אותן ולהפיק מהן מידע. בהמשך השנה נעסוק באוכלוסיית כדור הארץ, ובתהליכים העוברים על האוכלוסייה – גידול, הגירה, שיעורי ילודה ועוד. הדגש בלימודי הגיאוגרפיה יעסוק בלימוד נושאים עדכניים ואקטואליים, על מנת להרחיב אופקים ולגלות תהליכים שונים על פני כדור הארץ.

ספרות

כדי ללמוד ספרות יש לפתוח צוהר אל עולם גדול, תוך הקשבה לדקויות והכרת השונה. אנו חושפות את התלמידות לז'אנרים שונים, ביניהם: פיוטים ,סיפור עממי, סיפור קצר ושירה עברית כאשר מטרת הלימוד היא להביא את התלמידות להבנת הכללים הראשונים בניתוח יצירות ספרותיות. נושאי היצירות יעסקו בחברות, זהות עצמית וקבלת השונה. בשנת הלימודים הנוכחית נפתח צוהר אל עולמם של כותבים ויוצרים, אותם נכיר באמצעות קריאת ספרים. במהלך המחצית הראשונה ניפגש פנים אל פנים עם סופר/ת ישראלית ובנוסף כל תלמידה תגיש דו"ח קריאה על ספר מתוך רשימת מצעד הספרים. במחצית השניה הבנות יקראו ספרים הקשורים לעצמאות ישראל ותגשנה עליו דוח קריאה נוסף. כמו בשנים קודמות, נקיים גם השנה את תחרות הסיפור הקצר לכיתות ז'-ט'. התלמידות המעוניינות בכתיבת סיפור לתחרות תשתתפנה בסדנאות לכתיבה יוצרת, בפרוזה ובשירה בהן תרכושנה כלים לשיפור תהליך הכתיבה.

תכנית אל"ה

תכנית ארצית בה תלמדנה מספר תלמידות מכל כיתה בקבוצות קטנות במקביל לשיעורי תושב"ע. מטרת התכנית היא הקניית אסטרטגיות למידה , שיקדמו את הבנות במקצועות רבי-המלל ובכלל זה התארגנות לקראת מבחן וכו'. נקיים מיפויים שיאפשרו לנו לדעת מיהן הבנות שכדאי לקדמן בתחומים הללו.

חינוך

הנושא השנתי בו נעסוק השנה בשיעורי חינוך הוא היחיד והיחד. שיעורי חינוך ישלבו בתוכם עבודה על בנייה וגיבוש כיתה, תוך מתן מרחב לקולה הייחודי של כל תלמידה. המעבר לחטיבה מזמן אותנו לעסוק בנושא מעברים, בו ניגע בנושאים כדוגמת היכרות אישית ובינאישית, יצירת אקלים חברתי, כיתתי ושכבתי, מיומנויות למידה והיכרות עם השפה הבית ספרית. בנוסף לעיסוק בתכנים החברתיים, מוקדשים שיעורי חינוך לזהות דתית. נעסוק בנושא הברכות בפן הרעיוני ובפן ההלכתי, וניגע בנושאים הקשורים למעגל השנה. בהקשר של ביסוס העולם אמוני והערכי של תלמידותינו, מתקיימים שיחות ומפגשים עם אישים משמעותיים נוספים. לאורך השנה נקיים שני מפגשים בימי שישי-'לקראת שבת'-שיעסקו בנושאים שונים 'האור שבי'(לקראת חנוכה) ואהבת תורה (לקראת שבועות).
בנוסף בשכבת ז אנו מקיימות באופן שבועי שיעור מפגשים. בשיעור זה המנהלת , היועצת ושתי מחנכות השותפות לתוכנית פוגשות כיתה אחרת בכל שבוע. התכנים עוסקים בנושאי אקטואליה, חברה ורוח ומאפשרים היכרות וקירבה לתלמידות.