תנ"ך

לאור התכנית החדשה בתנ"ך , נלמד בשיעורי תורה את חומש שמות, ובשיעורי נביא נלמד את ספר שופטים ומגילת רות. המטרה בלימודי תנ"ך היא לגרום לתלמידה לקרוא שוב ושוב בתנ"ך  בעיון ובסקרנות מתוך הבנה וחיבור לספרים. בלימוד תורה נלמד את ספר שמות. בניגוד לספר בראשית העוסק ביחידים, מתאר ספר שמות את התהוותו של עם ישראל, ואנו נשים דגש  על המעבר משעבוד לגאולה. הלימוד ישלב עיסוק בעומקו של הפשט ובפרשנות.  בשיעורי נביא נלמד את ספר שופטים ומגילת רות. בספר שופטים נלמד את מאפייני התקופה ואת ההשלכות על העם כאשר ההנהגה המרכזית אינה יציבה. נשאף ליצור חיבור בין הנלמד לבין עולמן של התלמידות. בחודש סיון כהכנה לחג שבועות נפנה את לימודינו למגילת רות המתרחשת אף היא בתקופת השופטים, נעסוק בסוגיות המרכזיות שבספר: גרות, חסד, לקיחת אחריות במצבים שונים.  בלימודי התנ"ך נתמקד במספר מיומנויות למידה כדוגמת קריאה מדויקת בתנ"ך, נתינת כותרת, מילה מנחה, הבנת מבנה של פרק ודגשים בפרשנות רש"י.

תושב"ע

בשנה זו נלמד סוגיות מתוך פרק רביעי ממסכת ברכות, העוסקות בתפילה. מטרות ההוראה הן חיבור התלמידות לעולם התורה שבעל פה מתוך חשיפתן לשפת הגמרא ולדרכי המשא ומתן התלמודי. כל זאת, תוך עיסוק בנושא התפילה ומשמעותה בחיי התלמידות. אנו סבורים ששפת הגמרא היא השפה שעליה מתבסס לימוד התורה שבעל פה, ולכן חשוב לנו להפגיש את התלמידות עם שפה זו. חשיפה ראשונית זו תאפשר לתלמידות, בהמשך שנות לימודיהן בתיכון, לבחור האם הן מעוניינות להמשיך בלימודי הגמרא, או להעמיק בלימודי התושב"ע (משנה, ספרות השו"ת והלכה), כל זאת במסגרת לימודים לבחינות בגרות בהיקף של 5 יחידות לימוד. אנו תפילה כי  נזכה שמטרות אלו יתקיימו בהוראת תושב"ע, ושנזכה לשמוע, ללמוד ולקיים, לשמור ולעשות באהבה.

אמונה/מפגשים                                                                                                                                   

 "האמונה אינה לא שכל ולא רגש, אלא גלוי עצמי היותר יסודי של מהות הנשמה" (הרא"יה קוק). בשיעורים אלו נעסוק בעולם האמונה וההגות היהודית לדורותיה תוך ניסיון לתת כלים לפיתוח האישיות וליכולת להתמודד עם עולם התרבות המערבי ומגמות החילון הסובבות אותו. הנושאים בהם נעמיק: הצורך הבסיסי בלימוד אמונה הדרכים השונים להשגתה, טעמי המצוות, מעשה וכוונה ותפילה מתוך מגמה לחבר את התלמידות להגותם המופלאה של חכמי ישראל.

שיעור אמונה יתקיים בחצאי כיתות ובמקביל אליו יתקיים שיעור מפגשים עם היועצת לאה בו יעסקו בנושאים חברתיים ורגשיים שונים.

ספרות                                                                                                                       

מטרתנו בשנה זו היא ליצור מפגש משמעותי  בין התלמידה ובין טקסטים שונים, ולעורר את התיאבון לקריאת ספרים ולאהבת השפה. אנו שמות דגש על הקניית כלים ספרותיים שיסייעו לכל תלמידה להתמודד עם טקסטים באופן אישי ובמסגרת הכיתה, והם שיעניקו יכולת קריאה רצינית, מקצועית ומעמיקה יותר.

במסגרת הלימוד נעמיק את ההיכרות עם הז'אנרים המוכרים, נעלה קומה בלמידה , ונחשף לז'אנרים חדשים כמו סיפורים  קצרים מתורגמים וסיפור פואנטה, נפגוש את יסודות השירה המודרנית ונעמיק בלמידת שירים של יוצרים ישראלים. הגיוון בא לידי ביטוי לא רק בז'אנרים אלא גם  בבחירת היצירות הנלמדות ,בהן אנו מנסות ליצור איזון בין יצירות עבריות ומתורגמות, ובין יוצרים קלאסיים לעכשוויים. כדי לעודד קריאה וכתיבה נשלב בדו"ח הקריאה של מחצית א' משימות יצירתיות. במחצית ב' התלמידות תגשנה דוח בנושא שואה ותקומה , הדורש מהן מיומנות כתיבה רצינית יותר ומעמיקה. בדומה לשנים קודמות, נקיים גם השנה את תחרות הסיפור הקצר לכיתות ז-ט. התלמידות המעוניינות  תשתתפנה בסדנאות לכתיבה יוצרת, בהן תרכושנה כלים שיקדמו את תהליך הכתיבה.

שלהב"ת – שילוב לשון והבעה בתחומי הדעת.

תכנית הלימודים החדשה בעברית היא תכנית לימודים רב-שנתית, ואחד מעקרונותיה המרכזיים הוא עיקרון הספירליות. לכן כבר בכיתות החטיבה אנו עוסקות במגוון נושאים שהתלמידות תפגושנה בכל שנות הלימוד עד כיתה י"א. לאחר שהתלמידות קיבלו בסיס ברכישת מיומנויות בהבנת הנקרא ובהבעה בכיתה ז', נמשיך ונעמיק בכיתה ח' בנושא זה. נלמד סוגים שונים של טקסטים ומאפייניהם, נכיר את מיומנות הסיכום, נתמקד במבנים לוגיים של טקסטים – הן מבחינת ניתוח וזיהוי בהבנת הנקרא, והן מבחינת כתיבה על פי דגמים אלו. נשים דגש רב גם על הבעה בעל-פה: קריאה מדויקת בקול והקניית יכולת להתבטא בעל פה בהרצאה, בנאום ובסיכום. כמו-כן נעסוק גם בענייני לשון כמו הכרת תורת הצורות, בעיקר הפועל, וכן נכיר את חלקי הדיבר ואת כללי התקינות הלשונית בשם המספר. על מנת לחזק את התרגול בהבנת הנקרא, יקבלו הבנות משימת הגשה כל חודש ואותה הן יצטרכו להגיש בתלקיט שאותה יקבלו בתחילת שנה.

במסגרת שיעורי הלשון וההבעה נמשיך השנה ללמד על פי העקרונות של תכנית שלהב"ת: שילוב לשון, הבנה והבעה בתחומי הדעת. מלבד שיעורי הלשון וההבעה, שהם שיעורים כיתתיים, תחולק כל כיתה לשתי קבוצות לשיעור נוסף, כאשר בשיעור זה יתרגלו התלמידות את מיומנויות הכתיבה שנלמדו בשיעורי לשון והבעה. ייחודה של תכנית שלהב"ת הוא בהיותה רב-תחומית, ומסיבה זו המורות המלמדות בתכנית שלהב"ת מלמדות גם תחומי דעת נוספים בכיתות האם, ומושם דגש על יישום העקרונות הנלמדים בשיעורי לשון והבעה גם בתחומי דעת אלה.

היסטוריה

לימודי היסטוריה בכיתות ח' מתמקדים במעבר לעת החדשה. העולם של סוף ימי הביניים ותחילת העת החדשה עבר טלטלות ושינויים משמעותיים בתחומי חיים מגוונים. הלימוד יתמקד בעולם היהודי ובעולם הכללי, ויחשוף את ההתפתחויות השונות המאפיינות את הרנסנס והמעבר לעת החדשה (גילויים והמצאות, רנסנס, רפורמציה, אבסולוטיזם, השכלה ועוד). במקביל נעסוק במרכזים יהודיים שונים (באימפריה העות'מאנית, ארצות האיסלאם, פולין ומערב אירופה) בראשית העת החדשה, שתנאי חייהם הושפעו מההתפתחויות והשינויים בארצות מגוריהם. במהלך הלימוד נשלב עבודה על מיומנויות נדרשות בלימוד ההיסטוריה, ביניהן: הבנת רצף אירועים היסטוריים, קריאת מקורות היסטוריים כצוהר לעולם העבודה של ההיסטוריון, הגדרת מושגים, כתיבת תשובה כנדרש, ארגון טקסט ועוד. מלבד מבחנים נשתמש באמצעי הערכה חלופיים בהן התלמידות תידרשנה  להביא לידי ביטוי ידע היסטורי באופן חזותי או יצירתי אחר.

מתמטיקה

מטרתנו לחזק את החשיבה המתמטית והבנת תהליכים אלגבריים. בשנה זו ממשיכות התלמידות ללמוד על פי תוכנית הלימודים החדשה של משרד החינוך.  התוכנית שמה דגש על הבנה מתמטית המובילה לדיון ושיח מתמטי כיתתי.  במהלך הלמידה תפגושנה התלמידות במהלך ספיראלי נושאים שונים, דבר שמביא לרענון הידע ולביסוס.     נושאי הלימוד השנה הם:     התחום המספרי – יחס, סטטיסטיקה, הסתברות ואחוזים.התחום האלגברי – פונקציה קווית, פתרון משוואות ומערכת משוואות, פתרון בעיות מילוליות  וטכניקה אלגברית.   התחום הגיאומטרי- דמיון משולשים, משפט פיתגורס במישור ובמרחב והוכחות.

מדע וטכנולוגיה

מטרות הלמידה של מקצוע מדע וטכנולוגיה הן הקניית ידע והבנה של עובדות, מושגים, חוקים ועקרונות במגוון תחומי המדע והטכנולוגיה, במטרה לפתח תלמידות המעורות במתרחש בסביבה, וכדי להוות בסיס להמשך לימודים בתחומים אלו. מטרה נוספת היא פיתוח מיומנויות חקר ופתרון בעיות  ופיתוח מיומנויות הקשורות בטיפול במידע. הנושאים הנלמדים במדעים בכתה ח' הם: חומרים-יסודות, תרכובות ותערובות, תהליכי שינוי בחומרים, אנרגיה חשמלית, כוחות ותנועה, מערכות טכנולוגיות, מערכות אקולוגיות ורביה והתפתחות ביצורים חיים.   הלימוד במדעים מלווה בניסויים, סיורים ואמצעים רבים, שמטרתם להמחיש את החומר הנלמד ולקרב אותו לתלמידות. במסגרת לימודי המדעים אנו נצא לפעילות במוזיאון המדע בנושא "אינטראקציה וכוחות".

אנגלית                                                                                                                                

בחטיבת הביניים אנו מלמדים את ארבע מיומנויות היסוד של השפה: קריאה, כתיבה, שמיעה ודיבור,  תוך  דגש על קריאה והבנת הנקרא. התלמידות תתבקשנה לקרוא ספר קריאה בבית, אחד לרבעון, ולהגיש עליו עבודה קצרה. אנו מאוד ממליצים לתלמידות לקרוא ספר שמתאים לרמה שלהן, על מנת שהקריאה תהיה מהנה, ותשיג את מטרותיה. בנוסף, התלמידות תעבודנה על פרויקט, שיפתח את מיומנות הלמידה שלהן מעבר למסגרת הרגילה של השיעור.

הכיתות מחולקות לקבוצות לימוד ברמות שונות. בכל רבעון אנו בודקים שהתלמידות אכן משובצות ברמה המתאימה להן, ומעודדים שינויים על פי הצורך. הצוות רואה במקצוע האנגלית מיומנות לחיים ולא רק מקצוע הנלמד בביה"ס ושהתלמידות נבחנות עליו בבחינת בגרות בסוף התיכון.

 אשכול אומנויות:

תחומי דעת הנלמדים באשכול אומנויות מטרתם הרחבת אופקים, פיתוח יצירתיות והזדמנות לביטוי כישורים נוספים לאלו שבאים לידי ביטוי בשיעורים  הקונבנציונאליים . לאחר תהליך חשיפה והיכרות  יבחרו  הבנות תחום ראשי ולאורך מרבית השנה ילמדו תחום זה. לקראת סיום השנה יחברו  יחד להכנת הפקה שתועלה בפני ביה"ס.  השנה נעסוק בחלומות בחברה ונעלה  יחד את היצירה 'מתקן החלומות ' ( מאת אורי אורבך)

אומנות    

אנו מזמינות את הבנות לחוות ולהתנסות בעולם מגון של יצירה.  נלמד יחד את שפת האמנות תוך חיזוק הקשר בין עולם האמנות לפיתוח הכישרון והיכולות האישיות של כל תלמידה. נתוודע לטכניקות שונות כגון: קרמיקה, פיסול, רישום, ושימוש בצבע . נתנסה בחומרים חדשים ומגוונים: חימר וגלזורה, גירי פסטל, פחם, אקריליק צבעי מים ועוד. נעבור מהדו-מימד לתלת-מימד, מהציורי לפיסולי ונשלב ביניהם. הלימוד בכללו יאפשר פיתוח רעיונות אישיים וכן הכנת פרויקט אישי.

צילום                                                                             

במהלך השיעורים נלמד את יסודות הצילום ונכיר אומנים שונים. בהמשך כל בת תבחר נושא אישי נצלם ונקרין צילומים שהבנות יביאו עימן ונלמד לנתח אותם לאור עקרונות שונים בעולם הצילום. נקיים פעילות של צילום מחוץ לביה"ס וכן נשאף ליצור תערוכה שמהווה חשיפה לתכנים ולתהליך שהבנות עברו.

דרמה     

שיעורי דרמה נבנו מתוך האמונה בכלי התיאטרלי ובכוחו לחנך, והכוונה היא להשתמש בדרמה כדי להגשים מטרות חוץ אמנותיות, כמו: התמודדויות עם נושאים אישיים וחברתיים שונים, תרגול אופני ריכוז ודרכי למידה, ועוד.   נכיר את שפת התיאטרון ומרכיבי התיאטרון, ונתנסה באמפתיה עם דמויות, בחוויות ובהתנסויות החורגות מתחומי המציאות ובהנאה רגשית ואינטלקטואלית. נפתח את היכולת לבטא רעיונות ורגשות באמצעות תנועה וקול, וכן לעבוד בשיתוף פעולה עם אחרים תוך שימוש באמצעים תיאטרליים. נלמד לתקשר באופן מילולי ובלתי מילולי עם הסביבה, לפתח חשיבה, דמיון ושליטה גופנית, מתוך העצמה אישית-פרטית וכחלק מבניית הדינמיקה הקבוצתית.

חינוך גופני

במסגרת שיעורי חינוך גופני אנחנו עובדות על יישום "נפש בריאה בגוף בריא", ומדגישות את החינוך לערכים דרך הפעילות הגופנית והחינוך לאורח חיים בריא. בכיתה ח' אנו שמות דגש על יציבה נכונה ותנועתיות, כושר גופני, כוח-שריר, סיבולת שרירית וסיבולת לב-ריאה, ע"י קפיצות, ריצות דלגיות, ומשחקי כדור. נלמד גם יסודות בכדורסל ובכדורעף. באתלטיקה קלה נקיים: ריצות קצרות וארוכות וקפיצה לרוחק וקפיצה לגובה. בנוסף לכך, נשלב אלמנטים מעולם התעמלות הקרקע ונלמד משחקי נופש. חשוב לנו שהשיעורים יהיו מגוונים ומאתגרים בכול הרמות, ושאהבת הפעילות תמשיך גם לאורך השנים ולא רק בין כותלי בית הספר. בעז"ה נוציא נבחרת בית ספרית לתחרויות באתלטיקה קלה.

חינוך

שיעורי חינוך יוקדשו השנה לסוגיית המחויבות והעצמאות של התלמידות: היוכלו שתיהן לדור בכפיפה אחת? נלמד נושאים והיבטים הקשורים למעגל השנה וכמובן נעסוק בשיעור ובחברותות בית ספריות בנושא השנתי "לחיות בגדול-בעקבות אישים". כחלק מהרצון לתרגם את הנושא  ליחידת זמן קבועה בכיתה שהינה תוצר של שותפות ואחריות הבת נקדיש מידי יום חמישי  פנאי לתוכנית  'אישים ונישנושים'.  כל תלמידה תלמד את חברותיה אודות אישיות משמעותית.  במישור החברתי- רגשי נעסוק בנושאים: גיל ההתבגרות ויחסים בתוך קבוצה. בתחום הלימודי יינתן דגש על מיומנויות הסיכום ועל ההכנה לקראת מעבר לתיכון.

במישור הדתי נתמקד בתפילה ובכוחה כמו כן יתקיימו שיחות חודשיות עם הרב, מפגשי חברותות, לאורך השנה יתקיימו שני מפגשים בימי שישי-'לקראת שבת'-שיעסקו בנושאים שונים: 'לגדול ובגדול' (בנושא גיל התבגרות) 'ואהבת תורה' מפגש חוויתי  לקראת חג מתן תורה.