תנ"ך  

אנו רואות בלימודי התנ"ך את אבן היסוד של ההוראה בבית ספרנו; לימוד זה אינו רק לימוד של ידע, אלא גם לימוד משמעותי המשפיע על אישיותנו והשקפת עולמנו.  אנו מקוות להפוך את לימוד התנ"ך לאָהוּב, רלוונטי ומשמעותי בחייהן של התלמידות. השנה נלמד בעז"ה בתורה את ספר ויקרא , בנביא נלמד  שמואל  א'.

לצד לימוד הפרקים עצמם, אנו עוסקות בכיתה במיומנויות שונות. בכיתה ט אנו מתמקדות במיומנויות פשט, כדוגמת ביסוס בכתובים, מתן כותרות והיכרות עם הפיסוק של טעמי המקרא, וכן במיומנויות פרשנות, כגון זיהוי מבנה הפירוש וחלקיו השונים ומציאת קושי. בנוסף לכך, אנו מפגישות את התלמידות עם המיומנויות הנדרשות בבחינת הבגרות בבקיאות: לימוד עצמי והתמודדות עצמאית עם חומר בהיקף רחב.  חלק מהפרקים בנביא ילמדו באופן עצמאי  והשיעורים, שילוו את הלימוד האישי, יתמקדו במבט לעומק על פרקים אלה.

תושב"ע                                                                                                                  

 כתה ט' היא שנת מעבר לקראת לימודי תושב"ע של התיכון. בשנה זו, ישובצו התלמידות למסלולי לימוד שונים לקראת הבגרות: מסלול תושב"ע ומסלול גמרא. במסלול תושב"ע  ילמדו את נושא שבת, החל מעיסוק במצוות ה"עשה" שלה והמשך בלימוד מלאכות שבת השונות. במסלול גמרא ילמדו את סוגיות חנוכה ממסכת שבת, וסוגיות נוספות. נתמקד בהקניית מיומנויות וכלים ללימוד עצמי  כמו גם עיסוק חינוכי בתכני הסוגיות.

לשון והבעה

תכנית הלימודים בלשון בכיתות ט' נגזרת מתכנית הלימודים החדשה, שיצאה לדרך בשנת הלימודים תשע"ה. בהתאם לתכנית זו הלימודים יתחלקו בין הציר האורייני-טקסטואלי לבין הציר הלשוני. בציר האורייני ייווצר רצף בלימוד המיומנויות בהבנת הנקרא בין הנלמד בחטיבת הביניים לבין הנלמד בכיתות התיכון, גם בעזרת יחידות הוראה שנשלחות אלינו מהפיקוח על הוראת העברית ומשלבות בין מיומנויות מתחומים שונים. נעסוק גם באוצר המילים והמשמעים בלימוד סמנטיקה ומילון. בציר הלשוני נתמקד בלימוד נושא התחביר, כהכנה ללימוד המעמיק בנושא זה שיתקיים בכיתה י'. כמו כן ניגע בכללי התקינות בשם המספר, אותיות השימוש ונטיית מילות היחס. בהלימה לתכנית הלימודים החדשה דרכי ההערכה יגֻוְּנו גם בכיתות ט', ובנוסף להערכה על ידי מבחנים תתקיים גם הערכה חלופית בדרכים שונות, מגוונות ויצירתיות.

ספרות                                                                                                                          

מטרתנו היא ליצור מפגש חוויתי, עשיר ומגוון בין התלמידה ובין טקסטים שונים, ולעורר את התיאבון לקריאת ספרים ולאהבת השפה. אנו שמות דגש על הקניית כלים ספרותיים שיסייעו לכל תלמידה להתמודד עם טקסטים באופן אישי ובמסגרת הכיתה, והם שיעניקו יכולת קריאה רצינית, מקצועית ומעמיקה יותר. במהלך השנה תקראנה התלמידות ספר באופן עצמאי, הספר הנבחר הוא :  הגל  של הסופר מורטון רו , ותינתן משימת קריאה מונחית  להגשה לאחר הפסח. כמו כן, נלמד באופן יסודי ומכוון לבגרות את הנובלה "תהילה" במחצית א'  מאת ש"י עגנון בנוסף, תיחשפנה התלמידות לז'אנרים נוספים ולמאפייניהם: שירה וסיפור קצר. ביצירות הנבחרות אנו מנסות ליצור איזון בין  יצירות עבריות ומתורגמות, ובין יוצרים קלאסיים לעכשוויים. גם השנה, אנו מזמינות את התלמידות להשתתף בתחרות הסיפור הקצר, אתגר שיביא לידי ביטוי  את העומק, הגיוון והמורכבות שנרכשו על ידי התלמידות במהלך שיעורי הספרות.

מתמטיקה

 מטרתנו לחזק את החשיבה המתמטית והבנת תהליכים אלגבריים . בשנה זו נמשיך ונעסוק בנושא הפונקציות בדגש על הפונקציה הריבועית וכן נלמד על חזקות והשימוש בהם בכתיבה מדעית. בהמשך נכיר את נוסחאות הכפל המקוצר ופירוק לגורמים ונפתור משוואות ריבועיות ומערכות משוואות.

בגיאומטריה נבסס את נושא ההוכחות תוך הכרת המרובעים השונים תכונותיהם וחישובי השטח וההיקף שלהם. לקראת סוף השנה נעסוק  גם בקטע אמצעים במשולש ובטרפז.

מדע וטכנולוגיה                                                                                                                     

מטרות הלמידה של מקצוע מדע וטכנולוגיה הן הקניית ידע והבנה של עובדות, מושגים, חוקים ועקרונות במגוון תחומי המדע והטכנולוגיה, במטרה לפתח תלמידות המעורות במתרחש בסביבה, וכדי להוות בסיס להמשך לימודים בתחומים אלו. מטרה נוספת היא פיתוח מיומנויות חקר ופתרון בעיות, וכן פיתוח מיומנויות הקשורות בטיפול במידע.  הנושאים הנלמדים בכיתה ט הם: אנרגיה ומערכות טכנולוגיות, חומרים – קשרים כימיים ותרכובות פחמן, הזנה בצמחים, בבעלי חיים ובאדם, ומושגי יסוד בתורשה. הלימוד במדעים מלווה בניסויים, סיורים ואמצעים רבים, שמטרתם להמחיש את החומר הנלמד ולקרב אותו לתלמידות.

חלק חשוב מלימודי המדעים בכיתה ט' יהיה מוקדש לתהליך החקר. כל קבוצת התלמידות תבצע מיני מחקר ותכין פוסטר מדעי על החקר שבוצע. במסגרת לימודי המדעים ייערכו שלושה מפגשים במעבדות בלמונטה שבגבעת רם: מעבדה בפיזיקה, מעבדה בכימיה ומעבדה בביולוגיה.

אנגלית                                                                                                                    

  בכיתה ט'  אנו ממשיכים  בלימוד ארבע מיומנויות היסוד של השפה האנגלית: קריאה, כתיבה,  שמיעה ודיבור, תוך דגש על קריאה והבנת הנקרא. התלמידות תתבקשנה לקרוא ספר קריאה בבית, אחד לרבעון, ולהגיש עליו עבודה קצרה. אנו ממליצות לתלמידות לקרוא ספר שמתאים לרמה שלהן, על מנת שהקריאה תהיה מהנה, ותשיג את מטרותיה. בנוסף, התלמידות תעבודנה על פרויקט או מיני פרויקט באנגלית, שיפתח את מיומנות הלמידה מעבר למסגרת הרגילה של השיעור.

הכיתות מחולקות לקבוצות לימוד ברמות שונות. בכל רבעון אנו בודקות שהתלמידות אכן משובצות ברמה המתאימה להן, ומעודדות שינויים על פי הצורך. הצוות רואה בלימוד האנגלית מיומנות משמעותית מאוד .

ערבית

בשנה זו נתחיל ללמוד את השפה הערבית שהיא השפה הרשמית השנייה של מדינת ישראל. נלמד את יסודות השפה הערבית הספרותית, נכיר את סימני הכתב- האותיות הערביות והספרות ונפתח מיומנויות של קריאה, כתיבה, האזנה והבעה בעל פה, ועוד. באמצעות השליטה ביסודות השפה תוכלנה התלמידות להגדיל את אוצר המילים

היסטוריה

בשנה זו הלימוד יתמקד בשני נושאים:

  • הנהגה חברה ודת בישראל בימי בית שני ובתקופת המשנה והתלמוד
  • ב. ימי הביניים- יצירה וקהילה יהודית על רקע החיים כמיעוט בתוך עולם נוצרי ומוסלמי.

במסגרת הלמידה אודות בית שני נעסוק בימי שיבת ציון, בממלכת החשמונאים, בחברה היהודית בשלהי הבית השני, בתקופת המשנה ותקופת האמוראים. במסגרת הלמידה אודות ימי הביניים נעמוד על מרכזיות הדתות (הנצרות והאסלאם) בעולם בתקופת זו, במעמד היהודים כמיעוט ארצות הנוצריות והאתגרים שעמדו בפניהם שם, במעמד היהודים כמיעוט בארצות האסלאם והאתגרים שעמדו בפניהם שם, בקהילה היהודית העירונית בימי הביניים וביצירה היהודית בימי הביניים. במהלך הלימוד נשלב עבודה על מיומנויות נדרשות בלימוד ההיסטוריה, כדוגמת הבנת רצף אירועים היסטוריים, קריאת מקורות היסטוריים כצוהר לעולם העבודה של ההיסטוריון, הגדרת מושגים, הבעה בכתב של עמדה שיפוטית, כתיבת תשובה המסכמת נושא ועוד ועוד. דרכי ההערכה יגוונו לאור מתווה התכנית החדשה בהיסטוריה

'אורות פנימה'

תוכנית חיצונית הפועלת במדרשה שמטרתה לפגוש את הבנות בגיל ההתבגרות, לפתוח ולפתח את עולמן הפנימי מתוך שיח כנה ועמוק על עולם המחשבה והערכים כפי שהם משתקפים בעין יהודית דתית. בבסיס התכנית עומדת האמונה כי הרלוונטיות של התורה לחיים המודרניים עוזרת לבנות לגלות את עולמן הפנימי, לבנות ולהעצים אותו בהווה ובעתיד. השיעורים מועברים בקבוצות קטנות של כ10 תלמידות  בהובלת שלוש מורות\מדריכות  וכן יש שעות  המוקדשות לשיחה אישית וליווי קרוב כדי לאפשר הכרות אמיתית ויצירת אווירה פתוחה ונינוחה. השיעורים מועברים כסדנא חוויתית המשלבת משחק, דיון ולימוד בהתאם לאופי ורמת הקבוצה.  בין הנושאים שנעסוק בהם בכיתה ט': אל עצמי, 'נופל וקם'-התמודדות עם משברים, שבת, מידות, צניעות, חברות ועוד.   במתכונתה הבסיסית "אורות פנימה" הינה תכנית דו- שנתית הפועלת בשכבות ט'- י'.  התהליך החינוכי המתפרס על פני שנתיים נותן מקום לבנות לבירור אמיתי, צמיחה ושינוי.  לאורך השנה צוות 'אורות פנימה' משתלם בבית מדרש חי בראשותו של הרב ראובן טבול, ועוסק  בלימוד ובירור סוגיות חינוכיות מהותיות.

חינוך גופני

במסגרת שיעורי חינוך גופני אנחנו עובדות על יישום "נפש בריאה בגוף בריא", ומדגישות את החינוך לערכים דרך הפעילות הגופנית והחינוך לאורח חיים בריא. בכיתה ח' אנו שמות דגש על יציבה נכונה ותנועתיות, כושר גופני, כוח-שריר, סיבולת שרירית וסיבולת לב-ריאה, ע"י קפיצות, ריצות דלגיות, ומשחקי כדור. נלמד גם יסודות בכדורסל ובכדורעף. באתלטיקה קלה נקיים: ריצות קצרות וארוכות וקפיצה לרוחק וקפיצה לגובה. בנוסף לכך, נשלב אלמנטים מעולם התעמלות הקרקע ונלמד משחקי נופש. חשוב לנו שהשיעורים יהיו מגוונים ומאתגרים בכול הרמות, ושאהבת הפעילות תמשיך גם לאורך השנים ולא רק בין כותלי בית הספר. בעז"ה נוציא נבחרת בית ספרית לתחרויות באתלטיקה קלה.