תנ"ך

אנו רואות בלימודי התנ"ך את אבן היסוד של ההוראה בבית ספרנו; לימוד זה אינו רק לימוד של ידע, אלא גם לימוד משמעותי המשפיע על אישיותנו והשקפת עולמנו, והוא חלק בלתי נפרד מהמערך החינוכי בבית הספר.

בכיתה יב אנחנו זוכות לעסוק עם התלמידות בסוגיות יסוד. בתורה אנו לומדים סוגיות מנאום המצוות בספר דברים. לימוד פרטי המצוות  הינו סביב מספר נושאים מרכזיים וחוזרים בספר דברים:

  1. הארץ הטובה – טיבה של הארץ והקשר בין הארץ לעם
  2. 'פתוח- תפתח' – עיון בסוגיות חברתיות/כלכליות ובדרך הראויה לייסד  חברה  (בין המצוות: שמיטה, צדקה, הלוואה, הענקה ועוד)
  3. 'לא תוכל להתעלם' –אחריות הדדית ואחריות חברתית גבולות ועקרונות יסוד בין טובת הפרט לצרכי הכלל (בין המצוות: ערי מקלט, בן סורר ומורה, עגלה ערופה ועוד)
  4. דיני מלחמה: מלחמת רשות, מלחמת מצווה, אשת יפת-תואר, קריאה לשלום ועוד

לימודי נביא ממוקדים בשאלה של 'לנוכח שבר ' התמודדות העם והתמודדות הפרט עם שבר.

זוהי יחידת לימוד ייחודית שנערכה ע"י מורות אור תורה, וכלולים בה פרקים מתוך ספר ירמיהו, ספר איוב ומזמור תהילים.

למידת נושא זה עוסקת במשמעותם האמוניים  והקיומיים של שבר וייסורים וחובת האדם להתבונן בהם ולקבל אותם. יחידה זו תלמד תוך שילוב לימוד אינטרדיסציפלינרי, ימי למידה מרוכזת ומגוונת בתוך בית ספר ומחוצה לו ותסתכם בכתיבת מאמר אישי של כל תלמידה.

כמו-כן במסגרת זו תגשנה התלמידות לבחינת בגרות ייחודית.

נסיים את לימודי הנביא בספרי עזרא ונחמיה – ימי שיבת ציון על המורכבות והאתגר שבהם ותוך בחינת משמעותם הייחודית עבור תלמידות שעומדות על סף שנות השירות.

מגוון הספרים הרחב אותו אנו לומדות בשנה זו מאפשר מפגש עם קולות שונים, התמודדויות מגוונות ודרכים שונות בעבודת ה'.

 תושב"ע

כל הכיתות תלמדנה השנה את יחידת "בית חינוך ומשפחה"- העוסקת בצדדים ההלכתיים והרוחניים של בניית בית בישראל , ובהכנה לחיי משפחה.

בנוסף ליחידה זו תלמד קבוצת גמרא יחידה נוספת בגמרא או בהלכה, וקבוצת תושב"ע תלמד יחידת "משפט חברה ורפואה מספרות השו"ת"- יחידה זו כוללת לקט של שאלות ותשובות הלכתיות מדורות שונים בנושאים שונים, הרלוונטיים לחיינו כיום. בלימוד זה נפגשות הבנות עם פסיקת הלכה חיה לאור צרכי הדור, ולומדות להכיר את דרך עבודתם של הפוסקים, ואת דעותיהם השונות.

יהי רצון שנזכה לצייד את תלמידותינו לקראת יציאתן מבית הספר בידע תורני ובאהבת תורה, שיעוררו את רצונן להמשיך ללמוד תורה ולקיימה לאורך כל חייהן.

ספרות

בשנה האחרונה של הבנות במדרשה. אנו בוחרים ללמד את התלמידות מגוון רחב ומרתק של יצירות מקור ויצירות מתורגמות במסגרת ההיבחנות של יחידת הבגרות בספרות.תכנית הלימודים מורכבת משלושת הז'אנרים המתפרשים על פני תקופות הספרות השונות. נלמד משירת ימי הביניים, שירי ביאליק, לאה גולדברג, זלדה ועוד. בתחום הסיפורת והדרמה הבנות תלמדנה את הסיפור "האדונית והרוכל" של עגנון לצד הסיפור "יגון" של צ'כוב,נעמיק גם במחזות שונים מתורגמים (איבסן, דירמנט ..) לצד מחזות ישראליים (בן ציון תומר..) .

על-פי תפיסתנו, המורות לספרות, כל יצירה ויוצר איתם יפגשו הבנות במהלך הלימוד יפתח להם עולמות של חשיבה, אינטלקט ורגש עמוק ומורכב, כאלה שיתפתחו אצלן עוד ועוד במהלך שנות עיצוב הזהות בחייהן הבוגרים.

 מתמטיקה

מטרותינו הן לקדם כל תלמידה לפי יכולתה, לפתח חשיבה מתמטית ולהכינן לבחינות הבגרות בצורה הטובה והיעילה.

הנושאים הנלמדים בקבוצות 3 יח"ל הם:  הנדסה אנליטית, בעיות מילוליות, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי.

בקבוצת 4 יח"ל הנושאים הנלמדים הם:  חזקות ושורשים, לוגריתמים, גדילה ודעיכה, סדרות , חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי וטריגונומטריה במרחב.

בקבוצת 5 יח"ל הנושאים הנלמדים הם:  הנדסה אנליטית, טריגונומטריה במרחב, חזקות ושורשים, לוגריתמים  בעיות גדילה ודעיכה, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, וקטורים ומספרים מרוכבים.

אנגלית

בכיתה יב התלמידות מסיימות הלימודים באנגלית ובחינת הבגרויות באנגלית.  התלמידות מחולקות לקבוצות על פי רמות לימוד בקבוצות של 3, 4  ו- 5 יחידות לימוד. אנו מתמקדות בתרגול אנסינים, ומעודדות את התלמידות לקרוא כמה שיותר אנגלית כדי לשפר את השפה. אנו ממשיכות לראות חשיבות רבה בידיעת האנגלית, ומטרתנו היא להקנות כלים שיעזרו לתלמידות בהמשך לימודיהן ולאחר מכן.

לפי התוכנית החדשה של משרד החינוך, בכל ההקבצות נמשיך ללמוד לקראת הבגרות בספרות עם

תלקיט עבודות שנבנה  תוך כדי למידה עד  סיום כיתה י"ב.

הצוות רואה במקצוע האנגלית מיומנות לחיים, ולא רק מקצוע הנלמד בבית הספר כחלק מהדרישות לקבלת תעודת בגרות ממשרד החינוך.

 חינוך גופני

במסגרת שיעורי חינוך גופני אנחנו עובדות על יישום "נפש בריאה בגוף בריא", ומדגישות את  החינוך לערכים דרך הפעילות הגופנית והחינוך לאורח חיים בריא.

בכיתה יא אנו מתכוננות לבחינת הבגרות בהתעמלות, ומתאמנות בכוח בטן, כוח כתפיים, זריזות, קפיצה בחבל, ריצה קצרה וריצה ארוכה

חשוב לנו שהשיעורים יהיו מגוונים ומאתגרים בכול הרמות, ושאהבת הפעילות תמשיך גם לאורך השנים ולא רק בין כותלי בית הספר, ולכך מכוונים השיעורים.