תנ"ך

 אנו רואות בלימודי התנ"ך את אבן היסוד של ההוראה בבית ספרנו,לימוד זה אינו רק לימוד של ידע,אלא גם לימוד משמעותי המשפיע על אישיותנו והשקפת עולמנו, והוא חלק בלתי נפרד מהמערך החינוכי בבית הספר.

הספרים שיילמדו בעז"ה בשנה זו הם :במדבר, שמואל א' וחלק ממלכים א'. בנוסף לכך, נלמד יחידת נושא אחת העוסקת בדמויות מופת: אלישע, אסתר ורות. יחידה זו תהווה חלק מהתוכנית של חמש יח"ל. לצד לימוד הפרקים עצמם , אנו עוסקות בכיתה במיומנויות שונות. בכיתה י' אנו מבססות את מיומנויות לימוד הפשט שנלמדו בשנים הקודמות ומעמיקות בלימוד פרשנים.

במסגרת לימודי תנ"ך ע"פ תוכנית הלימודים החדשה של משה"ח הלמידה בכיתה י' מהווה כ40% מציון הבגרות הסופי של הבנות בבחינת הבגרות בתנ"ך.

את הלמידה נלווה בדרכי הערכה שונות הכוללות:מבחנים, עבודה קבוצתית, כתיבה אישית ועוד. אנו רואות במרחב החדש שמאפשרת התוכנית החדשה אפשרות ללמוד מתוך מקום שהלב חפץ ומקוות לשנת למידה פורייה ומשמעותית.

תושב"ע

בשנה זו ניגשות הבנות ליחידת בגרות ראשונה בתושב"ע.

קבוצת גמרא תלמד את יחידת הבגרות במסכת קידושין-העוסקת בנושאים:חובות ההורים כלפי הילדים והילדים כלפי הוריהם, מצוות כיבוד הורים, מצוות כיבוד חכמים ועוד. היחידה מורכבת משישה דפי גמרא ומקורות מן הפוסקים להרחבת הנושאים הנלמדים.

קבוצת תושב"ע תלמד את יחידת "משפט חברה ורפואה- מספרות השו"ת. יחידה זו כוללת לקט של שאלות ותשובות הלכתיות מדורות שונים בנושאים שונים, הרלוונטיים לחיינו כיום. בלימוד זה נפגשות הבנות עם פסיקת הלכה חיה לאור צרכי הדור, ולומדות להכיר את דרך עבודתם של הפוסקים, ואת דעותיהם השונות.

תקוותנו היא , שהלימוד הזה יהיה חלק מתהליך פיתוח עולם רוחני עשיר ועמוק יותר, ויעורר בתלמידות את המוטיבציה לקיום מצוות משמעותי יותר.

בהתאם לתכנית הלימודים החדשה, לא תתקיים בחינה חיצונית על היחידה הנלמדת בכיתה י' בסוף שנת הלימודים,אלא הציון על יחידה זו יינתן במסגרת של "חלופות בהערכה" הכולל את ציוני המבחנים של השנה, וציונים על מטלות לימודיות הקשורות לתכנים הנלמדים ולמיומנויות הלימוד שהבנות רוכשות במהלך השנה.הציון על יחידה זו ניתן ע"י בית הספר ונכלל בחישוב הכללי של לימודי התושב"ע.

 

מחשבת ישראל

בשיעורי מחשבת ישראל נעסוק בעולם הרוחני- דתי שלנו על גווניו. נדון בסוגיות דוגמת תכלית האדם בעולם, אמונה- הדרכים השונות אליה, ומקומה בזמן משבר, מקום התרבות והאומנות בחיינו הדתיים, הגאולה והרלוונטיות שלה לחיינו כאן ועכשיו ואחרים.

סוגיות מעין אלה ילמדו על ידי עיון במקורות המחשבה היהודית לאורך הדורות לגווניה השונים, מתוך דיון ומחשבה, ומתוך אפשרות וציפייה לפיתוח תפיסת עולם משמעותית של כל בת באופן עצמאי.

 ספרות- השכלה כללית

כחלק מתוכנית הלימודים החדשה  נלמד  את יחידת ההשכלה הכללית בתחום הדעת ספרות. יחידת ההשכלה הכללית שתילמד בכיתה י' תהווה פתח חוויתי ומשמעותי ללימודי הספרות, ותקנה  לתלמידות את הבסיס ללמידה של יחידת החובה.   נושא היחידה הוא יחסי הורים ילדים ומשפחה ביצירות ספרותיות.התלמידות יחשפו לז'אנרים שונים, כגון:שירה, סיפור קצר, מעשה חכמים, מונודרמה ורומן.

במהלך השנה אנו מקוות ליצור מפגש משמעותי וחוויתי בין התלמידה ובין טקסטים שונים, ולעורר את התיאבון לקריאת ספרים ולאהבת השפה,בשימת דגש על הקניית כלים ספרותיים שיסייעו לכל תלמידה  להתמודד עם טקסטים באופן אישי ובמסגרת הכיתה, והם שיעניקו יכולת קריאה רצינית, מקצועית ומעמיקה יותר.

לאורך שעורי היחידה התלמידות תתבקשנה להגיש משימות שונות שיהוו תלקיט וחלק מהציון הסופי של היחידה , בנוסף התלמידות תבחנה בבחינה מסכמת בסיום לימוד היחידה.

בכיתה י' משלבת, נלמד מגוון רחב וחוויתי של יצירות, כאשר חלקן ינותב ליחידת החובה עליה ייבחנו הבנות בכיתה יא' וחלקן ינותבו ליחידות ההגבר שיחשבו כמגמה לתלמידות כיתה זו.

 לשון והבעה

ע"פ התכנית החדשה בלשון, שיצאה לדרך בשנת תשע"ה, ייגשו התלמידות למבחן בגרות אחד בסוף כיתה י"א, ועל החומר שיילמד בכיתה י' ייבחנו בבחינה פנימית בית ספרית. ציון הבגרות שתקבלנה הבנות בסוף כיתה י"א ייחשב כ 70% מהציון הסופי, ואילו הציון השנתי של כיתה י' ייחשב כ 30% מציון זה.

על פי שני הצירים העיקריים המלווים את לימוד הלשון בכל שנות הלימודים: הציר האורייני והציר הלשוני, נתמקד השנה בשני תחומים: 1. בציר האורייני: הבנת הנקרא והבעה – בתחום זה נכיר את מרכיבי הכתיבה הטיעונית, ונכתוב טיעון בזיקה לכמה מקורות מידע. 2. בציר הלשוני:  נלמד את כל פרק התחביר (שבעבר נבחנו עליו התלמידים בבחינת הבגרות), נכיר סוגיות מפרק תורת הצורות, הכולל הכרת מערכת הפועל ומערכת שם העצם. וכן נלמד לדייק בהגיית שם המספר, אותיות השימוש ובנטיית מילות היחס.

על פי עקרונות הלמידה המשמעותית, הערכת הלמידה לא תהיה רק דרך בחינות, אלא גם בדרך ההערכה החלופית. הבנות יכתבו לאורך השנה שני תלקיטים שיתעדו תהליך של משימת כתיבה ארוכת טווח, ויקבלו גם משימות הערכה קצרות טווח. מטלה נוספת במסגרת ההערכה החלופית, שפותחה בבית ספרנו, היא מטלה קבוצתית של הדרכת תחנה בסיור בנושא תחיית הלשון. תהליך זה הוא משמעותי ביותר, מכיוון שזו יחידת לימוד שהבנות מכינות בעצמן בעבודה קבוצתית, הן לומדות את הרקע התוכני לתחנה ומעבירות אותו לכיתה כולה בדרך יצירתית משלהן. השנה תהיה זו השנה השנייה להפקת הסיור ואנו מצפים לכוחות היצירתיים הנמצאים בשכבה, שיוכלו להתבטא במהלך עבודה זו.

כאמור לעיל, כל החומר שיילמד בשנה זו ויוערך הן בהערכה המסורתית דרך הבחינות, הן בדרך ההערכה החלופית, יסוכם בציון שנתי, שייכלל בציון הבגרות הסופי בסוף כיתה י"א במשקל של 30%.

 היסטוריה

בכיתות י' נלמד על פי  תוכנית הלימודים החדשה שנכנסה לתוקפה בשנה שעברה, ועוסקת במסורת ומודרנה בתולדות העמים ובישראל. נעסוק במודרנה בתולדות העמים תוך סקירת מהפכות מרכזיות והתפתחות תנועות אידאלוגיות מודרניות (ליברליזם, סוציאליזם ולאומיות). בהמשך התלמידות יעסקו במשברי המודרנה כשבמוקד ייבחנו מלחמת העולם הראשונה והמשטרים הטוטליטריים. בהמשך המוקד יעבור לעסוק בהתמודדות העם היהודי עם אתגרי העת החדשה תוך בחינת מעמדם של היהודים, הכרות עם תנועת ההשכלה היהודית ועם תנועות וזרמים דתיים במאות ה-19 וה-20. ולבסוף נלמד אודות צמיחת הפתרון הציוני ובחינת ייחודו.

במהלך הלמידה נשלב עבודה על מיומנויות נדרשות בלימוד ההיסטוריה, ביניהן: הבנת רצף אירועים היסטוריים, קריאת מקורות היסטוריים כצוהר לעולם העבודה של ההיסטוריון, הגדרת מושגים, הבעה בכתב של עמדה שיפוטית כתיבת תשובה המסכמת נושא ועוד. חשוב לדעת כי על הנלמד בשנה זו התלמידות יבחנו בבחינת בגרות חיצונית בסוף כתה יא שתכלול חומר של יחידה זו ויחידה נוספת שיילמדו במהלך שנתיים (י-יא). בכתה י' הבנות יידרשו להבחן בבחינות רגילות ובבחינת מתכונת ולצד זאת נקיים הערכה חלופית שתעסוק בנושאים נלמדים. ההערכה החלופית מהווה מרכיב בציון הבגרות הסופי.

 אזרחות

תוכנית הלימודים באזרחות מתמקדת בשלושה נושאים הנלמדים לאורך שנתיים, וחוזרים באופן ספירלי במהלך הלמידה: מדינה יהודית, דמוקרטיה ומשטר מדינת ישראל. השנה נעסוק בעיקר בדמוקרטיה: נלמד מהי דמוקרטיה, ומהם העקרונות הדמוקרטיים השונים, ובהם: שלטון העם, פלורליזם וסובלנות, זכויות אדם ואזרח ושלטון החוק. בנוסף, נכיר גישות חברתיות-כלכליות שונות במדינות דמוקרטיות, ונדון בקשר בין גישות אלה לזכויות אדם ואזרח.

במהלך הלימוד מושם דגש רב על קישור בין הנושאים הנלמדים לאירועים אקטואליים, מתוך מחשבה שאחת ממטרות לימודי האזרחות היא לעורר אצל התלמידה מעורבות אזרחית וחשיבה ביקורתית, שהם כלים חשובים המעשירים את האדם עצמו, אך גם תורמים ליצירת תרבות פוליטית ואזרחית חיובית.

 אנגלית

בכיתה י' התלמידות מחולקות לקבוצות על פי רמות לימוד: קבוצת דוברות האנגלית, וקבוצות של 3, 4  ו- 5 יחידות לימוד.  אנו ממשיכות לעבוד עם התלמידות על קריאה, כתיבה והרחבת אוצר המילים, שׂמות דגש על תרגול אנסינים, כהכנה לבחינת הבגרות שתתקיים, אי"ה, בכיתה יא. התלמידות תתבקשנה לקרוא ספרי אנגלית בבית, ולהגיש עבודה קצרה על כל אחד מהספרים. מעבר לקריאת חובה זו, אנו מעודדות אותן לקרוא כמה שיותר אנגלית, כדי לשפר את השפה.

לפי התוכנית החדשה של משרד החינוך, בכל ההקבצות מתחילים ללמוד לקראת הבגרות בספרות עם תלקיט עבודות  שנבנה  תוך כדי למידה עד  סיום כיתה י"ב.

הצוות רואה במקצוע האנגלית מיומנות לחיים, ולא רק מקצוע הנלמד בבית הספר כחלק מהדרישות לקבלת תעודת בגרות ממשרד החינוך.

מתמטיקה

מטרותינו הן לקדם כל תלמידה לפי יכולתה, לפתח חשיבה מתמטית ולבנות בסיס טוב להמשך לימוד המתמטיקה.

הנושאים הנלמדים בקבוצות 4 ו-5 יח"ל הם: משוואות ואי-שוויונות , גיאומטריה, טריגונומטריה וחשבון דיפרנציאלי.

הנושאים הנלמדים בקבוצת 3 יח"ל הם: פעולות אלגבריות, משוואות, שינוי נושא נוסחה, בעיות מילוליות וסדרות.  בנוסף לכך לומדות התלמידות על גרפים וגיאומטריה אנליטית, טריגונומטריה וסטטיסטיקה.

 מדעים

בכתה י' לומדות כל התלמידות את אחד  מן מקצועות הבאים: ביולוגיה, פיסיקה או מוט"ב (מדע וטכנולוגיה בחברה). לתלמידות אשר לא תמשכנה בכתה י"א במגמה מדעית, תיערך בחינת בגרות

פנימית בסוף שנת הלימודים, ציון זה יכנס לציוני תעודת הבגרות הפנימית של התלמידות.

ביולוגיה

לימודי הביולוגיה יתחלקו לשתי קבוצות : קבוצה שלומדת ביולוגיה כמבוא חובה למדעים   וקבוצה שתלמד במסלול לבגרות  5 יח"ל בביולוגיה .

בשתי הקבוצות נתמקד בנושא האדם וגופו כמייצג אורגניזם חי. נלמד על המערכות השונות בגוף האדם, תוך ירידה לפרטי המבנה והפעילות של כל מערכת בפני עצמה, והקשר התפקודי בין המערכות השונות. כמו כן נעסוק בסוגיות אתיות ואקטואליות שונות הקשורות לנושאים הלימודיים הרלוונטיים לתלמידות, כדוגמת בריאות-השמנה-דיאטה, מחלות שונות והשתלת איברים.

הלימודים משולבים בעבודה מעשית במעבדה, ומושם דגש רב על פיתוח מיומנות חקר ופיתוח החשיבה המחקרית.

 פיזיקה

הפיזיקה היא המדע היסודי, העוסק בתיאור המציאות ובהסבר עולם התופעות שסביבנו בעזרת תיאוריות פיזיקליות. לרבות מהתיאוריות הפיזיקליות יש יישומים טכנולוגיים חשובים, ששינו באופן משמעותי את אורח חיינו. בשיעורי פיזיקה נרכוש כלים בסיסיים להתבוננות חדשה בעולם שסביבנו ולהבנה טובה יותר של התופעות הסובבות אותנו. בעזרת ניסויים והדגמות נלמד ונבין את התופעות היסודיות של האור: מהו אור, מהי ראיה, כיצד האור מוחזר ונשבר, וכיצד פועלים מכשירים אופטיים שונים.