אנו רואות חשיבות מרובה בלימוד המצוות וקיומן למעשה. כחלק מלימוד זה אנחנו לומדות בבית הספר הלכה יומית. ההלכה נלמדת בכל כתה מיד לאחר תפילת שחרית, ופעם בחודש התלמידות נבחנות על ההלכות של אותו החודש.

תכנית הלימודים היא תכנית שש-שנתית, המקיפה נושאים הלכתיים מגוונים, כגון: הלכות חגים, מצוות התלויות בארץ – תרומות ומעשרות, הפרשת חלה, מצוות שבין אדם לחברו – איסור גניבה וגזילה, ריבית, אונאת דברים ואונאת ממון, לשון הרע, ועוד, מצוות שבין אדם לעצמו – הלכות אמירת אמת, הלכות נהיגה זהירה ותפילת הדרך, והלכות נוספות כגון: נטילת ידיים, ניקוי המזון מחרקים, ברכות ותפילה.

בנוסף – בכל שנה -חודש אחד מוקדש לעיון תפילה, ובכל שנה אנחנו לומדות על חלק אחר בתפילה, החל מברכות השחר, וכלה בתפילות שבת וראש חודש.

בכל שנה אנחנו מעלים לאתר ביה"ס את תכני חוברת הלכה יומית של אותה השנה, כך שהתלמידות יכולות להיעזר בהם בלמידה לקראת מבחני ההלכה, וכמו כן אנחנו מזמינים אתכם, ההורים, להצטרף ללימוד ולהנות גם אתם מלימוד יומי בהלכה.

יהי רצון שנזכה "ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה".