סיור חולות שקמים - ביולוגיה

בלימודי מגמת ביולוגיה אנו מציבות לעצמינו  מטרות שונות: הבנת מושגים, תופעות, תהליכים, עקרונות ורעיונות מרכזיים של הביולוגיה, הבנת מהות המדע ודרכי יצירת הידע המדעי ,הבנת הקשר מדע-טכנולוגיה-חברה,  טיפוח מודעות וגיבוש עמדות ביחס לסוגיות ערכיות הקשורות למדע ולחברה ,פיתוח הבנה ומודעות לאחריותו של האדם לטבע  ופיתוח אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה,

שני  נושאים עיקריים המהווים את המשך תכנית הליבה נלמדים בכיתה י': התא וחלק מאקולוגיה. במהלך לימוד נושאים אלה, אנו עוסקים גם בנושאים אקטואליים חשובים, כמו שיבוט וריאות ירוקות. הלימוד מלווה בניסויים במעבדה, ניתוח מחקרים מדעיים ושלוב של צפייה בסרטים . בנוסף לכך נעשה שימוש ניכר ביישומי מחשב כדוגמת אקסל.

בכיתה י"א התלמידות מתחילות לגבש את נושא המחקר האישי שעליו תעשה עבודת הביו-חקר בי"ב.

בכיתה י"ב התלמידות תבחנה ב-  3 יחידות לימוד:

  1. יחידה אחת עיונית שבה נלמד  על  רביה באדם , בע"ח וצומח .ונושא נוסף מערכות הובלה באדם, בע"ח ובצומח, נושא זה כולל הכרות מעמיקה עם מערכות גופינו, תוך התייחסות לשמירה על הבריאות. בשני נושאים אלו ישנה התייחסות רבה גם לסוגיות אתיות כמו השתלת איברים, פונדקאות וכדומה.
  2. יחידה שניה מעשית-בגרות  במעבדה. במשך השנה מתבצעות מעבדות  ארוכות במגוון נושאים שיש בהם מימד לימודי וגם חוויתי תוך התייחסות לדרכי המחקר המדעי.
  3. יחידה  שלישית מעשית הביוחקר. כל קבוצה של תלמידות בוחרת שאלת חקר שאותה הן רוצות לבדוק במעבדת בית הספר או בבלמונטה .הבנות מבצעות את הניסוי וכותבות עבודת חקר לפי כל כללי המחקר העכשויים. הדבר נותן סיפוק רב לכל הבנות. כחלק מהיחידה ישנה יציאה לסיור לימודי מרתק  שבסופו התלמידות כותבות דוח מעמיק ומסכם.