במגמת היסטוריה אנו לומדות 3 יחידות לימוד, המצטרפות ל- 2 יחידות החובה של תולדות עם ישראל – ובסך הכל 5 יחידות לימוד. מטרת המגמה להעניק כלים ללימוד ולניתוח אירועים היסטוריים, כשבניגוד ליחידות החובה, העוסקות בתולדות עם ישראל, בלימודי המגמה אנו מתמקדות בהיסטוריה עולמית במובן הרחב יותר. בסוף כיתה יא הבנות נבחנו בהיקף של יחידת לימוד אחת. הציון ביחידה זו ניתן על סמך תיק עבודות שבנות יצרו במשך השנה וכלל מבחנים, ניתוח וביקורת של מקורות ראשוניים ומשניים (מאמרים) וכן חומרים יצירתיים שהבנות יצרו בעקבות הנושאים שילמדו. בסוף השנה ניבחן בבחינה בהיקף של שתי יחידות לימוד. בבחינה זו יש לבחור שני נושאים מתוך שמונה, ואנו בחרנו ללמוד על ההיסטוריה של ארצות הברית וההיסטוריה של סין. הבחירה נעשתה מתוך המחשבה ששתי המדינות הללו הן המעצמות של המאות העשרים והעשרים ואחת, ושהתנהלותן והמתרחש בהן משפיעים על כל תחומי חיינו, ולכן כדאי להבין כיצד נוצרו ומה מניע אותן.

דרך הלימוד היא על ידי קריאת חומר רקע כהכנה של התלמידות לקראת השיעורים, ודיונים בכיתה בעזרת מקורות כתובים ומצוירים. כמו כן נעשה שימוש במדיה המודרנית, דהיינו הטלוויזיה, הקולנוע והאינטרנט, ונערכים סיורים והרצאות רלוונטיים לנושאים הנלמדים. ההוראה כוללת מבט על מדינה או נושא מכל הזוויות. ההוראה היא בין תחומית; הדגש הוא על לימוד ההיסטוריה, אך אנו מתייחסות גם לאומנות, תקשורת, ספרות, שירה, מדע המדינה, פילוסופיה ועוד.