פסיכולוגיה

בשיעורי המגמה נתוודע לעולם הרחב והמרתק של הפסיכולוגיה. נלמד במה עוסקים סוגי פסיכולוגים שונים. נעסוק באופן בו אנו לומדים התנהגויות חדשות ונבדוק את יכולת הלמידה האנושית בהשוואה ליכולת הלמידה של בע"ח. נכיר מהי למידה באמצעות התניות, למידת חיקוי ולמידת תובנה. נלמד תיאוריות שונות המתייחסות למצבי לחץ, נכיר את  הגורמים ליצירת מצבי לחץ, ונלמד מהן דרכי ההתמודדות היעילות איתו. נכיר את תיאוריות האישיות שונות של פרויד ורוג'רס ונעמוד על ההבדלים המהותיים ביניהן. נכיר את תיאוריית ההתפתחות הפסיכוסקסואלית של פרויד ואת התיאוריה הפסיכוסוציאלית של אריקסון, ובקיצור נעסוק הרבה בשנות הילדות…

דגש רב יושם על שימוש במושגים מקצועיים, ניסוח וטיפוח החשיבה. נפתח מיומנויות של הסקה, השלכה ויישום של חומר תיאורטי על דוגמאות.

 

סוציולוגיה

לא לחינם נאמר כי בני האדם הם יצורים חברתיים. בניגוד ליצורים חיים אחרים שהתנהגותם נקבעת על ידי הביולוגיה, אנחנו בני האדם  זקוקים להתנסות חברתית כדי ללמוד את דקויות התרבות שלנו ולשרוד. בשיעורי המגמה השנה נתמקד בשני נושאים עיקריים. תרבות וקבוצה.

דרך נושא התרבות נתוודע לאופן בו גורמים חברתיים משפיעים על חיינו, נעסוק בשאלות כגון: מה מקומם של גורמים חברתיים בקביעת גורלנו האישי? מהם הגורמים החברתיים אשר עשויים להשפיע עלינו? אילו אמצעים נוקטת החברה על מנת להשפיע? מדוע חברות שונות מנחילות לפרטים בתוכם ערכים, נורמות, טקסים  שונים? האם ישנם ערכים ונורמות המשותפים לבני כל התרבויות? במה מאופיינים יחסים בין תרבויות שונות ומדוע? נתוודע  לתיאוריות מרכזיות בסוציולוגיה ולנקודת המבט הייחודית בה כל אחת מהן רואה את פני החברה והתרבות.

בנושא הקבוצה נתייחס  לשאלות כגון: מדוע אנשים מתגבשים לקבוצה? כיצד משפיעה הקבוצה על הפרט? נתייחס למונחים "לחץ קבוצתי ו"קונפורמיות" ולאופן בו הם משפיעים עלינו כפרטים. כיצד מתקבלות החלטות בקבוצה? מיהו המנהיג בקבוצה ומה הופך אותו לכזה? מהם סוגי היחסים הנוצרים בעת מפגש בין קבוצות? כיצד חוקרים קבוצות?

דגש רב יושם על שימוש במושגים מקצועיים, ניסוח וטיפוח החשיבה. נפתח מיומנויות של הסקה, השוואה, ניסוח טיעון, חקר ויישום של חומר תיאורטי על דוגמאות.

בהתאם לתוכנית החדשה שמטמיע משרד החינוך, 30% מהציון במגמה יקבע ע"פ הערכות חלופיות שירכיבו תיק עבודות. ההערכות החלופיות כוללות משימות שונות כגון: תגובת קריאה למאמר, דוח צפייה בסרט, ניר עמדה ועוד.