בכיתה ט' לומדות הבנות את יסודות הלשון הערבית ורוכשות מיומנויות תקשורתיות בסיסיות: האזנה, קריאה, דיבור וכתיבה.

הוראת הערבית בחטיבה העליונה מתנהלת כמגמה ומתבססת על הנלמד בחטיבת הביניים ובד בבד מרחיבה את הידיעות ומעמיקה אותן. לשם כך, מושם דגש רב יותר על מגוון טקסטים תוך הרחבת לימודי הדקדוק והתחביר.

זאת כדי לאפשר  קריאה והבנה של קטעים מורכבים יותר, ביניהם יצירות ספרותיות מודרניות.

התלמידות עושות שימוש מושכל במילון ערבי-עברי, מה שמאפשר קריאת ידיעות עתונאיות ממגוון סוגים והרחבת אוצר המילים.

בסוף יב' ניגשות הבנות לבחינת בגרות של 5 יח"ל. 30% מהציון מורכב מלמידה משמעותית. למידה זאת כוללת:

1.בגרות בע"פ בנושאים אני, משפחתי, בית ספרי, תחביביי ותוכניותיי לעתיד.

2.העברת תרגיל בכיתה של הקניית אוצר מילים מידיעה עתונאית.

3.הגשת מצגת בנושאים שונים, כמו, מתכון, מדינה ערבית, יום הולדת, עיר מעורבת ועוד.

תוכנית הלימודים מושתתת על האמונה שמן הראוי שאזרחי המדינה יכירו את השפה והתרבות הערבית (גם אליה אנחנו נחשפים במהלך הלימודים) הן בשל מיקומה של מדינת ישראל והן בשל העובדה שכ-20% מאזרחי המדינה הינם ערבים.