תכנית הלימודים  בתיאטרון מכוונת לפיתוח המודעות, הסקרנות וההבנה למאפייני המדיה התיאטרונית, מתוך שאיפה להצמיח אנשי תיאטרון וצרכני תרבות ערניים ומעורבים.

מן היום הראשון לעבודה אנו מקפידות על כך שהתלמידות שלנו תפעלנה בחממה ליצירה. הפרגון הקבוצתי במגמה הוא עקרון יסוד שמאפשר את היצירה והדיאלוג הפורה.

החוויה הקבוצתית של התלמידות היא ערך עליון במגמת התיאטרון, ואנו מעודדות עזרה הדדית, כבוד הדדי ושיתוף פעולה בין התלמידים.

במגמת התיאטרון נחשפות התלמידות למגוון מקצועות הקשורים לתיאטרון- משחק, בימוי, מרכיבי שפת התיאטרון, ניתוח מחזות, ניתוח הצגות, סגנונות תיאטרון, תיאטרון ישראלי, תיאטרון תנועה וז'אנרים של קומדיה וטרגדיה.

המגוון הזה מרחיב את השכלתן של התלמידות ומאפשר להן, מהבחינה המעשית, למצוא את הדרך הטובה ביותר עבורן לבוא לידי ביטוי בתחום התיאטרון- משחק, בימוי, תפאורה, תנועה וכו'.תוכנית הלימודים כוללת את הנושאים הבאים: שפת התיאטרון;פרשנות מחזות מהקלאסיקה- טרגדיה וקומדיה;משחק- תיאוריה ומעשה; התיאטרון המערבי והישראלי במאה ה-20 וה-21;
הפקה ובימוי- תיאוריה ומעשה. כחלק מתהליך הלמידה הבנות צופות בהצגות תיאטרון רבות ,לומדות, חוות ומנתחות אותן.

מגמת התאטרון הינה מגמה תלת שנתית ובחינות הבגרות מתקיימות בכיתה י"ב, הערכה חלופית תתקיים בכיתות י'- י"א.