אירועים אחרונים

פרשת נשא

שבת פרשת נשא "יְבָ רֶ כְ ָך ה' וְ יִשְ מְ רֶ ָך. יָאֵ ר ה' פָנָיו אֵ לֶיָך וִ יחֻ נֶךָ . יִשָ א ה' פָנָיו אֵ לֶיָך וְ יָשֵ ם לְָך שָ לֹום . וְ שָ מּו אֶ ת שְ מִ י עַ ל בְ נֵי יִשְ רָ אֵ ל, וַאֲ נִי אֲ […]

המשך קריאה "פרשת נשא"

עם פתיחת המחצית נפגשנו כולנו בזום להפרשת חלה משותפת ולסדנת אפיית חלות מקצועית של ממש שהעבירו שתי מורות מהצוות- אפרת שפי גל וידידה קייבן. אפרת הנחתה את תהליך הכנת הבצק ולישתו וליוותה אותו בהסברים רוחניים יפיפיים, כך שממש הרגשנו את הקדושה בתוך העשייה.   לאחר שנתנו לבצק לנוח ולתפוח נפגשנו שוב לסדנת קליעת חלות מיוחדת.  ידידה […]

המשך קריאה "הפרשת חלה בית ספרית"

פרשת יתרו

"וַיִּקַ ח סֵ פֶר הַ בְּ רִּ ית וַיִּקְּ רָ א בְּ אָ זְּ נֵי הָ עָ ם וַי ֹּאמְּ רּו כֹּל אֲ שֶ ר דִּ בֶר יְּהוָה נַעֲשֶ ה וְּ נִּשְּ מָ ע" (כ"ד, ז). שני פנים לאירוע הדרמטי בתולדות ישראל – מעמד הר סיני. פרשנים שונים עמדו על כך כי פרשת יציאת מצרים […]

המשך קריאה "פרשת יתרו"

התכנסנו  כל המדרשה התיכונית בזום  להשתתף בטקס עשרה בטבת שהכינה שכבה יב. הטקס שילב בצורה מופלאה בין התקופות של חורבן הבית והשואה. הקראת טקטסטים מרגשים, עדות ניצולת שואה, יצירות אומנות של התלמידות  ושירים. נשתף בשיר שהכינה המקהלה של ביה"ס בשירה מרחוק. כפי שמתארת מנהלת המקהלה- סיוון בן הרוש: החלטתי להתרכז השנה בשיר אחד שישלב את […]

המשך קריאה "טקס עשרה בטבת"

מהנעשה אצלנו – סרטונים

חלונות לאור תורה (תשפ"א) – מוזמנים להכנס ולהכיר! סרטון נוסף אודות ביה"ס- סליחה על השאלה אודות ביה"ס (תש"ף) שאר הסרטונים מארועים אחרים- טקס עשרה בטבת (הופעת המקהלה), שבת ארגון, ז' בחשוון, קבלת פנים לכיתות ז, ופרידה משכבת י"ב. מוזמנים לצפות ולהנות.              

המשך קריאה "מהנעשה אצלנו – סרטונים"

לכבוד  שבת ארגון בני עקיבא ערכה הרכזת החברתית של ביה"ס, גילה לנדאו, סרטון מקסים בו שיתפו תלמידות ומורות מהו ומה היה הסניף עבורן בשנים החשובות הללו – כדי לשמוע את התשובות שווה להכנס לצפות!!  אור תורה מברכת את תנועות הנוער

המשך קריאה "יד אחים לכם שלוחה"

פרשת וישב- שבת חנוכה

חנוכה תשפ"א האור שבנו לרגע קט הערב מתאחדות פעימות לבות העם היהודי לדופק אחיד, לרגע קט בו מתכנסים כולנו להדלקת נר ראשון של חנוכה. כמה עוצמה וכמה משמעות באותה להבה קטנה – גדולה. "…וכל-כך בדקו ולא מצאו רק פך אחד מכלל שצריכה חיפוש .וזה עצמו נרות חנוכה שמאירין שנוכל למצוא נקודה הגנוזה כי כמו כן […]

המשך קריאה "פרשת וישב- שבת חנוכה"

פרשת ויצא

שבת פרשת ויצא -שבת ארגון מן הפרשה "ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב ותקנא רחל באחותה ותאמר אל יעקב הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי. ויחר אף יעקב ברחל ויאמר התחת אלקים אנכי …" (בראשית ל', א – ב") ר' יצחק עראמה, שהוטרד מתגובתו של יעקב למצוקתה של רחל, משלים בספרו 'עקידת יצחק' את […]

המשך קריאה "פרשת ויצא"

פרשת תולדות

"ויגדלו הנערים ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה ויעקב איש תם יושב אהלים. ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו ורבקה אוהבת את יעקב". פרשתנו חושפת בכנות ובלי ניסיון לטשטש או לתרץ מורכבויות לא פשוטות במערכות יחסים בתוך המשפחה: בין בני זוג ובין הורים לילדיהם. יצחק ורבקה פועלים בצירים מקבילים ומעוררים תהיות בנוגע להורותם. […]

המשך קריאה "פרשת תולדות"

פרשת חיי שרה

שבת חיי שרה – שבת חברון "… וַיָּב ֹא אַ בְ רָּ הָּ ם לִסְ פֹד לְשָּ רָּ ה וְ לִבְ כֹתָּ ּה.. . וַיָּקָּ ם אַ בְ רָּ הָּ ם מֵ עַ ל פְ נֵי מֵ תֹו…" (בראשית כג, ב-ד) גם בפרשה זו ננסה לעיין בעקבות דבריו המופלאים של הרב יונתן זקס ז"ל. אברהם, […]

המשך קריאה "פרשת חיי שרה"