אירועים אחרונים

פרשת חיי שרה

שבת חיי שרה – שבת חברון "… וַיָּב ֹא אַ בְ רָּ הָּ ם לִסְ פֹד לְשָּ רָּ ה וְ לִבְ כֹתָּ ּה.. . וַיָּקָּ ם אַ בְ רָּ הָּ ם מֵ עַ ל פְ נֵי מֵ תֹו…" (בראשית כג, ב-ד) גם בפרשה זו ננסה לעיין בעקבות דבריו המופלאים של הרב יונתן זקס ז"ל. אברהם, […]

המשך קריאה "פרשת חיי שרה"

היום- יום הזכרון לרצח יצחק רבין הגיעה אלינו לזום ראשת עיריית בית שמש הגברת עליזה בלוך. ביום זה בו חשוב לדבר על האחדות בעמ"י, על היכולת שלנו לחיות יחד על כל מגזרינו- הפיחה בנו עליזה בלוך אמונה ותקוה שהדבר אפשרי כל עוד לכל אדם יש את היכולת לכבד כל אדם, למצוא את הפשרה ואת המשותף. […]

המשך קריאה "שיחה עם עליזה בלוך ראשת עיריית בית שמש"

מחכות לגשם

ביום ראשון ז' חשוון קיבלנו את החורף בשמחה באופן רשמי! כל תלמידות בית הספר השתתפו  בתפילה, לימוד ומשחק. הפעילות נפתחה במשחק שהכינו תלמידות שכבה יב – חידון בנושא המים וביטויים שונים . מקום ראשון ושני זכו במשלוח פיצה עד הבית! לאחר מכן הנחו טל ראש בית מדרש ותלמידות יב לימוד קצר. ולבסוף התפללנו כולם לבוא […]

המשך קריאה "מחכות לגשם"

פרשת נח

עולם הולך ונבנה הרב יונתן זקס מתאר את הפרשות הראשונות בספר בראשית כדרמה רוחנית-מוסרית המתפתחת בארבע מערכות. אדם וחוה שאכלו מן הפרי, מגלים את מושג האשמה ומתקבעים בתרבות הקורבן. האיש מאשים את האישה, האישה את הנחש, הם מסרבים לקחת אחריות על מעשיהם. בסיפור קין והבל, קין כבר לוקח אחריות, אך מתכחש למשמעות המוסרית של מעשיו. […]

המשך קריאה "פרשת נח"

איך נכנסים לאתר הכיתה שלי? 1. נכנסים לקישור : https://drive.google.com/a/manhischools.org.il 2. מזדהים בהזדהות אחידה של משרד החינוך 1 3. לוחצים על 9 הנקודות שמופיעות ליד סמל עירית ירושלים בצד שמאל 4. בחלונית שנפתחת לוחצים על classroom 1 5. במסך המופיע יש + לוחצים עליו 6. לוחצים על הצטרפות לכיתה 7. מקישים את קןד הכיתה שקיבלנו מהמורה והגענו! […]

המשך קריאה "הוראות כניסה לגוגל קלסרום"

פרשת בהעלותך

מן הפרשה "בהעלתך את הנרות. זה שאמר הכתוב, כי אתה תאיר נרי. אמרו ישראל לפני הקב"ה, רבונו של עולם, אתה אומר שנאיר לפניך, אתה הוא נרו של עולם…ואתה אומר אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. הוי כי אתה תאיר נרי. אמר להם הקב"ה לא שאני צריך לכם אלא שתאירו לי כשם שהארתי לכם. למה? […]

המשך קריאה "פרשת בהעלותך"

חג שבועות

האם היה צריך הקב"ה לרדת על הר סיני בקולות וברקים ושופר גדול כדי להודיענו את מצוות "לא תגנוב"? בימים שלפני מתן תורה, אנו חוזרים, מטבע הדברים, אל מעמד הר סיני ומנסים ללמוד עוד משהו על פשרו. הרב שטיינזלץ עומד על מהותן של עשרת הדברות שניתנו במעמד הכל-כך יוצא דופן, ומציין כי איננו מוצאים בהם חידוש […]

המשך קריאה "חג שבועות"

בזמן תקופת הקורונה החלטנו לאתגר את התלמידות והצוות בהזמנה להתבוננות על המציאות במבט אחר, קרוב יותר. פרסמנו בכל התקופה אתגר צילום בנושא שונה. הנה דוגמא לאתגר הצילום "ירושלים שלי" וכרזות יום העצמאות שהכינו בנות שכבה ז.

המשך קריאה "אתגרי צילום בזמן קורונה"

ְרּושָׁ לַיִם עֹושָׁ ה אֹותִ י טֹובָׁה לִרְ צֹונֹותֶ יהָׁ מְ אַ פֶקֶת אֹותִ י בַסַ בְ לָׁנּות שֶ ל כָׁל יְגִיעֹותֶ יהָׁ מְ עַגֶלֶת אֹותִ י שֶ לֹּא אֶ תָׁ פֵס בְ אַ חַת מִ פִ ּנֹותֶ יהָׁ בַשָׁ רָׁ שִ ים הָׁאִ טִ יִים שֶ הִ יא מַ צְ מִ יחָׁה בִ י […]

המשך קריאה "תזריע מצורע – יום ירושלים"