שתי ציפורים על ענף עץ

תוכנית במ"ה – בית מדרש הורים

תוכנית שמזמינה את הורי התלמידות וצוות בית הספר ללימוד משותף של סוגיות חינוכיות.  במסגרת התוכנית מובאות הרצאות של מרצים- רבנים, אנשי חינוך וטיפול ולאחריהן מתקיימות סדנאות או מעגלי שיח בהובלת צוות בית הספר לעיבוד התכנים. המטרה המרכזית של התוכנית היא יצירת ערוץ תקשורת נוסף בין ההורים לבית הספר, לשם חיזוק השותפות החינוכית. הלימוד המשותף מאפשר השמעת מגוון קולות,  העלאת סימני שאלה, הגברת מודעות ומתן כלים מעשיים.

 

הזמנות לערבי במ"ה קודמים