לפני מס' שנים ביקש הרב אברהם ליפשיץ, ראש החמ"ד, להיכנס ליום הכיפורים עם המחשבות והכלים אותם למד מרבי עקיבא והבעש"ט:
"מעשה בר' אליעזר שירד לפני התיבה ואמר עשרים וארבע ברכות (בתענית על בצורת) ולא נענה.
ירד רבי עקיבא אחריו ואמר 'אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה, אבינו מלכנו, למענך רחם עלינו' – וירדו גשמים. היו החכמים מרננים על הצלחתו של רבי עקיבא מול כישלונו של רבי אליעזר. יצתה בת קול ואמרה: 'לא מפני שזה גדול מזה, אלא שזה מעביר על מדותיו וזה אינו מעביר על מדותיו' " (תענית כה ע"ב).                                                        רבי אליעזר נהג להקפיד על עקרונותיו בכל מצב, ואילו רבי עקיבא היה מוכן לוותר ולהתפשר בשעת הצורך.
בתפילה הפותחת את יום הכיפורים אנו מבקשים לאמץ את מידותיו של רבי עקיבא ולהיות מסוגלים להעביר על מידותינו. אנו מבקשים להיות מסוגלים להשתחרר ממקום קודם, "כל נדרי ואסריי", מן המקומות הכובלים אותנו, מן המקומות בהם אנו מורגלים. אנו מתכווננים לעבודה פנימית – להעביר על מידותינו.
הבעל שם טוב בא לעיר אחת קודם ראש השנה. ושאל את אנשי העיר: "מי עובר כאן לפני התיבה בימים הנוראים"? אמרו לו: "רב העיר". שאל הבעל שם טוב: "כיצד הוא נוהג בתפילתו?" אמרו לו: "כל הוידויים של יום הכיפורים הוא אומר בניגונים של שמחה". שלח הבעל שם טוב אחריו ושאלו: "מפני מה מזמר מר את הוידויים בשמחה?" אמר לו הרב: " עבד שמנקה חצרו של מלך מן הטינופת, אם הוא אוהב את המלך הריהו שמח מאוד בשעה שהוא מנקה את החצר מן האשפה ומזמר ניגונים של שמחה, שהרי הוא עושה נחת רוח למלך"! אמר הבעל שם טוב: "יהי חלקי עמכם".

ואני תפילתי
אנו מסכמות חודש של עיסוק בנושא התפילה. חודש של לימוד, עבודה פנימית משמעותית וחוייה שרצינות והשמחה נשזרו בה לאורכה.
בשבוע האחרון זכינו בתפילות ובסליחות משותפות בית ספריות. ביוזמת הבנות והרבנית רחל, התקנו גם את תפילת המנחה בשעת הצהריים במדרשה.
ביום רביעי בתום הסליחות התקיים במדרשה טקס התרת נדרים במעמד 3 דיינים. תודה לרב יאיר, שברוח הדברים הפותחים, הסביר לבנות את משמעות טקס התרת הנדרים, את משמעותן של מילותינו, התחייבויותינו ואף מחשבותינו ואת החשיבות שבעבודה על המידות.
בערב התעוררות שהתקיים ביום רביעי, השתתפו הבנות ביחידות כיתתיות/שכבתיות. בנות החטיבה שמעו את שיחתו של רוברט רותבארט. ובנות התיכון את שיחתה המעמיקה של רות בנאי.
לאחר כנוס פיוטים, שירה וריקוד הלכנו עם כ- 200 בנות לכותל. שם השתתפנו בסליחות ההמוניות והמרגשות. תודה לכל המחנכות והמורות שהתלוו אלינו לסליחות בכותל.
יישר כח מיוחד לרחלי לוי, הרכזת החברתית על הובלת הפעילויות הרבות והבונות במהלך החודש האחרון. תודה לרבנית רחל, שהובילה והייתה שותפה לרבות מן הפעילויות, לתמר סגל הסגנית, לבלהה ולכל צוות המנהלה, על התמיכה הלוגיסטית בצרכים השונים והמורכבים שאפשרו את תפעולו של החודש המרומם. תודה לכל הצוות שהגיע, היה שותף ותרם לתהליך המשמעותי אותו זכינו לחוות יחד כמדרשה, באלול ובימים הנוראים.
*ביום ראשון יתחילו הלימודים בשעה 10.30 . ההסעות מאורגנות בהתאם.

בְּעֶרֶב יוֹם הַכִּ פּורִּים
הִּפְּּלַגְּנּו
מִּנִּּסְּיוֹנוֹת שֶתַמו אֶל נִּּסְּיוֹנוֹת שֶהֵחֵלּו.
(זלדה)
גמר חתימה טובה לנו ולכל בית ישראל
שיתקבלו תפילותינו לרצון
חנה עסיס