הנושא השנתי שלנו השנה הוא "עת לתת"

לחיות בגדול בעשייה.

במסגרת הנושא השנתי כל תלמידה קיבלה עט של "עת לתת" ובכל השכבות יתקיימו התנדבויות לאורך כל השנה,

כולל בטיולים שבהם נשלב התנדבות.

תמונות מהיציאות להתנדבות שהיו עד כה.  כמובן נמשיך לעדכן…