מן הפרשה
"בהעלתך את הנרות. זה שאמר הכתוב, כי אתה תאיר נרי. אמרו ישראל לפני הקב"ה, רבונו של עולם, אתה אומר שנאיר לפניך, אתה הוא נרו של עולם…ואתה אומר אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. הוי כי אתה תאיר נרי.
אמר להם הקב"ה לא שאני צריך לכם אלא שתאירו לי כשם שהארתי לכם. למה? לעלות אתכם בפני כל האומות שיהו אומרים, ראו היאך ישראל מאירין למי שהוא מאיר לכל…" )תנחומא בהעלותך, ד'(
מכל חלקי המשכן, זכתה המנורה לתשומת לב מיוחדת, כזו המעניקה ביטוי משמעותי למהותו של עם ישראל. אור קטן היכול לגרש חושך גדול, נר קטן היכול להדליק נרות רבים וגדולים מבלי לאבד את כוחו כמקור אור. ועוד,
הלהבה השואפת תמיד מעלה היא כמצפן ומראה לדרכו של היהודי ושל עם ישראל. כך הפכה המנורה סמל לישראל, נרות השבת – סמל לבית היהודי. נרות חנוכה – סמל למאבקו של ישראל על קיומו.
כך גם בחרה מדינת ישראל את המנורה להיות לה לסמל. העם היהודי כמוהו כמנורה, המפוצלת לענפים רבים, אך נשענת איתן על שדרה מרכזית.
הורים, מורים ותלמידות יקרות,
אנו ממשיכות בשגרה לצד הזהירות המתבקשת מכורח הנסיבות. אנו מאמינות כי השגרה בונה חוסן וכי יש לנו תפקיד חשוב בהעצמת הכוחות הפנימיים של התלמידות, הצוות והחברה בכלל.
כמובן שלצד דברים אלו אנו משתדלות מאוד לשמור על כללי ההגיינה והריחוק החברתי בהתאם להנחיות משרד הבריאות ומשה"ח.
***
בהצלחה לתלמידות י-יב השוקדות בימים אלו על בחינות מסכמות, מתכונות ובגרויות.
***
שורה ראשונה – יישר כח לתלמידותינו: שירה מזרחי )ז(, אבי בוכניק )יא( ואביגיל בר-סלע )יא( שזכו בתעודת
הוקרה מטעם משה"ח, על השתתפותן בתחרות "שורה ראשונה" לכתיבת שירים וסיפורים תש"ף. גאות בכן.
שבת שלום
חנה עסיס