פרשת ויגש קוראת לנו להתקרב איש אל רעהו ופורטת לנו את המפגש המרגש בין יוסף לאחיו. פרשיות ארוכות של שנאה וקנאה מביאות באופן לא מובן מאליו בפרשתנו לאיחוד משפחתי מרגש בין יוסף לאחיו ובין
יעקב, הבן האובד לאביו יעקב. פרשיות שמהם אנו לומדים עקרונות יסוד בעולמנו. על כוחה של תשובה מיהודה ועל כוחה של מחילה מיוסף. בפסוקים הפותחים את פרק מ"ה כתוב: "וְֹלא-יָכֹל יֹו ֵסף ְל ִה ְת ַא ֵפק, ְלכֹל ַהנִ ָצ ִבים ָע ָליו,
וַיִ ְקָרא, הֹו ִציאּו ָכל- ִאיׁש ֵמ ָע ָלי; וְֹלא- ָע ַמד ִאיׁש ִאּתֹו, ְב ִה ְתוַ ַדע יֹו ֵסף ֶאל-אֶחָיו .ב וַיִ ֵּתן ֶאת-קֹלֹו, ִב ְב ִכי.." מדוע קרא יוסף להוציא מעליו את אנשי מצרים כשהתוודע לאחיו? רש"י מלמדנו שיעור ברגישות וכך פירש:
"לא היה יכול לסבול שיהיו מצרים נצבים עליו ושומעין שאחיו מתביישין בהודעו להם". לפי דבריו יוסף רצה למנוע מהאחים בושה שעלולה להיגרם להם, אם ישמעו המצרים את שעוללו האחים ליוסף. הרמב"ן מפרש
ומוסיף שיוסף המחושב, על אף סערת הרגשות, הצליח לחשוב על העתיד וחשש מנזק עתידי שייגרם לאחים מידי מצרים אם יוודע להם סיפור המכירה: "שהוציאם משם כדי שלא ישמעו בהזכירו להם המכירה, כי תהיה
להם )לחרפה( וגם אליו למכשול, שיאמרו עבדי פרעה ומצרים עליהם, אלו אנשי בוגדות, לא יגורו בארצנו ולא ידרכו בארמנותינו, בגדו באחיהם, גם באביהם בגדו, מה יעשו במלך ובעמו…" ואולי ניתן להציע שיוסף באופן
טבעי, על אף מעמדו הרם, מבקש שברגע המשפחתי הזה, שבו הוא מתוודע לאחיו יהיו רק הוא ואחיו. הוא אמנם משנה למלך מצרים אבל הוא גם אדם פרטי. ומאירוע זה גם אנו יכולים ללמוד על החשיבות של הפרטיות
והאינטימיות האישית והמשפחתית.

השבוע שהיה
חזרנו מחופשת החנוכה לשגרה ברוכה ועמוסה, שמחנו לפגוש את הבנות וכמו כן שמחנו לפגוש את ההורים הרבים שהגיעו לאסיפת ההורים.

בשכבת ח-
כתה ח'1 יצאו ביום חמישי להתנדבות שאירגנו בשני הגנים הסמוכים למדרשה. הבנות הכינו פעילות בנושא: עשרה בטבת, הציגו בפני הילדים את הסיפור של קמצא ובר קמצא וכן הכינו בינגו
בנושא עשרה בטבת. ההנאה הייתה גדולה, הן מצד הילדים המתוקים והן מצד הבנות שלא ויתרו בסוף על משחק קצר עם הילדים בחצר… יישר כח לבנות המארגנות.

מתחברים מחדש
ברצוננו לעדכן אתכם בתהליך חינוכי המתרחש בשכבות ז-ח שמטרתו הוצאת פלאפונים מהמרחב הבית ספרי. בתקופה האחרונה קיימנו במדרשה שיחות סדנאות, כינוסים שכבתיים ותירגול עם התלמידות .
אנו יודעות כי למכשיר הפלאפון יתרונות טכנולוגיים רבים, ויודעות שהבנות ואנו מתקשות להסתדר בלעדיו, אך יחד עם זאת הוא מונע מהבנות הצעירות לאורך יום הלימודים התפתחות חשובה במישורים שונים.
אנו חשות כי יש הכרח לטפח בביה"ס בפרט בגיל הצעיר )שכבות ז-ח( פניות מלאה ומרחב לפיתוח והעמקת קשרים חברתיים, וכמו כן פניות לימודית גבוהה יותר. אין לנו ספק כי גם עצמאות וביטחון יוכלו לצמוח בזכות
מהלך כזה. העמדנו לרשות הבנות טלפון קווי במזכירות שיאפשר להן להתקשר להוריהן בכל עניין אותו הן צריכות. ביטחונן ואוירה מוגנת ונעימה היא הבסיס שרק על גביו ניתן ללמוד ולהתפתח. לשמחתנו, קיבלנו רוח
גבית למהלך מהורי השכבות. בשכבות ט-יב ביקשנו מהבנות להימנע משימוש בפלאפונים במרחב הציבורי.

ובשבוע הבא
לקראת עשרה בטבת יום ראשון תתקיים בעז"ה שיחה לשכבות ח-ט עם ניצול השואה אברהם צין.
בשכבת ז תתקיים פעילות מטעם "יד ושם" בנושא חלומות . ביום שני תתקיים שיחה לשכבות י- יב עם אליעזר לב ציון. אליעזר ניצול שואה, מלוחמי תש"ח ומקימי היישוב
נוה אילן. זכות גדולה היא לנו לארח אותו אצלנו במדרשה.
יום שלישי- צום עשרה בטבת .
יתקיים בעז"ה כמדי שנה טקס באחריות שכבה יב, ששבו מפולין.
שעת סיום הלימודים ביום זה כרגיל בשעה 15:13 .

מעל ומעבר…
ביום שני תתקיים שיחה מטעם חברת אינטל לשכבת ט במסגרת לימודי מתמטיקה ומדעים. תודה ליעל ליכטהויז רכזת מדעים בחטיבה.
ביום רביעי- תתקיים במסגרת לימודי תושב"ע שבהם לומדים על הלכות כשרות שיחה לשכבת י עם הרב עמיחי קריגר, שעובד בתחום הכשרות ברבנות במחלקת יבוא . תודה לרבנית רחל על תיאום השיחה.
לקראת תש"פ שמחות להביא לידיעתכם את אירועי ההרשמה לקראת שנה"ל תש"פ שיתקיימו במדרשה בשבוע הבא. אנו רואות בצוות המדרשה התלמידות וההורים קהילה, ומחכות בהתרגשות להכיר את המועמדות החדשות.
מפגש ההיכרות עם ההורים יתקיים ביום רביעי י"א בטבת 2018.12.19 בשעה 00:19 במדרשה. היום הפתוח לבנות יתקיים ביום שישי כ' טבת 12.28 . יש להירשם ליום הפתוח באתר המדרשה.

מזל טוב
לאודליה מרזר להולדת הבת.
שבת שלום שלווה וברכה
לנו ולכל עם ישראל
מיכל