ויקהל משב את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם אלה הדברים אשר ציוה ה' לעשות אותם" (שמות לה, א)
פרשתנו העוסקת בבניית המשכן מוכנה בשם "ויקהל" מלשון התקהלות.
המונח התקהלות מקבל בימים אלו פרשנות אחרת מהפרשנות לה אנו רגילים, אולי נכונה ומדויקת יותר. מזה שנים
התרגלנו לראות בהתקהלות ביטוי לטשטוש הגבולות בהקשרים חברתיים, פוליטיים ומדיניים ואף ערכיים – ביטוי
לכפר הגלובלי. ימים אלו מזמנים לנו התבוננות חדשה במושג ההתקהלות. מדינות ואומות מתכנסות, אנו מתכנסים מחדש לחיק המשפחה, מבשלים את ארוחותנו בעצמנו, מתכנסים לשמחות בהיקף מצומצם עם היקרים והחשובים לנו ביותר.
הבית, כולנו תקווה, חוזר ומקבל את מקומו הבטוח ומזכיר לנו שביתנו הוא מבצרנו. אנו מוצאים עצמנו בבירור בין
עיקר וטפל, לומדים להבחין בין הנצרך למותרות, מגלים שהקטן הוא גדול, שהמעט הוא יותר, מגלים מחדש את
כוחות החסד והנתינה שבתוכנו, נכדים מטפלים בסבים ובסבתות, לומדים לזקק את הטוב מן המציאות החדשה –
המסכים שהטרידו את מנוחתנו הופכים לכלי תקשורתי, מחבר ומקדם. ויש כמובן גם מה שעוד דורש בירור –
לאהוב, אמר ראש הממשלה, בשלב זה, משמעותו להתרחק, בליל הסדר המתקרב כנראה שנידרש למצוא משמעות חדשה ל"כל דכפין".

הורים ותלמידות יקרות,
במציאות שנכפתה עלינו, בה חוסר הוודאות גדול, התאמצנו ונמשיך לסייע ביצירת ביטחון ואיים של שגרה עבור
תלמידותנו. עברנו שבוע גדוש ומאתגר שהביא איתו חידושים, חדשנות שלמדנו ונמשיך ללמוד מהם.
תודה מיוחדת לצוות אור תורה שכמו רבים בימים אלו מתמודד עם מציאות מאתגרת בבית הפרטי ולא מוותר
ומסתער, פשוטו כמשמעו, על המציאות החדשה, נערך ולא מפסיק ללמוד.
התמקדנו בשבוע החולף בשלושה צירים מרכזיים של תקשורת, בכוונתנו להמשיך במתכונת זו:
1 .שיעורים מקוונים המועברים ע"י מורי ביה"ס. מעבר לפן המקצועי היה בהם מימד משמעותי של תקשורת
אישית.
2 .קשר אישי עם הבנות המתקיים באמצעות הודעות וואטסאפ, מיילים וטלפונים לחלק מן הבנות.
3 .קשר עם בנות הנמצאות במעגלי פגיעות שונים.
אנו ממשיכות גם בשבוע הבא בלמידה מרחוק. מצורפות מערכות. במהלך השבוע הבא יפורסם מיקוד הלמידה
לקראת הבגרות, מה שיסייע לנו בהגדרת תכני הלמידה בהמשך הלמידה מרחוק. בחטיבת הביניים )ז-ט( אנו גם
ממשיכות בלמידה מרחוק תודות לצוות שיזם והתנדב לכך.
בנוסף, קיימות תכניות רבות, אולפנים שונים ללמידה שיזם משה"ח. תודות לאתי אטינגר, הרכזת הפדגוגית, שריכזה
אותם לטובתכם. אנו פונות אליכם, הורים ובנות, בבקשה לנצל את הזמן והאפשרויות העומדות לפניכם להמשך
למידה. זהו זמן יקר ומצוין, לחזק את שדורש חיזוק באמצעות שיעורים פרטיים או כללים ברשת. זהו זמן מצוין
להשלים מטלות וחוסרים. נדרשת כאן יוזמה וסדר יום. מעורבותכם ההורים, חשובה בעיקר לבנות חטיבת הביניים.
אנו ממליצות מאוד לעיין במגוון התכניות. כל תלמידה יכולה להיעזר, לחזק, להעשיר ולמצוא עניין בשפע המוצע.
תוכניות לימודיות ועזרים ללמידה מרחוק:
• כל יום בעזרת השם נשלח לתלמידות דרך המחנכות את המערכת היומית של השיעורים של חמ"ד דיגיטלי
המשולבים עם מערכת היומית של משרד החינוך/learning-online/il.gov.education.pop://https .
מערכות יומיות בתחומי דעת מגוונים, כדאי לעקוב.
• בגרופ של נחשון, מיועד לתלמידות יא- יב במקצועות מתמטיקה ולשון,. למידה לבגרות באמצעות קבוצות
וואטסאפ. התלמידות קיבלו מהמחנכות קישור לרישום. )מס' מקומות בתוכנית מוגבל(
• Yschool -תלמידות י' , יא' קבלו הדרכה וסיסמאות. )תלמידות יב' יוכלו לבקש מהמחנכות את
הסיסמאות(, מיועד לכלל מקצועות הבגרות.
• הרצאות מוקלטות של "צו 8 חינוכי" במגוון תחומי הדעת
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F5gKVdgByVqhUYVCc1N3EV7FYTvxYVzOw8rLZ
jou20A/edit#gid=792252228
• שיעורים פרטיים ברשת ) ללא תשלום( לכיתות ז- יב /il.org.lnet.homework://https
• "צאו לטייל" במוזיאון ישראל – המוזיאון פותח את שעריו באופן וירטואלי, עם מגוון של תכנים ופעילויות.
כל הפרטים באתר מוזיאון ישראל.
• תוכנית לחלוקת ספרי לימוד דיגיטלים ללא תשלום
https://www.classoos.co.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-
%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%9C%D7%91%D7%AA%D7%99-
%D7%A1%D7%A4%D7%A8-
%D7%95%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D-
%D7%91%D7%91%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93/?utm_source=newsletter&utm_medium=
email&utm_campaign=free_books_all
הפניות ללמידה מרחוק לפי תחומי דעת:
1 .תנ"ך: באתר של מכללת הרצוג, יש מגוון אפשרויות ללמידה )מיזם לימוד תנ"ך, לימוד פרקי
נביאים,הכנה לפסח ועוד…(
2 .אנגלית:
– אתר אנסינימי –מבחני תרגול ואנסינים לקראת הבגרות באנגלית
http://www.unseenimi.co.il/all-quizes
http://spark.adobe.com/page/BJPKa8OIEW63W/ לחטיבה באנגלית תרגולים-
3 .מתמטיקה:
לתלמידות חטיבה- ילקוט דיגטלי יש לתלמידות שם משתמש וסיסמא
– אתר גול
– המורות שלחו קישור למשימות אוריינות מתוקשבות במתמטיקה
בס"ד
4 .משימות מתוקשבות בעברית לכיתות ז'- ח':
הסבר איך נכנסים? בגוגל כותבים : משימת אורינות מתוקשבת, נכנסים לקישור הראשון, לוחצים על משימות
אורייניות מתוקשבות ללא ניהול למידה, מקלידים קוד משתמש וסיסמה , ואז נכנסים למאגר משימות אורייניות
מתוקשבות, שפת אם עברית, משימות בהבנת הנקרא ובלשון לחטיבת הביניים. בקישור יש מגוון יחידות לימוד.
https://edu.gov.il/tech/mbl
יכולות להכנס עם שם משתמש וסיסמא ולעבוד באתר..
5 .לשון: תיכון- נשלח קובץ לתלמידות יא- יב המרכז הפניות ללמידה מרחוק בלשון, בתכנים
הנלמדים, כולל תרגול.
6 .מדעים: חטיבה- שלל חומרים באתרים מט"ח, ברינפופ, גלים.
7 .אזרחות: סרטונים באזרחות, שיעור פתוח. להיכנס לקישור הבא-
https://the-openclass.org/core/topic/202/
8 .ספרות :
חטיבת ביניים-
חברת אייקאסט )אפליקציה של סיפורים מוקראים( העלתה לרשת בחינם את הסיפור "אהבת הנער ממרוקו". )תודה
גם לסופרת דורית אורגד שפתחה את הזכויות(
ניתן לשלוח לתלמידים ולתת להם משימות בעקבות שמיעת הסיפור
https://merkazruach.nli.org.il/updates-lib
להלן פעילות לפני הקריאה:
https://merkazruach.nli.org.il/creator/hbt-hn-r-mmrvqv-2
9 .ביולוגיה:
– הרצאות מוקלטות של אורה בר ביוטיוב לפי נושאים שונים.
פינת הרבנית
שלום הורים ותלמידות יקרים,
ההתכנסות פנימה מציפה אתגרים רבים ויחד עם זאת מאפשרת דברים לא צפויים ומעצימים. אני רוצה להדגיש את
החשיבות שבהמשך ובחיזוק שגרת התפילה והלימוד תורה בימים אלו ואף הוספה מעבר לכך – הן בשביל הנפש והן
בשביל זיכוי עם ישראל ויושבי תבל. נוצרת הזדמנות לפניות חדשה לתפילה ולתורה מבלי לחץ הזמן אליו אנחנו
רגילים.
בתקופה הקרובה ניתן לעיין בהגדות שונות עם פירושים בכדי ללמוד לקראת ליל הסדר, ללמוד את סיפור יציאת
מצרים עם מפרשים על התורה או לעיין בספרים או באתרים העוסקים במועדים.
כחלק מהמשך לימוד התורה שלנו אני שולחת מידי בוקר "הלכה יומית" מוקלטת. כמו כן יתקיים מבחן הלכה יומית
)כמתוכנן בלוח המבחנים( לכיתות ז-ט בשבוע הקרוב. לנוחיותכם מצורף כאן דף החזרה וחוברת הלכה יומית )כדאי
להדפיס לפני שבת(.
בתפילת "א-ל נא, רפא נא" ושנזכה לגאולה שלימה בקרוב,
הרבנית רחל

לסיום, הביחד שלנו הוא הכלי המרכזי שמייצר חוסן. אנחנו מציעות לכן להיעזר זו בזו ולשמור על קשר אחת
עם השנייה וכמובן גם להיעזר בנו. אנו מזמינות אתכם הורים ובנות, ליצור איתנו קשר בכל צורך ועניין
העולה בימים אלו.

ברכת מזל טוב
לאילת זומר ומשפחתה – לרגל בר המצוה של בנם
לנעמי המניק ומשפחתה – לרגל הולדת הנכד
לגילה ומשפחתה – לבת המצווה של בתה

שבת שלום
והרופא לכל חולה ירפא את כל חוליו ברחמים
חנה עסיס