פרשתנו פותחת בביקורם של שלושת המלאכים אצל אברהם אבינו. חכם יצחק טייב מהאי ג'רבה כתב בעקבות
מדרש שמות רבה על הקשר בין המזון שהגיש אברהם לנתינת התורה. ולימד עד כמה גדולה היתה הכנסת
האורחים של אברהם עד שבזכותה ניתנה תורה לישראל.
"מלמד בזכות שלחמו נתן- מימיו נאמנים ותורתו לא משתכחת.
מובא בשמות רבה פרק כ"ה סימן י"ב: 'לחמו נתן' – זה אברהם שנאמר 'ואקחה פת לחם'. 'מימיו נאמנים' – זו
התורה הוי 'כל צמא לכו למים" .
ונראה לפי מה שכתוב בשמות רבה על פסוק: 'משה עלה אל הא-לוהים' – באותה שעה שביקשו מלאכי השרת
לפגוע במשה. עשה לו הקדוש ברוך הוא מראה פניו של משה דומה לאברהם. אמר להם הקדוש ברוך הוא: אין
אתם מתביישים ממנו?! לא זה הוא שירדתם אצלו ואכלתם בתוך ביתו?! אמר הקדוש ברוך הוא למשה: לא
ניתנה לך התורה אלא בזכות אברהם, שנאמר האדם הגדול בענקים.
וכתב מהרש"י: 'לא ניתנה תורה אלא בזכות אברהם' – רצה לומר: בשביל הגמילות חסדים שעליו העולם עומד.
כמו שכתוב במסכת סוטה 'התורה תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים', לכן ראוי שייכנעו העליונים
לתחתונים כמו שירדו המלאכים לסעוד אצל אברהם. וזה שאמרו: 'לחמו נתן' – זה אברהם, ובזכות זה 'מימיו
נאמנים' – וזו התורה שניתנה בזכות גמילות חסדים שעשה אברהם אבינו.
דברים מעין אלו, המרחיבים את הקשר בין משה, נותן התורה לאברהם אבינו כתב גם מניטו- הרב ליאון
אשכנזי:
"מי שעוסק בתורה ואין לו את קלסתר הפנים של אברהם אבינו – גילוי הפנים של גמילות חסדים, הפנים של
מידת החסד, 'תורת חסד על לשונו' – אינו יכול לקבל את התורה. המלאכים, האמת המוחלטת של הקדושה,
אינם מוכנים לתת לו את התורה, מפני שתורה בלי דרך ארץ היא מסוכנת. משה בלי אברהם זה, כביכול, בלתי
אפשרי .אם מנתקים את תורת משה ממידותיו של אברהם, אז המלאכים מסרבים לתת לו את התורה.. )יצ

השבוע שהיה

גיחה ח
שכבת ח חזרו אתמול עייפות ושמחות מגיחה בלטרון. השנה הגיחה הייתה בסימן הנושא השנתי 'עת לתת'.
כל כיתה בחרה דמות משמעותית מעולם הנתינה והעשייה בעם. הדמויות שנבחרו:
כיתה ח'1 -משפחת סמואלס, מייסדי הארגון 'שלווה'
כיתה ח'2 -רועי קליין
כיתה ח'3 -יוני נתניהו
הכיתות, בהובלת המפקדות שנבחרו מכל כיתה, עסקו ולמדו אודות הדמויות השונות בטרם יציאתן לגיחה. את
המאהל באתר הגיחה בנו הבנות בשיתוף פעולה וכן קישטו עפ"י הדמויות שבחרו . בערב, הכינה כל כיתה
ארוחת ערב בשטח, עפ"י תפריט שתוכנן וחולק מראש. את היום סיימנו במסדר יישום נושא, כשכל כיתה הציגה
בשיר או בהצגה את הדמות שלה. ובבוקר למחרת, לאחר פירוק המאהל יצאנו לאתר יד לשריון, שם שמענו
הדרכות מקסימות מבנות המשציות של כיתה י שהצטרפו וליוו את הגיחה: נוה חברוני, יעלה טל סימון, עדן
ויינשטיין, אסתר קילנר, עדיאל אשכנזי, אנאל גיבלי, נעה גלקופ, מעיין הגיג, לירז סליס, מעיין אהרוני, אוריה
צדוק, מעין צדוק, הלל לוי, גילי חריף, תמר איפרגן, אביגיל אנסבכר, נטע סרבי,ומכיתה יב': אור לבל, ספיר בן
שמעון ואביטל דרמוני.
תודה רבה לצוות היוצא: אביגיל, נחמה, תהילה גלר, ציפי ברגר, חנה בר איתן ובנות השירות שחר וירדן.
לקראת הבחירות-
*במהלך השבוע שמעו כל בנות המדרשה שיחה על מעורבות אזרחית והבחירות.
*ביום ראשון יעביר העיתונאי יאיר שרקי לבנות שכבות י-ב שיחה על "הבחירות והאזרח הקטן".
*ביום שני נקיים הצבעה בשכבות י"א יב לקראת הבחירות. תוצאות המדגם יפורסמו בעז"ה ביום שני…
לקראת שבת שכבות ז-ח
ביום שישי הבא יתקיים בעז"ה המפגש הראשון של תוכנית לקראת שבת לשכבות ז-ח. הבנות יעסקו בנושא
חסד ועת לתת ויפגשו עם הליצן הרפואי יואב עמיר.

 

מזל טוב
לשושנה שינדלר לבר המצווה של בנה.
לחיה דור להולדת הבת
לתהילה לביאד להולדת הבן
שבת שלום
מיכל