פרשת וישב העמוסה באירועים המתרחשים במשפחת יעקב מופיעה באופן מפתיע ברצף הסוגיות של חנוכה
במסכת שבת. מיד לאחר הלכה המובאת בשם רבי תנחום הפוסל הנחת נר חנוכה מעל עשרים אמה מביאה
הגמרא דרשה נוספת משמו של ר' תנחום: " "מאי דכתיב: והבור ריק אין בו מים, איני יודע שאין בו מים? .
…אלא תלמוד לומר: מים אין בו , אבל נחשים ועקרבים אין בו.." מה עניין בורו של יוסף אצל הלכות חנוכה?
האם רק מפני שרבי תנחום דרש את שתי הדרשות מוזכר כאן הבור ? האם מקריות היא שפרשת וישב נקראת
תמיד בסמוך לחנוכה או בו ממש?
הרב ד"ר דורון דנינו הציע הסבר מהותי : " דומה כי ישנו קשר עמוק בין דמותו של יוסף לבין מהות חג החנוכה.
אחד המאפיינים הבולטים בחג החנוכה הוא ניצחון המכבים על היוונים, וליתר דיוק ניצחון הרוח היהודית על
הרוח היוונית .למרות שיוסף חי במרכז האסטטיקה של המזרח הקדום, בבירת מצרים הפרעונית, השקועה
בחמישים שערי טומאה, הוא מצליח להתגבר על יצרו .כך גם המכבים חיו בתקופה שבה ההלניזם והמיתולוגיה
היוונית החלו לחדור אל היהדות, הם ביקשו ללמד את בני דורם ואותנו מיתוס אחר. מיתוס שלא נכנע לבבואה,
של זה שהבין שמה שהוא רואה זה רק יופי חיצוני בר חלוף, שיש משהו יותר עמוק .." אולי משום כך מופיע
סיפור יוסף , המושלך לבור ע"י אחיו, בתוך סוגיות חנוכה ומלמד אותנו מסר חשוב לימינו אנו.

השבוע שהיה

שכבת ז- מוזיאון המדע
ביום שני יצאה שכבת ז לסיור לימודי במסגרת לימודי המדעים בנושא "האוויר סביבנו". למדנו על תכונות
הגזים השונים באוויר הקפאנו והפשרנו דברים בחנקן נוזלי, למדנו על תופעות של תת לחץ אויר )ואקום( ,
ניפחנו בלונים עם פחמן דו חמצני ועוד.. תודה לצוות המלווה: שולמית ברנס, מרים מנדלוביץ, תמר סגל, אפרת
בנימיני אושרת רגב וחנה בר איתן.
שכבת ט- תקיים בעז"ה השבת, שבת שכבה בעפרה. מאחלות לכן שבת מהנה ומשמעותית. השכבה תתחיל
את יום הלימודים ביום ראשון בשעה 10:30.

שכבת יא- לקראת מסע לפולין
כפתיחה לדיון על המסע לפולין התקיים ביום חמישי ערב הסברה להורים ולבנות שכבת יא..
בערב הוצגה תפיסת העולם של בית הספר ביחס למסע ומטרותיו. נמסרו פרטים טכניים והועברה שיחה ע"י דני
הירשברג , ממדריכי המסע בנושא "גבורה יהודית" לאור קיום מצוות הדלקת נרות חנוכה בגטאות ובמחנות.
יום המורה-
ביום חמישי ציינו במערכת החינוך בישראל את יום המורה. תודה לרחלי לוי הרכזת החברתית, שארגנה יחד עם
מועצת התלמידות והאמהות הפתעה מתוקה ומושקעת לצוות המורים. תודה מיוחדת : למיה בן חנן, שרי
שושני, הלה דיין, אפרת לרזה, נטלי גיבלי, וגב' בן חמו . ריגשתם אותנו מאד.

יום ראשון כ"ד כסלו 12.2 נקיים במדרשה "בוקר של אור" –
במהלך הבוקר נקיים חברותות בין השכבות בנושא "הלל והודאה" , ויתקיימו בכיתות סדנאות יצירה ומסיבות
חנוכה כתתיות. תודה לרבנית רחל על ארגון הבוקר.
במסגרת "עת לתת" שכבת י"א תצא להתנדבות בשני בתי ספר: בית ספר יובלים, ובית ספר אלונים. הבנות
ארגנו לתלמידים מסיבה: חידון, פעילות יצירה וכיבוד. תודה למחנכות י"א : תחיה שולמית ואתי ולצוות אנגלית.
אסיפת הורים
ביום רביעי ד' טבת 12.12( יומיים אחרי חנוכה( תתקיים אסיפת הורים שניה למחצית א.
באסיפה תוכלו לקבל עדכון ממחנכת הכיתה ומהמורים המקצועיים בנוגע לבתכם.
מורים מקצועיים יעמדו לרשותכם בין השעות 00.17 – 00.22.
חלק ממחנכות הכיתות יתחילו את הפגישות כבר בשעה 00:16 .שעת סיום הלימודים ביום זה 15:13.
יש לקבוע את השעה הנוחה לכם לפגישה עם המחנכת והמורים המקצועיים בקישור הנמצא באתר המדרשה.
אנו ממליצות לנצל את הגעתכם למדרשה, על-מנת לפגוש את כל המורים המקצועיים )מעבר למורי מתמטיקה
ואנגלית(. מהמורה לאומנות תוכלו לשמוע על היצירתיות של בתכם, מהמורה להיסטוריה על יכולת ההפשטה
והניתוח, מהמורה לספרות על הקריאה, ההבנה והעולם הרגשי, מהמורה לדרמה על הביטוי לעולם הפנימי
ומהמורה לחנ"ג על היציבה והכישורים המוטוריים. למותר לציין את חשיבות שיתוף הפעולה בין ההורים לצוות
החינוכי, לקידומה והצלחתה של בתכם- תלמידתנו. אם אינכם יכולים להגיע, אנא עדכנו את מחנכת הכיתה.
מבחן הלכה יומית-
מבחן הלכה יומית על הלכות חודש כסלו יתקיים בעז"ה מיד לאחר החזרה מחופשת חנוכה ,ביום רביעי ד טבת
12.12 .דפי החזרה למבחן נמצאים כבר באתר המדרשה.

שעת סיום הלימודים בימים ראשון ושני ,ערב נר ראשון ושני של חנוכה(כד כה כסלו) תהיה בשעה 14:30.
חופשת חנוכה מיום שלישי כו כסלו 12.4 ועד יום שני ב טבת 12.1.

חג חנוכה שמח
חופשה מהנה ובטוחה
שבת שלום
מיכל