שבת חיי שרה – שבת חברון
"… וַיָּב ֹא אַ בְ רָּ הָּ ם לִסְ פֹד לְשָּ רָּ ה וְ לִבְ כֹתָּ ּה.. . וַיָּקָּ ם אַ בְ רָּ הָּ ם מֵ עַ ל פְ נֵי מֵ תֹו…" (בראשית כג, ב-ד)
גם בפרשה זו ננסה לעיין בעקבות דבריו המופלאים של הרב יונתן זקס ז"ל.
אברהם, למוד הניסיונות, חווה מספר אירועים טראומטיים בחייו, אירועים הנוגעים לאנשים היקרים בחייו. אברהם גם היה למוד הבטחות, שבמבט שטחי קשה לעקוב אחר קיומן. הובטח לו לאברהם זרע שיהפוך לעם המון גויים. במקום זאת שנים ארוכות אברהם ושרה לא זכו לבן ולאחר שנולדו ישמעאל ויצחק, הסתבר שרק אחד מהם יהיה ממשיך הברית ואותו הוא
מצטווה לעקוד. בפרשתנו אברהם מאבד את שותפתו לחיים ואברהם איננו מצליח בארץ שהובטחה לו למצוא אפילו ארבע אמות כדי לקבור בהן את שרה.
אומר הרב זקס שככל הנראה אף לא אחד מאיתנו היה מתפלא לו אברהם בשלב זה היה מבלה את שארית חייו בעצב ובניתוק משדרת החיים הפועמת (נח בחר בדרך זו). אך, במילים ספורות ומדויקות בוחרת הפרשה לתאר לנו את הבחירה של אברהם בחיים. אברהם סופד לשרה ובסמיכות מילים אנו לומדים כי מיד לאחר מכן, אברהם קם ובוחר בעשייה: "…וַיָּב ֹא אַ בְ רָּ הָּ ם לִסְ פֹד לְשָּ רָּ ה וְ לִבְ כֹתָּ ּה … וַיָּקָּ ם אַ בְ רָּ הָּ ם מֵ עַ ל פְ נֵי מֵ תֹו וַיְדַ בֵ ר אֶ ל בְ נֵי חֵ ת לֵאמֹר". אברהם פועל להגשמת שתי המטרות הקשורות בהבטחות שקיבל מן הקב"ה: הארץ והזרע. מיד בתום האבל על שרה הוא פועל לקניית חלקת קבר עבורה ולמציאת אישה עבור יצחק בנו. אברהם בוחר להתמודד עם טראומת האובדן והאבל בדרך של עשייה. זו בחירה שזכינו לפגוש אפילו אצל ניצולי שואה שדלו מעצמם כוחות, קמו מן האפר, נאחזו בחיים ויצרו ובנו.
בחרנו להקדיש את חודש חשוון למשימה: "מרימים את העיניים". בהובלת גילה הרכזת החברתית וטל נוימן ראש ביהמ"ד, בחרנו לשים את העשייה החברתית במוקד פעילותנו בחודש הקרוב. מאברהם ורבים נוספים למדנו את כוחה של העשייה כמקדמת חוסן בתקופות משבר והתמודדות.
זו הזדמנות מבורכת לחזור ולציין את הרב יונתן זקס כהשראה לפרויקט "מרימים את העיניים".   הרב זקס שהתחיל את דרכו כאקדמאי סיפר על פגישה שהיתה לו עם הרבי מילובאוויטש, בה שאל אותו הרבי מה הוא עושה למען עם ישראל. תשובתו המגומגמת הביאה אותו לבחור בשינוי קריירה, להפוך לרב ולהשפיע מטובו הגדול ע ל העם היהודי ברחבי העולם כולו. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

השבוע שהיה…
פנים אל פנים –
• יישר כח למחנכות ז-יב שבשמחה והתרגשות נענו להזדמנות לפגוש את תלמידותינו פנים אל פנים במרחב הפתוח. זכינו לראות תמונות וסרטונים ששיקפו את השמחה והביחד שהיו במפגשים. בע"ה נמשיך ונתגבר מפגשים אלו בשבוע הבא בהתאם לתנאי מזג האוויר ולמתאפשר מן ההנחיות.
• תודה לציפי סידר שסיימה סדרת פגישות פסיכו-דרמה – שני מפגשים לכל אחת מן הכיתות. המפגשים תרמו מאוד לגיבוש הכיתה ותחושת השייכות.

מרימים את העיניים –
• פתחנו השבוע את נושא החודש "מרימים את העיניים" בשיחותו של אורי שכטר סא"ל במילואים ופעיל חברתי. אורי הדגים בפנינו כיצד תשומת לב קטנה למתרחש סביבנו יכול לשנות עולם ומלואו עבור הזולת. בימים שלאחר השיחה עסקנו כבר בתרגום מעשי לאמירות אלו בכיתות ובשכבות.
• בימים שלישי ורביעי השתתפו תלמידות כיתות יא-יב בהאקתון מעורבות חברתית בהנחיית מרכז מאי. הבנות עבדו בחדרים, העלו קשיים ובעיות הקשורים לתחומים שונים בחברה בימים אלו: שמחות קורונה, חסד, החסך באוירה בית ספרית, קשישים, נוער ואחדות בעם. הבנות חשבו יחד על פתרונות והציגו מיזמים מקסימים, כל אחת בתחומה. תודה למורים שליוו את הפעילות בחדרים: אתי, הודיה גואלמן, גילה, ישראל, אוסי ותמר נוימן. תודה לרמ"ציות שלקחו חלק פעיל החשיבה, תכנון בהאקתון עצמו:  יערה נאמן, אורי בן שטרית, עדי ניניו, מעיין ברוש ופנינה פרלמן. ותודה לצוות המנהלה
שהסכים לבוא ולבחור את היזמים המעניינים ביותר: חסיה, בלהה, חזי וטליה סיאני!
בהמשך אנחנו מקוות להפעיל כמה שיותר מיזמים. עדכונים יבואו….

אין בית מדרש בלא חידוש –
• יישר כח למורים המשתלמים מידי שבוע ולמעבירי ההשתלמויות מתוכנו, והשבוע בהובלת שולמית ברנס ובתחילת השבוע הבא בהובלת מרים מנדלוביץ'.
יישר כח למורים הלוקחים חלק באופן קבוע בהשתלמות הפדגוגית הקבועה של רשת אור
תורה מידי יום רביעי ולכל המורים הממשיכים להשתלם במסגרות חוץ בית-ספריות
נוספות.
• תודה ויישר כח לצוות 'מחדש' שנפגש השבוע להשתלמות פדגוגית באוויר הפתוח. המשכנו לחקור ולדייק את האתגרים ביעדים הפדגוגיים שהצבנו לביה"ס לשנים הבאות.

השבוע שיהיה….
Speak2Go – תודה לרכזות אנגלית שהשלימו בימים אלו את תהליך ההתקשרות לתכנית הדיבור באנגלית. התכנית תופעל בשכבות ח, ט, יא-דוברות ויב. מצורף מכתב ההתקשרות לפרויקט ואתם יכולים להתחיל להנות מהתכנית Speak2Go .למידה מהנה. רכזות אנגלית עומדות לרשותכם בכל שאלה.

החזרי שכ"ל – בשבוע החולף נשלחה אליכם הפעימה השנייה של החזר שכ"ל משנה"ל תש"ף. צירוף מכתב הסבר.

ברכת מזל-טוב
לחסיה – להולדת הנכדה
מוסיפים טוב -תלמידות אור תורה מסיימות שישה ספרי תהילים לרפואת אילה שחר בת מוריה.

שבת שלום
חנה עסיס