בפרשתינו, המתחילה בעצת יתרו לתיקון סדרי החברה והמשפט ועוברת לקבלת תורה במעמד הר סיני מופיע
ביטוי המגדיר את ייעודו של עם ישראל: " ַא ֶּתם ְר ִאי ֶּתם, ֲא ֶּשר ָע ִשי ִתי ְל ִמ ְצָריִם; וָ ֶּא ָשא ֶּא ְת ֶּכם ַעל- ַכנְ ֵפי נְ ָש ִרים,
וָָא ִבא ֶּא ְת ֶּכם ֵא ָלי . וְ ַע ָתה, ִאם- ָשמֹו ַע ִת ְש ְמעּו ְבקֹ ִלי, ּו ְש ַמ ְר ֶּתם, ֶּאת- ְב ִרי ִתי–וִ ְהיִי ֶּתם ִלי ְסֻגָלה ִמ ָכל- ָה ַע ִמים, ִכי- ִלי כָל-הָָארֶּ ץ .ו וְ ַא ֶּתם ִּת ְהיּו- ִּלי ַמ ְמ ֶּל ֶּכת כֲֹּה ִּנים, וְגֹוי ָקדֹוׁש:"
מה משמעותו של ביטוי זה? הרי לא כל העם הוא כהנים וחלק משבט לוי? רש"י מפרש את המילה כ "שרים" כל אחד מכם יהיה שר(הרב זקס מזכיר את דברין של הנשיא וויצמן שאמר "אני נשיא של מליון נשיאים". לא קל להנהיג אומה של שרים, כפי שאנו רואים גם בבחירות המתקרבות אלינו.)הרמב"ן והרש"ר הירש פרשו: "שמשים". כך כתב הרש"ר הירש: "כל אחד ואחד מכם יהיה כהן על ידי שיקבל עליו את ממשלתי בכל מעשה אשר יעשה, ועל ידי שיקבל עליו עול מלכות שמים ויגשימו ויפיץ דעת ה' על ידי אמרי פיו ומופת מעשיו…." ולא רק לגבי היחידים נאמר כך. "גוי קדוש"- כשם שכלפי פנים יהיה כל אחד ואחד מכם כהן כך תהיו גוי יחיד אשר אינו חי למען תהילת עצמו גדולת עצמו וערך עצמו אלא למען מלכות שמים ותפארתה עלי אדמות . גוי זה לא יבקש גדולה בעוצמתו , אלא בממשלתו המוחלטת של חוק המוסר האלוקי…"
ישראל נקראו להיות אומה של שרים שהם בתפיסתם משרתים של אחרים ושל דבר ה' בעולם.
השבוע שהיה
ביום ראשון יצאו בנות שכבת ח לבוקר כיתה חגיגי לסיום המחצית . תודה למשפחות המארחות: לובין, אלטשולר וברטוב על האירוח הלבבי ולועדות חודש שבט על הפעילויות המגבשות והיפות שעסקו בסיכום המחצית. תודה לנחמה תהילה ואביגיל מחנכות השכבה.

בטעם טוב-שכבת יא
ביום שני , יום חלוקת התעודות, התקיים יריד טעים ומשמח לכבוד סיום המחצית בהובלת שכבת י"א. תודה לבנות השכבה ולמחנכות: תחיה שולמית ואתי. טיול מש"ציות
ביום רביעי יצאו משציות משכבות י-יא לטייל בנחל חלילים ולהנות ממזג האוויר המקסים. תודה לנירית לדודו .
קבלת שבת
ביום חמישי נפגשו בנות שכבת ז למפגשבת שכלל שירה משותפת ולימוד. תודה למחנכות :לימור לתמר ומרים.

תערוכת אמנות
ביום חמישי נפתחה תערוכה ארצית של בוגרי מגמות אמנות בחמ"ד שסיימו את לימודיהם בשנה שעברה. בתערוכה מוצגות עבודות מצויינות של שתי נציגות שלנו, נועה כהן ושני גרינפלד, שהן חלק מפרוייקט הגמר שלהן. שתי העבודות מציגות עולם פנימי מורכב ומעלות שאלות קיומיות שמעסיקות אותן. העבודות מרשימות ומרגשות בתוכן וברמה האומנותית שלהן.
שני יצרה עבודה שקטה ועדינה מאוד בשם 'שמחת תורה', דרכה היא מדברת על הרצון שלה להיות שותפה יותר כאישה בעולם הדתי .
עבודתה של נועה 'צרוב בזיכרון', מדברת דרך דימויים של דמויות אהובות, על הפחד שלא לזכור, ומצליחה לגעת בנו. התערוכה מוצגת במוזיאון אסירי המחתרות, והיא תוצג עד יח אדר 2/24 .פתוח בימים א-ה בין -9:00-17:00.  זאת הזדמנות להודות למורות המגמה חדוה וחנה על הובלתן.

ובשבוע הבא
פתיחת מחצית בשירה ביום ראשון עם נתנאל קראוס- קריוקי לבנות החטיבה.
יום אישות ומשפחה.
ביום ראשון יתקיים אי"ה יום עיון בנושא אישות ומשפחה לבנות שכבת י"ב, עם דפנה פלר, הרב חיים נבון, דני סגל וצוות המדרשה. בהצלחה רבה ותודה לטל נוימן ומחנכות השכבה.

ערב מגמות
ביום ראשון בשעה 45:18 יתקיים בעז"ה במדרשה ערב חשיפה המיועד לבנות שכבת ט והוריהן. בערב יוצגו המגמות שיפתחו בעז"ה בשנה הבאה וינתן הסבר על תהליך הבחירה. סיום לימודים לשכבת ט בשעה 13:15.
יריד חקר במדעים
ביום שני יציגו בנות שכבת ט את עבודות החקר שלהן במדעים .
ניווט שטח בשל"ח
השבוע יצאו בנות כתה ט לניווטי שטח באיזור צובה. תודה לנירית ולמחנכות: שולי אורית וחני.
יום שלישי- כיתה ט3. יום רביעי כיתה ט1. יום חמישי כיתה ט2.
מוזיאון המדע
ביום רביעי יצאו בעז"ה בנות שכבה ח למוזיאון המדע בשעות הבוקר.
השלמת מבחנים
ביום שלישי בשעה 13:15 תתקיים בעז"ה השלמת מבחנים ראשונה למחצית זאת.
עת לתת-
ביום רביעי תצא כתה יא של המורה תחיה להתנדבות במיזם השכבתי של אריזת מזון למשפחות נזקקות.
ברכות
לשרה איפרגן, תלמידת כיתה יב שעברה את השלב השני באולפניאדה המתמטית העולמית תשע "ט והעפילה לשלב הגמר . מתרגשות ומאחלות לך בעז"ה הצלחה רבה בשלב הגמר שיתקיים בעוד כחודש.

לקראת פורים
בעז"ה תתקיים כמו בשנה שעברה, קריאת מגילה לנשים ומסיבת פורים לבנות בליל חג פורים, יום חמישי בערב, בהובלת הרבנית רחל ורחלי הרכזת החברתית. נשמח מאד למתנדבת מקהילת המדרשה(אמא, אחות, בוגרת) שתהיה מעוניינת ללמד את הבנות שרוצות להשתתף בקריאת המגילה את קריאת טעמי המגילה. אנא צרו קשר בהקדם עם הרבנית רחל.

מזל טוב
לישראל לוינגר לבת המצווה של בתו.

שבת שלום
מיכל