"וַיִּקַ ח סֵ פֶר הַ בְּ רִּ ית וַיִּקְּ רָ א בְּ אָ זְּ נֵי הָ עָ ם וַי ֹּאמְּ רּו כֹּל אֲ שֶ ר דִּ בֶר יְּהוָה נַעֲשֶ ה וְּ נִּשְּ מָ ע" (כ"ד, ז).
שני פנים לאירוע הדרמטי בתולדות ישראל – מעמד הר סיני. פרשנים שונים עמדו על כך כי פרשת יציאת מצרים כולה, כוונה להגעה לאותו מעמד בה יקבל עם ישראל את התורה. ואכן תורה מספרת לנו כי עם ישראל מקבל את התורה ללא שאלות וללא חקירות – "נעשה ונשמע". מאידך, כולנו מכירים את הגמרא המתארת את מתן התורה בתהליך של כפייה –
"ויתייצבו בתחתית ההר, א"ר אבדימי בר חמא בר חסא, מלמד שכפה עליהם את ההר כגיגית ואמר להם אם אתן מקבלים את התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם" (שבת פח ע"א)
כולנו מבינים את הערך הגדול שבבחירה, שברצון, לקבל את התורה. לעיתים אנו מתקשים להזדהות עם הכפייה, עם ההכרח שבקבלת התורה. הבעש"ט מאיר את ההכרח והמחוייבות לתורה, באור של חסד: "שמעתי מפי מורי זלה"ה ע"ה, "לכך כפה הקדוש ברוך הוא על ישראל הר כגיגית" ללמד שגם שאינו חושק לתורה ועבודת ה', מכל מקום אינו בן חורין ליבטל רק יעשה בעל כרחו וידמה כמי שכופין אותו לעשות בעל כרחו. והוא דרך טוב לאיש ישראלי לימי הקטנּות,
שלא יבטל התמיד מעסק לימודו ועבודת השם יתברך גם שאינו חושק, דמכל מקום עושה מעשה. (הבעש"ט, ליקוט דבריו עה"ת פרשת יתרו ז).
חסד עשה עימנו הקב"ה שלא הותיר את חיי התורה רק לבחירתנו. בחיי כל אדם ישנם זמנים בהם הוא מונע יותר ומחובר יותר ובחיי כל אדם מצויים הזמנים בהם האתגר והקושי דוחים לקרן זווית גם את מה שמאוד חשוב לנו. המחוייבות לתורה מאפשרת לנו שלא לוותר ולא להזניח את הקשר והחיבור שלנו לקב"ה גם כשקשה, גם כשפחות נח או פחות ברור.

השבוע שהיה…
פותחות מחצית – ביום שני פתחנו את המחצית השנייה לשנה"ל. נפגשנו לכינוסים שכבתיים ובירכנו את הבנות על עבודתן המשמעותית לאורך המחצית החולפת ועל שותפותן בתכניות החברתיות, החינוכיות והערכיות בביה"ס.
הרי זו חלה – ביום חמישי התכנסנו צוות ותלמידות ביה"ס לאפיית חלות לשבת משותפת. תודה לידידה שלימדה את סודות הבצק, הלישה ואת ערכו של הדיוק באפייה ובחיים בכלל. תודה לאפרת שפי-גל ששיתפה אותנו במשמעויות הרוחניות של הניפוי, של ההוצאה מן הכח אל הפועל,  של הלישה ועוד. הפרשנו חלה יחד, קלענו ואפינו. נהנינו מן התהליך והתרגשנו מן התוצאות. תודה לגילה הרכזת החברתית, על הרעיון המשמח, על ההובלה ויצירת ה"יחד".

מעבר לדיגיטל – הפינה השבועית
בשבוע החולף השתתפו תלמידות ביה"ס במפגשים הראשונים בתוכנית "מעבר לדיגיטל". מצורף לעיונכם קישור לאתר ייחודי לביה"ס במסגרת התכנית. באתר תוכלו לפגוש את התכנים בהם עסקנו השבוע וללמוד עוד על התכנית.
https://hadargutman4321.wixsite.com/website-1

משפחת אור תורה מתפללת לרפואתה המהירה והשלמה של שרה אירן בת דודי פורטון – נודה
להצטרפות כולם לקריאת תהילים בקישור:
https://new.tehilimyahad.com/mr.jsp?r=T4FOwstM0s6
משפחת אור תורה ממשיכה להתפלל לרפואתה השלמה והמהירה של תלמידתנו היקרה אילה
שחר בת מוריה. והסירותי מחלה מקרבך

***
משפחת אור תורה משתתפת בצערה של חנה גנץ ומשפחתה במות אביה. אנו שולחות מכאן את
תנחומינו גם ללימור. המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים.
שבת שלום
חנה עסיס