שבת פרשת כי תצא
"כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה והאחת שנואה, וילדו לו בנים האהובה והשנואה, והיה בן הבכור לשניאה – והיה ביום הנחילו את בניו את אשר יהיה לו לא יוכל לבכר את בן
האהובה על בן השנואה הבכור. כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שנים…כי הוא ראש אונו…" בישראל הקדומה הבכור זוכה לנתח כפול בירושה. דין זה בפרשה, בא לשמור על זכויותיו של הבן
הבכור ולא לאפשר לאב להפלות לטובה את בן הרעיה האהובה. הרב יונתן זקס מראה כיצד דין זה מתכתב עם סיפור יעקב, לאה ורחל )ניתן לקרוא בספרו שיח ושיג(. יעקב נהג ההיפך מהנדרש בדין זה והעביר את כפל הירושה מראובן הבכור בנה של לאה, ליוסף – בנה בכורה של רחל האהובה. התורה איננה קודקס חוקי בלבד. בתורה, אומר הרב זקס מצוי השילוב בין החוק להיסטוריה. התורה לומדת פעמים רבות מניסיון מהעבר, מנסה לתת לו משמעות, לתקן ולשפר באמצעות חקיקה. פעמים רבות תפיסת הצדק בתורה מעוצבת ע"י הלקח ההיסטורי, לעיתים על דרך החיוב ולעיתים על דרך השלילה. סיפור יעקב מלמד אותנו בין שאר, שההעדפה שנקט יעקב בתוך ביתו
סיבכה את מערך היחסים המשפחתי, גרמה למתח בלתי פוסק והביאה לכך שהאחים מכרו את יוסף.  בחוק שמציגה התורה בפנינו יש משום תיקון למה שהשתבש בעבר. עלינו ללמוד לאהוב. האהבה
היא מיסודות החיים אך האהבה גם יכולה לקלקל את השורה. חברה המבססת את התנהלותה רק על אהבה בהכרח שתשאיר מאחור/ בשוליים את האהובים פחות. לצד האהבה יש להכיר בחשיבות הצדק וההוגנות.

השבוע שהיה..

ותשובה ותפילה וצדקה – בשבוע זה התמקדנו בנושא התשובה.

ביום ראשון השתתפו תלמידות י-יא בשיחתו של הרב שי נווה ממדרשת נשמת בנושא התשובה.
ביום חמישי השתתפו תלמידות ח-ט בשיחתה של אושרה קורן, ראש מדרשת מתן השרון ומובילה יחד עם בעלה את קהילת יחד ברעננה.
תלמידות שכבת ז השתתפו גם הן ביום חמישי בשיחה עם הרבנית רחל.

ביום שישי יצאו בנות מגמות אומנות מכיתות י – יב לפתיחת שנה חגיגית במוזיאון ישראל. תודה לאפרת חדווה ואושרת מורות המגמה.
בנות י'1 – יצאו ביום רביעי לסיוע בחפירות ארכיאולוגיות בפארק ארץ התנ"ך. הפארק, שנמצא בסמוך לגן הקיפוד בשכונתנו, נמצאו גיתות המתוארכות לימי הבית הראשון. הבנות קיבלו הדרכה מסטודנטים לארכיאולוגיה מאוניברסיטת תל אביב וחפרו שומרה עתיקה, גת לדריכת ענבים ודרך קדומה. יישר כח לבנות על העבודה הקשה! תודה למורה המלווה חני בנטאטה מחנכת הכיתה.

מסע ארץ ישראלי – מסע משואה לתקומה
ביום שני יצאו בנות שכבת י"ב שנותרו בארץ למסע שעסק בשואה ותקומה. היום התחיל במוזיאון ניר גלים בסיור במיצג בית הזכוכית ולאחר מכן הבנות שמעו עדות של ניצול שואה.
בהמשך נסענו למוזיאון הפלמ"ח ושמענו על הגח"ל ולקראת סיום היום הגענו למוזיאון הכרזת העצמאות וחווינו את ההתרגשות ההכרזה על הקמת מדינת ישראל. סיכמנו את היום בשיח בחוף הים עם תובנות שעלו במהלך היום. תודה לשולמית, תחיה ואתי שליוו את הבנות ביום הזה.

השבוע שיהיה…
ותשובה ותפילה וצדקה – בשבוע הבא נתמקד בנושא התפילה. תלמידות ז-ח יצאו בע"ה לתפילה בקבר רחל ביום ראשון. תלמידות ט-יב יצאו לתפילה בקבר רחל ביום חמישי.
אנא הקפידו להחזיר אישורי יציאה חתומים.

עדכונים:
ביום שלישי, יום הבחירות לא יתקיימו לימודים.

ד"ש מבנות המשלחת בפולין הרחוקה
שבת שלום
חנה עסיס