בפרשת לך לך אנו נחשפים לדמותו של אברהם אבינו , שכפי שמציין הרב זקס בספרו יותר ממחצית בני האדם
החיים היום על פני האדמה רואים עצמם כממשיכי דרכו. במדרשים ניתן למצוא 3 תמונות של אברהם המגלה
את אלוקים. אברם הילד, שהושאר בין פסילי תרח, ששובר את הפסלים ומורד בעולם האלילים. אברהם
המתבונן בטבע , ומתוך התבוננות בגרמי השמים מגיע למסקנה הפילוסופית שיש אל אחד המכוון את השמש
והירח במסילותיהם, ומקדים את אריסטו שהשתמש בטיעון מטפיסי להוכחת האל . ואברהם שמביט בהתנהלות
המדינית של העולם, רואה ארמון בוער ושואל : "תאמר שהבירה הזאת ללא מנהיג" ?
3 המדרשים מציגים שלש דרכים להגיע לאמונה במציאות הקב"ה. אמונה דרך התבוננות בטבע, אמונה דרך
התבוננות בהסטוריה ואמונה דרך שלילת האמונות האחרות הקיימות. דרכים אלו ואחרות הורחבו במהלך
הדורות ע"י חכמי ישראל.
בתורה נפתח הקשר שבין הקב"ה לאברהם בהתגלות ישירה ציווי והבטחה :
"וַיֹּא ֶמר ה' אֶל-ַאבְרָ ם, לְֶך- ְלָך ֵמַא ְר ְצָך ּו ִמּמֹו ַל ְד ְתָך ּו ִמ ֵבית ָא ִביָך, ֶאל-הָָארֶ ץ, אֲשֶ ר ַארְ אֶךָ ב וְאֶעֶשְ ָך, לְגֹוי גָדֹול,
וֲַא ָבֶר ְכָך, וֲַא ַג ְד ָלה ְש ֶמָך; וֶ ְהיֵה, ְברָ כָה .ג וֲַא ָב ְר ָכה, ְמ ָב ְר ֶכיָך, ּו ְמ ַק ֶל ְלָך, ָאאֹּר; וְנִ ְב ְרכּו ְבָך, כֹּל ִמ ְש ְפחֹּת ָה ֲאָד ָמה".
אבל נראה שלחז"ל חשוב לציין שהפניה האלוקית לאברהם לא היתה מקרית. לפני שזכה אברהם להתגלות
ישירה ולברכות הגדולות שזכה היה אברהם עסוק בחיפוש עצמי אחר הנשגב, בהתבוננות סביבו בטבע ובדרכי
העולם. וכדברי הבבלי במסכת מכות : "בדרך שאדם רוצה לילך, בה מוליכין אותו" .
)מעניין לציין שהמימרה הזאת בגמרא נאמרת דווקא לגבי בלעם שהוא כידוע האנטיתזה שהעמידו חז"ל
לאברהם אבינו, במידות ובהתנהלות. בכל דרך שיבחר אדם ללכת יסייעו בידו מלמעלה . הבחירה היא שלו אם
להיות מתלמידיו של אברהם אבינו או מתלמידי בלעם. (

 

השבוע שהיה

פרוייקט המדרגות
במסגרת פעילות עת לתת בנות כיתה י שותפות במיזם עירוני יחד עם שכנינו תושבי רמות. המיזם כולל צביעת
האמפי שבכניסה למדרשה. עטרה אסתר ותמר, נציגות השכבה לקחו חלק פעיל בשלב הראשון שכלל פסטיבל
בועות סבון , קילוף שכבת הצבע הישן ובחירת החלופה העתידית לצביעה מחודשת.
היה מקסים, הגיעו הרבה תושבים והאוירה היתה מאד נעימה.ילדי השכונה ממש שמחו לעבוד קשה ולשפשוף
במברשות ברזל את הצבע המתקלף. תודה רבה למורה מרים מנדלוביץ שנכחה באירוע ולרותי על הארגון.
יום עיון במדרשת לינדנבאום
ביום שני נסעו בנות שכבת יא למדרשת לינדנבאום כחלק מלימוד ספר קהלת בתנך. הן פגשו כמה מבוגרות בית
הספר הלומדות שם השנה והן סיפרו להן על הבחירה להקדיש שנה ללימוד תורה לפני היציאה לחיים. לאחר
מכן שמעו שיחה מפי ראש המדרשה- הרב אהד טהרלב. הרב, ששכל את בנו אלחי לפני שנה סיפר לבנות
בדמעות על ההתמודדות עם הכאב והחיסרון העצום, ועל ההתעקשות להמשיך את השיח עם ה' ולמלא את
החלל הגדול בקרבת אלוקים, בתפילה, בעשיה, ובהסתכלות על הטוב בחייו. הבנות יצאו מחוזקות ונרגשות
וכתבו מחשבות ותובנות שעורר בהם המפגש ביחס לשאלה ששואל קהלת- מה יתרון האדם.
פסיכודרמה בשכבת ז
ביום רביעי זכתה שכבת ז , כמדי שנה, למפגש ראשון עם ציפי סידר, מומחית ארצית. בהמשך השנה היא
תמשיך ותלווה יחד עם המחנכות והצוות הייעוצי את תהליכי הגיבוש בכתה ובשכבה.

 

יום רבין
ביום ראשון הקרוב יצויין במערכת החינוך יום הזיכרון הממלכתי ה23 להירצחו של יצחק רבין. יום הזיכרון יצויין
בשיחות שיועברו במדרשה ע"י מנהלת התיכון ורבנית בית הספר.
ערב הורים לקראת שירות לשכבת י"ב
ביום שני הקרוב יג חשוון 10.22 בשעה 15:19 יתקיים להורי שכבת י"ב ערב הכנה "לקראת שירות ויציאה
לחיים" .
גיחה ח
בעז"ה בימים רביעי וחמישי תצא שכבת ח לגיחה באיזור לטרון. חוזרים נשלחו להורים.
הורים המעוניינים להצטרף לרכישה מרוכזת של מילוניות אוקספורד 7 במחיר של 250 ש"ח
אנא העבירו את התשלום למזכירות עד יום שלישי הקרוב , יד חשוון(10.23)
לאחר מועד זה תיסגר ההרשמה .

מזל טוב
לאמונה אלרן להולדת הבת

שבת שלום
מיכל