עולם הולך ונבנה
הרב יונתן זקס מתאר את הפרשות הראשונות בספר בראשית כדרמה רוחנית-מוסרית המתפתחת
בארבע מערכות.
אדם וחוה שאכלו מן הפרי, מגלים את מושג האשמה ומתקבעים בתרבות הקורבן. האיש מאשים
את האישה, האישה את הנחש, הם מסרבים לקחת אחריות על מעשיהם.
בסיפור קין והבל, קין כבר לוקח אחריות, אך מתכחש למשמעות המוסרית של מעשיו. כאשר
הקב"ה שואל אותו היכן אחיו הבל הוא לא אומר – זה לא אני, אבל מתכחש לאחריותו המוסרית
– "השומר אחי אנוכי?", קין עדיין לא מצליח לעשות את ההבחנה בין אני יכול, למותר לי.
בפרשתנו אנו פוגשים את שני הסיפורים הבאים בתהליך התפתחותו של האדם: נח צדיק תמים,
אך הוא איננו מציל את האנושות. נח צדיק תמים, נכנס לתיבה, שומר על עצמו שם ומציל רק את
עצמו, משפחתו והמינימום ההכרחי להמשך קיומו של עולם בעה"ח.
בבסיסו של רעיון האחריות, עומדת הדרישה לדין וחשבון על מעשינו. לעיתים דין וחשבון
למקורבינו, לעיתים לחברה ולעיתים לקב"ה. בסיפור מגדל בבל, בני האדם מנסים לרשת את
מקומו של האלוקים והוא מבטא את כשלונם של בני האדם למחוייבות לדין וחשבון לישות שהיא
מעבר לנו. מכאן והלאה תמשיך להתפתח האנושות עד לכינונה של מערכת היחסים המיוחדת בין
אברהם לקב"ה.
מרתקת ולא מקרית אומר הרב יונתן זקס, ההקבלה בין שלבי הבשלתה של האנושות לשלבי
ההתפתחות של הילד כפי שהם עולים ממחקריהם של פיאז'ה, אריקסון ומאסלו. בשלב הראשון
אנו קונים את תחושת השליטה על מעשינו, בשלב הבא אנו לומדים את ההבחנה בין טוב לרע – לא
כל דבר שניתן לעשות, מותר לעשות )האחריות המוסרית(. בשלב השלישי אנו לומדים את
חובותינו כלפי הזולת ובשלב הגבוה יותר אנו מבינים את מעמדו הנפרד והמחייב של המוסר –
הקב"ה.
בשבוע בו נציין את יום רחל אמנו ויום הזיכרון לרצח ראש הממשלה יצחק רבין נמשיך ונתבונן
בתפיסת האחריות האישית והמחוייבות לדין וחשבון ליישות שהיא מעבר לנו.
בהזדמנות זאת אנו מבקשות להצטרף לתפילות הרבות לרפואתו של הרב יונתן זקס.
השבוע שהיה…
חדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה – ביום שני התכנסנו כל תלמידות וצוות ביה"ס
לתפילת הלל משותפת ולימוד קצר בהובלת טל נוימן ראש ביהמד"ר ותלמידתנו השמיניסטית
הדס קראוס.

לקראת שרות – במסגרת פעילויות ההכנה לשירות שהחלו עוד לפני סוכות בשכבת יב התקיימו
השבוע שני אירועים:
• ביום ראשון כ-15 בוגרות של אור תורה שהקדישו שנה ללימוד תורה במדרשות ומכינות
דתיות לבנות השתתפו בפאנל בזום לבנות השמינית. בפאנל סיפרו לבנות על מאפייני
המדרשות/מכינות בהן למדו ושיתפו מה הן קבלו משנה זו. בהמשך הבנו נכנסו לשני
סבבים של שיח מעמיק יותר עם הבוגרות על פי המדרשות/מכינות שהכי עניינו אותן. אנו
מודות מעומק הלב לבוגרות שהקדישו מזמנן בשמחה לבנות השמינית ואף השאירו פרטי
התקשרות על מנת להמשיך ולהוות כתובת לבנות יב הנמצאות בצומת של בחירת מסלול
לשנה הבאה.
• ביום שלישי שכבת יב שמעה שיחה של עדיאל בר שלום, מנהל כפר הנוער נוה עמיאל.
השיחה עסקה בבירור הזכות המיוחדת שעומדת בפניהן בשנים שבפתח לתרום
מכוחותיהן הברוכים למדינה בהתמסרות, נכונות לוויתור על חיי נוחות, מתוך אהבה
לעמן. במהלך השיחה עדיאל הדגיש לבנות כמה צרכי ישראל מרובים וכמה תקנים
ומקומות חיוניים משוועים לבנות שיבואו לתרום ולתת, ואיתגר אותן לבחון היטב מהן
הכשרונות שלהן אך לא פחות מכך מה עמ"י צריך.
השבוע שיהיה…
לקראת שרות – ביום שני נקיים ערב הורים לקראת שרות להורי תלמידות יב. מצורפת הזמנה.

מחכים לגשם – ביום ראשון ז במר-חשון נתכנס לתפילה, משחק ולימוד לציון תחילת הבקשה על
הגשמים.
יום הזיכרון ליצחק רבין – ביום חמישי נציין את יום הזיכרון לרצח ראש הממשלה יצחק רבין,
בשיחות שכבתיות ובשיעורי חינוך.
שבת שלום
חנה עסיס