"…נח איש צדיק תמים היה בדורתיו את האלקים התהלך נח"
בחסידות נהוג להבחין בין שני אבות טיפוס של צדיקים, שהמייצגים אותם הם נח ואברהם.
נח איש צדיק, מסתבר שהצדיק היחיד בדורו ועל כן היחיד שניצל עם משפחתו מן המבול. נח לא  התפלל למען בני דורו, לא ניסה לבקש עליהם, לא ניסה לתקן על מנת להציל את בני דורו. הוא ממלא בדייקנות אחר הוראותיו של הקב"ה, מציל את עצמו ובני ביתו, יושב לבטח בתיבה. נח מייצג את הצדיק המתבודד העולה במעלות התורה והרוח, אך אינו עוסק בתיקונו של עולם – הצדיק הבודד.
אברהם לעומתו, קשור מאוד לבני דורו, ביתו פתוח לכל דכפין, החסידות מדגישה מאוד את נדודיו הרבים למען הפצת שמו של הקב"ה. המדרש מדגיש את פעולות הגיור של אברהם. כאשר הקב"ה מודיע על כוונתו להשמיד את סדום ועמורה, אברהם יוצא מגדרו על מנת להציל, ולו חלק. אברהם מייצג את טיפוס הצדיק, הקשור לחברה בה הוא חי, העוסק בתיקונו של עולם. אברהם נבחר לאבי האומה, מה שמלמד כמובן על הכרעה, מסוימת לפחות, בין שני אבות הטיפוס של הצדיקים. יחד עם זאת כדאי לשים לב לקושי להעדיף את אחד מן הטיפוסים, דווקא בחסידות (ר' אלימלך מליז'נסק ב'נעם אלימלך', פרשת שמות) ששמה על נס את העיסוק בתיקונו של עולם.
נדמה, שגם כאן כמו בתחומים רבים אחרים המאפיינים את חיינו, החכמה היא במציאת האיזונים הראויים. למרות שיש לראות בפעולה לתיקונו של עולם את העיקר והמטרה, ישנם זמנים בהם נכונה ההתכנסות פנימה, אישית ואף ציבורית, ולו בכדי לחזור ולמלא בכוחות גדולים יותר אחר הצו של תיקון עולם.

השבוע שהיה…

יום טוב עושים טוב בשבוע החולף התחדש הפרויקט שעיקרו עידוד בנות להקדיש את יום – הולדתן להתבוננות בכוחותיהן ולנתינה יותר מאשר בקבלה. תלמידות ז ח שיום הולדתן חל  בחודשים אלול תשרי, יצאו להתנדבות ב"יד אליעזר" וארזו חבילות מזון למשפחות נזקקות. הבנות עבדו במרץ ונהנו מן העשייה.

הרמב"ם היומי ביום רביעי נפתח באופן רשמי וחגיגי לימוד הרמב"ם היומי, שיתנהל השנה  בהובלתה של הרבנית רחל. זו השנה הרביעית בה לוקחת המדרשה חלק בפרויקט הלימוד הארצי. הלימוד יתקיים מידי בוקר בשעה 8.00 בספריה. לאורך השנה הבנות המשתתפות יזכו בצ'ופרים שונים ובכינוסים ארציים. כמובן שהצ'ופר האמיתי הוא הסיפוק העצמי שבהתמדה, הרחבת ההשכלה התורנית והלימוד לשמה. יישר כח לבנות השותפות. בנות מעוניינות שעדיין לא הצטרפו- מוזמנות.

מפגשים י יב והשבוע בשיחת המנהלת עסקנו בנושא היושר. דיברנו על ערך היושר וחשיבותו ועל האתגרים שערך זה מציב בפנינו. בהמשך נחשוב יחד עם הבנות על רעיונות להתמודדות עםהאתגרים האמורים.

סיור מחנכות כחלק מן הלמידה המתמשכת של מחנכות בית הספר, יצאנו ביום חמישי לסיור  שחשף אותנו לעשיה פדגוגית וחינוכית שונה משלנו שמאפשרת לנו לשוב ולהתבונן בעצמנו בעיניים חדשות. ביקרנו בביה"ס ברנקו וייס בבית שמש. פגשנו מורים, רכזים ותלמידים וסיימנו במפגש  עם ד"ר עליזה בלוך שפתחה עבורנו פתח לתפיסה חינוכית מעניינת במיוחד.
תודה מיוחדת לשלומית כסלו המובילה את ישיבת המחנכות מזה כמה שנים במדרשה בחן גדול, בעומק ובחדשנות. תודה לכל התומכים בהוצאתו של יום זה לפועל ולמורים המקצועיים שגיבו את המערכת ביום זה.

השבוע שיהיה…

שבוע העליות ב"שבוע העליות" שיצוין בשבוע הבא במערכת החינוך נעסוק בסיפורן של כלל  העליות לישראל, בעבר ובהווה ובתרומתן למדינת ישראל. במהלך השבוע יחשפו הבנות לסיפורי עליה וניתן מקום מיוחד לתלמידותינו העולות.

לקראת שרות ביום שלישי בשעה 19:30 נקיים אי"ה, מפגש חשיפה לקראת שירות והיציאה מהקן . בתכנית :

19:30 : מפגש עם מנהלת ביה"ס, חנה עסיס, והרבנית רחל: שנה של שליחות חיים של  משמעות ברוח מדרשת אור תורה .                                                                        20:15 : מפגש על קפה ועוגה עם מחנכת הכיתה: חשיפה ראשונית אודות אפשרויות השירות , כלים והכוונה לבנות לקראת קבלת החלטות . מצפות לראותכם.

גיחה תלמידות שכבת ח יצאו בימים רביעי חמישי לגיחה בלטרון. חוזרים ובהם פרטים נוספים – –
הועברו אליכם באמצעות הבנות, אנא הקפידו להחזיר אישורים חתומים.

ברכת מזל טוב
ללאה פרידמן להולדת הנכד
ללאה פרידמן לאירוסי הנכדה
לאלרן שרון להולדת הנכדה
שבת שלום
חנה עסיס