ערב ראש השנה תשע"ט

כמדי שנה אנו זוכים ופרשת ניצבים מזמינה אותנו להרגיש את קרבתו של ראש השנה. בפרשה אמירות רבות בנושא תשובה ואף פסוקים שהפכו להיות סימנם של ימים אלו . הפרשה נפתחת במילים " ַא ֶּתם נִ ָּצ ִבים ַהּיֹום
ֻּכ ְּל ֶּכם, ִל ְּפנֵי ה' ֱאֹל ֵהי ֶּכם" .בפסוקים הבאים ממשיך משה ומפרט למי הכוונה ב"כלכם" , כל העם הניצבים פיזית לפני משה , ללא הבדל מין וגיל וללא הבדל מעמד , מראשיכם ועד שואבי מימיך. וכן עם צאצאי העם בעתיד
ואבותיו בעבר. בעל חידושי הרי"ם דרש כך את הפסוק: איזהוא היום ש"אתם ניצבים לפני ה' אלוקיכם?- "כולכם" .בו ביום שהנכם כולכם מאוחדים בלבבכם כל איש ישראל בלי יוצא מן הכלל רק אז אתם ניצבים לפני ה'.
ביום ראשון יקדש עמ"י כולו את השנה החדשה. חכמים תיקנו לומר בתפילה "זה היום תחילת מעשיך זכרון ליום ראשון" הרב חיים סבתו בספרו "אני לדודי" שואל: "מדוע אנו מתפללים בראש השנה "זה היום תחילת מעשיך
זכרון ליום ראשון" . הרי יום זה אינו תחילת המעשים אלא היום השישי לבריאה לפי דברי המדרש שהעולם נברא בכ"ה אלול? הרב חיים מביא את טעמו של הרב שניאורסון שהטעם לכך הוא מפני שתכלית העולם
ומשמעותה אינן מתקיימות אלא בבריאת האדם ולכן נכון לומר "תחילת מעשיך" רק על היום בו נברא האדם שהוא הוא הנותן תוכן לעולם. ובמה מיוחד האדם משאר הברואים ? האדם הוא היחיד בכל יצורי מטה ומעלה
שיש לו בחירה על כן הוא יכול לקבוע בדעתו מה יהיה בעולם ולפיכך כל העולם תלוי בו , ולא עוד שמעשיו משפיעים על הבריאה כולה. ומכאן האחריות הגדולה המוטלת על האדם שבבחירתו בין בטוב בין ברע, ובכח
התשובה הבא מבחירתו, יכול הוא להשפיע לא על גורלו בלבד אלא על העולם כולו."
הנושא שנבחר לשנה"ל תשע"ט ע"י משרד החינוך הוא שומרים על אחדות שומרים על ייחודיות.
נתפלל שהקב"ה יתן לנו את הכוחות לאפשר לייחודיות של כל אחת מהבנות ומאיתנו לבוא אל הפועל ולחזק את עמידתנו יחד כעם אחד ובעז"ה נזכה לעמוד נוכח פני ה'.

השבוע שהיה- תשובה ותפילה וצדקה
עת לתת-תהא שנת עשיה טובה

ב"ה נאספו 200 עוגות שהועברו ל" פרוייקט כרובית" שדואג למזון לחגים למשפחות נזקקות וכן הועברו עוגות למשפחות נזקקות בירושלים להמתיק את השנה החדשה. תודה רבה לכל מי שהשתתף במצווה.

סליחות והתרת נדרים התחלנו באמירת סליחות משותפת מדי בוקר במדרשה בהובלת בנות משכבות י"ב וזכינו ב"ה לתפילות מרגשות. תודה לרבנית רחל ולרחלי על הובלת התפילה. ביום חמישי קיימנו התרת נדרים לפני כניסת השנה החדשה.

ברוכות הבאות לשכבת ז:  ביום חמישי הכינו בנות שכבת ח' קבלת פנים חגיגית לבנות ז. בנות השכבה הכינו משחקים מגבשים ופעילויות שונות באולם. תודה למחנכות שכבת ח' : נחמה אביגיל ותהילה ולבנות שכבת ח' על מאור הפנים.

ליל המדענים:  במסגרת אירועי "ליל המדענים" יצאה קבוצת בנות מכיתות יא-יב לפעילות מיוחדת במוזיאון המדע- סיירנו בתערוכה "על הקצה", נפגשנו בספיד-דייט עם חוקרים וחוקרות צעירים ושמענו הרצאה של יואב מה טוב על
רציונליות וקבלת החלטות.

השבוע שיהיה

צום גדליה:  יום הלימודים בצום גדליה יסתיים ב15:13.
ערב התעוררות: ביום ראשון ז תשרי ה9.16 יתקיים במדרשה ערב התעוררות לקראת יום כיפור. יום הלימודים יסתיים ביום זה בשעה 15:13 .ההסעות לערב ההתעוררות יחלו בשעה 15:18.
מצ"ב הזמנה וחוזר מפורט.
ביום שני ח בתשרי 9.17 יחל יום הלימודים בשעה 15:10 . הבנות מתבקשות להתפלל בבית.

מסע לפולין
בכ"ד תשרי 9.3 תצא בעז"ה משלחת בנות י"ב למסע לפולין. שאליה מצטרפות מספר בנות מצביה ירושלים. הבנות והצוות נמצאים בעיצומן של ההכנות האחרונות למסע. ביום שני , ח תשרי 9.17 יתקיים יום ההכנה
האחרון לקראת היציאה למסע. תודה רבה לידידה קייבן רכזת השכבה על המאמץ הרב שמושקע ביום זה ובכל תהליך ההכנה למסע וכן לצוות המסע כולו.
להזכירכן, יוצאים לחופשה מי"א תשרי ( 9.20 )עד כ"ג תשרי (10.2)
חזרה ללימודים ביום רביעי כ"ד בתשרי בשעה 8:00

מזל טוב
לשני לוריא לרגל נישואיה

שבת שלום
כתיבה וחתימה טובה לכם ולכל בני משפחותיכם
שיתקבלו תפילותינו ברצון ונזכה לשנת שפע ושמחה
מיכל