גליון פרשת במדבר.
יום ירושלים – עיר שחוברה לה יחדיו, והרבה חיבורים נוספים.                                                     

שבת שלום
https://ortorabanot.activetrail.biz/7.6.24