מנהיגות אלוקית ואנושית
"… וירא מלאך ה' אליו בלבת אש מתוך הסנה וירא והנה הסנה בער באש והסנה איננו אכל. ויאמר משה אסרה נא ואראה את המראה הגדול הזה מדוע לא יבער הסנה. וירא ה' כי סר לראות ויקרא אליו
אלקים מתוך הסנה ויאמר משה משה ויאמר הנני. ויאמר אל תקרב הלום של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קדש הוא. (שמות ג, ב-ה) במפגש המיוחד של משה עם הקב"ה בסנה, אומר הרב פרל )הזמנה לפרשה(, מתגלים המאפיינים המיוחדים של הנהגתו של הקב"ה מחד, ושל משה, מנהיג בשר ודם, מאידך. וירא מלאך ה' אליו בלבת אש מתוך הסנה – להתגלות הקב"ה לא נדרש מופע ראווה מרשים, גודל ועוצמה. הקב"ה מתגלה בשיח הקטן, במציאות היומיומית והפשוטה. וירא והנה הסנה בער באש והסנה איננו אוכל – משה שם לב לסנה, לבעירה שאיננה מאכלת. ההתגלות תלויה תכופות ביכולת של האדם לפתוח את עיניו, להתבונן במציאות ולחפש בה את טביעות כף ידו ש הקב"ה. לא לקבל את המתרחש כמובן מאליו, כשרשרת של סיבה ותוצאה. וירא ה' כי סר לראות ויקרא אליו אלקים מתוך הסנה ויאמר משה משה ויאמר הנני – שליחיו של הקב"ה מאופיינים במסירות והתמסרות – הנני! ויאמר אל תקרב הלום של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קדש הוא – פעמים ששליחי הקב"ה נדרשים לגבולות וריסון – אל תקרב. פעמים ששליחי הקב"ה מצופים ליכולת להתקרב מקסימאלית ולהסיר מחיצות – של נעליך.

למידה רגשית חברתית (SEL)

ביום ראשון השתתפו תלמידות שכבת י בבוקר מיומנויות למידה במהלכו השתתפה כל תלמידה בשתי סדנאות לפי בחירתה. תודה למעבירות הסדנאות:
לרחל אמיתי – על התמודדות עם חרדת בחינות
לציפי ברגר – על דחיינות בחינות
לטליה סיאני – על שיטות זיכרון
ללימור בן צבי – על הגעה רגועה לבחינה
לחנה בר איתן – על שימור הזיכרון
לשלומית כץ – על ארגון חומר הלמידה
לקראת בחינה.
תודה לצוות מחנכות י: מרים, תמר
ואלישבע וליועצת לאה על ארגון הבוקר.

פינת חפ"ץ – טעימות מהפרשה

חבורה מתוקה שנפגשת בימי שלישי מתוך רצון להתבונן בפרשה של השבוע ולקבל ממנה כוחות לחיים שלנו.

אור תורה- בין גובה ללב

תודות לצוות, לתלמידות ולהורים שליוו בשבוע החולף את מפגשי ההכרות עם הורי ותלמידות ו. ביום שני קיימנו ערב הכרות להורים. ההורים הרבים שהגיעו למרות מזג האויר, פגשו את צוות המורים, ההנהלה ואת התלמידות.
הבוקר משתתפות תלמידות ו רבות בבוקר פתוח. הן פוגשות את ביה"ס דרך יחידת לימוד העוסקת ב"חכמת הלב". בהמשך יפגשו את תלמידות אור תורה
לשיח ויחתמו את היום ביצירה עם הפנים לשנה הבאה.

חיבורים

פתחנו השבוע במפגש ראשון בסדנאות פסיכודרמה כיתתיים מטעם 'תכנית חיבורים'. מפגש זה, הינו חלק מסדרה של חמישה מפגשים, שמטרתם להביא לחיזוק השייכות הכיתתית, פיתוח סובלנות קשר וקשב ושיפור הבטחון
העצמי בעזרת תרגילים שונים. הבנות נהנו מהפתיחות ומהאווירה הנעימה. תודה לאורית הרכזת ולשולמית היועצת על תיאום המפגשים.

שבת שלום, חנה עסיס.

קבצים להורדה