שבת פרשת שמות

מנהיגות אלוקית ואנושית

"… וירא מלאך ה' אליו בלבת אש מתוך הסנה וירא והנה הסנה בער באש והסנה איננו אכל. ויאמר משה אסרה נא ואראה את המראה הגדול הזה מדוע לא יבער הסנה. וירא ה' כי סר לראות ויקרא אליו אלקים מתוך הסנה ויאמר משה משה ויאמר הנני. ויאמר אל תקרב הלום של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קדש הוא. (שמות ג, ב-ה)

במפגש המיוחד של משה עם הקב"ה בסנה, אומר הרב פרל (הזמנה לפרשה), מתגלים המאפיינים המיוחדים של הנהגתו של הקב"ה מחד, ושל משה, מנהיג בשר ודם, מאידך. וירא מלאך ה' אליו בלבת אש מתוך הסנה – להתגלות הקב"ה לא נדרש מופע ראווה מרשים, גודל ועוצמה. הקב"ה מתגלה בשיח הקטן, במציאות היומיומית והפשוטה. וירא והנה הסנה בער באש והסנה איננו אכל – משה שם לב לסנה, לבעירה שאיננה מאכלת. ההתגלות תלויה תכופות ביכולת של האדם לפתוח את עיניו, להתבונן במציאות ולחפש בה את טביעות כף ידו ש הקב"ה. לא לקבל את המתרחש כמובן מאליו, רק כשרשרת של סיבה ותוצאה. וירא ה' כי סר לראות ויקרא אליו אלקים מתוך הסנה ויאמר משה משה ויאמר הנני – שליחיו של הקב"ה מאופיינים במסירות והתמסרות – הנני! ויאמר אל תקרב הלום של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קדש הוא – שליחי הקב"ה נדרשים לגבולות וריסון – אל תקרב. מאידך, שליחי הקב"ה מצופים ליכולת להתקרב מקסימאלית ולהסיר מחיצות – של נעליך.

 

השבוע שהיה…

משואה לתקומה – ביום חמישי חזרו תלמידות השביעית ממסע בן ארבעה ימים ברחבי הארץ שעסק בשואה ובתקומה. הבנות ביקרו במוזיאונים, מונומנטים משמעותיים, שמעו שיחות, סיפרו סיפורים משפחתיים, העבירו טקסים ועוד. לאורך המסע צברו הבנות ידע רב לצד החשיפה לשלל חוויות משמעותיות ובונות. תודות למלוות: גילה, טל, תחיה, דינה מינץ, לאה פרידמן, אוסי וחנה גנץ. מצורפות תמונות.

יום פתוח – הבוקר נערך במדרשה יום פתוח לתלמידות ו' בעיר. תודות לצוות המארגן, לצוות שנרתם להוביל ולהעביר ולתלמידותינו הרבות שבאו ללוות את היום.

 

השבוע שיהיה…

בלמונטה י – במסגרת לימודי המדעים תצא כיתת המדעים של שולמית ברנס בשכבת י ביום ראשון, לסיור במעבדות בלמונטה בגבעת רם. אנא הקפידו להחזיר אישורים חתומים.

שיחת מנהלת –  והפעם נארח את חני ליפשיץ, שליחת חב"ד בקטמנדו.

של"ח בט – כיתה ט2 תצא ביום רביעי לניווט שטח עירוני. אנא הקפידו להחזיר אישורים חתומים.

 

 

תעודות – ביום חמישי נחלק תעודות לתלמידות ז-יב. הלימודים בכיתות ז-י יסתיימו ביום זה בשעה 12.10. כיתות יא-יב, יקבלו הודעות נפרדות. הסעות יאורגנו בהתאם.

יובל לשחרור ירושלים – לרגל חמישים שנה לשחרור העיר, הגדיר החמ"ד את שנת הלימודים הנוכחית כ"שנת ירושלים" ואת הדמויות המובילות לשנה זו את הרב גורן והרבנית גורן. במסגרת הפעילויות השונות, יקיים החמ"ד חידון ארצי לתלמידי ה-ח על פי הספר: "ירושלים מעיר שלם לירושלים השלמה". בספר כ-300 עמודי כרומו בצבע, בליווי מאות תמונות המתארות את ירושלים לדורותיה, בהיסטוריה, בספרות, באגדה, בהלכה ובהגות.

בימים הקרובים תציג הרכזת החברתית, מלכה שוורץ, את התכנית בפני תלמידות ז-ח. תלמידות המעוניינות להשתתף בחידון הארצי יקבלו ספר ויעברו בחינה ממיינת, אשר בסופה תישלח נציגה של המדרשה לחידון הארצי.

אנו רואות בחידון ובעיקר בלימוד לקראתו הזדמנות מצוינת ללמוד את תולדות העיר ומאפייניה ולחבור אליה מתוך ידע והכרות עמוקים יותר . נשמח לשיתוף פעולה מצדכם בעידוד הבנות ללמוד ולגשת לבחינה הממייינת.

 

 

שבת שלום

חנה עסיס