"ויגדלו הנערים ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה ויעקב איש תם יושב אהלים. ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו ורבקה אוהבת את יעקב".
פרשתנו חושפת בכנות ובלי ניסיון לטשטש או לתרץ מורכבויות לא פשוטות במערכות יחסים בתוך המשפחה: בין בני זוג ובין הורים לילדיהם. יצחק ורבקה פועלים בצירים מקבילים ומעוררים תהיות בנוגע להורותם. יצחק מבכר בן אחד ורבקה את השני. תמוהה בחירתו של יצחק הנוגדת את המהלך האלוקי המכוון לבחירת יעקב ותמוהים מעשיה של רבקה להבטחת בחירה זו.  ניתן לעיין בפרשה ככזו המקפלת בתוכה אמת פסיכולוגית הקשורה בגידולם ובחינוכם של הילדים. הורים נוטים תכופות לראות בילדיהם את ממשיכי דרכם, מגשימי חלומותיהם, משלימיהם ואף אלו המסוגלים לתקן את מגרעותיהם.
ואומר הרב נעם פרל כי לא בכדי רואה יצחק – 'עולה תמימה', שלא יצא את גבולות הארץ, בעשיו את משלימו. עשיו האדמוני והשעיר, איש השדה, מכיל בתוכו את כל מה שהיה חסר אולי ליצחק. יצחק מצא בעשיו שותף המתמודד עם החיים הארציים, כוחות הטבע ועולם המעשה. רבקה שהייתה בתו של לבן, המוכר בשל טבעו הערמומי והרמאי, מצאה את בשורת התיקון ביעקב שהתאפיין בתמימותו: "ויעקב איש תם יושב אהלים".
השבוע שהיה…
פנים אל פנים – נהנינו שמחנו והתרגשנו השבוע לפגוש את תלמידותינו פנים אל פנים.
• כל תלמידות המדרשה נפגשו עם מחנכותיהן ביום חמישי.
• תלמידות שכבות ז וט נפגשו פנים אל פנים, גם ביום רביעי.
• תלמידות שכבת י נפגשו גם ביום שלישי בקבוצות קטנות למשימה במסגרת לימודי תנ"ך ובפורום שכבתי בחמישי.
במרחב הפתוח, בימים שטופי שמש, נפגשנו, שוחחנו, חזרנו ולו לרגע, להביט בעיניים ולתחושת החבורה. תודה למחנכות היקרות על ההשקעה הגדולה לקראת המפגשים ובתוכם. תלמידות שכבות ז-יא יחזרו ויפגשו בע"ה פנים אל פנים בשבוע הבא ביום שלישי. תלמידות שכבת יב יפגשו ביום שני.
ועוד באויר הפתוח – ביום חמישי יצאה כיתה יא 4 לסיור בנחל קטלב. הלכנו לאורך הנחל. ראינו את הסתווניות והכרכומים שפורחים . עצי האלון והקטלבים הרבים וכל שאר החורש המוריק. היה טיול מהאגדות. אהבנו. ונהנו. תודה לתהילה על הצופרים בתחילת היום. תודה ליעלה שיצאה איתנו. ותודה לנירית ודוד מדריכי השל"ח על היוזמה וההובלה. בשבוע הבא יצאו תלמידות ח4 לנחל קטלב. מורים מוזמנים להצטרף.

אנא רשמו לפניכם את תאריכי אסיפת ההורים:
.22.00 – 18.00 :בשעות (2.12) בכסלו ז"ט רביעי יום. 1
2 .יום ראשון כ בכסלו(12.6) בשעות: 00.9 – 13:00 (בשעות אלו לא יתקיימו לימודים)
המחנכות והמורים המקצועיים יעמדו לרשותכם ההורים בשני המועדים. באפשרותכם להירשם בהתאם לנוחיותכם.
לקראת אסיפת ההורים יישלחו אליכם קישורים לבחירת מועדים לפגישות עם המחנכות והצוות המקצועי וכן הנחיות לקיומה של אסיפת ההורים בתנאים המיוחדים.

משפחת אור תורה ממשיכה בקריאת תהילים משותפת לרפואתה של אילה שחר בת מוריה. אל  נא רפא נא לה