פרשת תרומה פותחת בפנינו פרקים ארוכים של פרטים ופרטי פרטים הנוגעים לבניית המשכן וכליו. באופן לא מפתיע הכלי הראשון שעליו מדברת התורה מיד בתחילת הפרשה הוא הארון. הציווי על עשיית הארון כתוב בלשון רבים – בניגוד לציוויים על עשיית שאר הכלים ("ועשו ארון" "ועשית שלחן", "ועשית מנורת זהב" וכו') פרשנים שונים ניסו לתת מענה להבדל זה.
במדרש רבה (שמות רבה ל"ד, ג) נאמר: מפני מה בכל הכלים האלה כתיב 'ועשית', ובארון כתיב 'ועשו ארון'? אמר רבי יהודה ברבי שלום: אמר לו הקב"ה: יבאו הכל ויעסקו בארון כדי שיזכו כולם לתורה. לפי דברים אלו לשון רבים של "ועשו", מחייבת את כולנו. התורה שייכת לכולם, גדולים כקטנים. אור החיים פרש: " לא נמנעה התורה כאן מדבר בלשון רבים…אלא מפני שממהות התורה הוא שלא תוכל להתגשם ביחיד…היא תורת חיים לציבור לאומה. ואף הגדול שבבני האומה לא יוכל להגשימה לבדו כל כולה". הציווי בלשון רבים מופיע רק בארון. כי התורה מחייבת כל אחד לתת את חלקו המיוחד בתורה. לכל אחד האות המיוחדת שלו, והמצווה היותר מתאימה לו שאותה הוא מקיים באופן המיוחד לטבעו, ורק כשהתורה מתיישמת על ידי כולנו, היא מתקיימת. ישנו ציווי ייחודי נוסף בארון ביחס לבדי הארון שלא נזכר ביחס לבדיהם-(מוטות הנשיאה)של שאר כלי המשכן : "ב ַט בעֹת, ָהָארֹן, יִ היּו, ַה ַב ִדים: ֹלא יָֻסרּו, ִמ ֶּמּנּו" . הציווי שלא להסיר את הבדים פורש בדרכים שונות. ניתן אולי להציע שבדי הארון חייבים להיות מחוברים לארון ואין להסירם כדי ללמד שהתורה צריכה ללכת יחד עם עמ"י באשר יהיו, במקומות שונים ובתקופות שונות. יתכן שבכך נמצא פירוש נוסף לשימוש בציווי "עשו" ביחס לארון. עשו אתם, דור המשכן , ועשו אתם,בני ישראל במשך כל הדורות, למדו תורה, העבירו הלאה, העמיקו וחדשו.

השבוע שהיה

בוקר כתה בשכבת י"א
שכבת י"א פתחה את השבוע בבוקר כתה שובר שגרה. כתה י"א 3 נהנתה מפעילות בגן הוורדים כתה י"א 2 התארחה בבית משפחת בלר וכתה י"א 1 התארחה אצל המורה שולמית אטיאס. תודה למשפחות המארחות.

גם משנכנס ר"ח אדר א מרבין בשמחה במדרשה
בנות שכבת ט קישטו את רחבת הכניסה לבית הספר ולימדו בכתות על חודש אדר ושנה מעוברת. תודה לבנות ולמחנכות השכבה: חני שולי ואורית. בנוסף, בנות שכבת י"ב קיימו יריד אוכל בהפסקת עשר..
במהלך השבוע התקיים שבוע הגלישה הבטוחה ברשת ובכל כיתות המדרשה העבירו המורים שיעורים והתקיימו דיונים בנושא. תודה ללאה לוי ורחלי לוי על ארגון מערכת השיעורים והנגשת התכנים.

יום זהירות בדרכים,
ביום שלישי שכבת י"א יצאה ליום שעסק בנהיגה וזהירות בדרכים בהדסה הר הצופים. תודה לנורית גאלדור נעמה כהן ואתי אטינגר על הליווי לפעילות.
יום מדרשה- במדרשת לינדנבאום
השבוע יצאו בנות שכבת י' ליום מדרשה במדרשת לינדנבאום במסגרת שיעור תושב'ע. היום עסק בנושא 'ההלכה ואני'. הבנות שמעו שיחות עם רבניות המדרשה ולמדו על חשיבות הפרטים בהלכה וכיצד רב/נית מגיע לפסיקה בהלכה. בנוסף הם שוחחו עם תלמידות המדרשה ושאלו על הבחירה שלהן ללמוד תורה ועל סדר היום שלהם. לסיום הבנות התנסו בפתיחה ועיון בספרי הלכה למציאת תשובות לשאלות שהם הכינו מראש. תודה לרבנית רחל ולצוות תושב"ע על בניית היום.

אמירים בחטיבה
במסגרת שיעורי אמירים בחטיבה התנסו הבנות במייק של משחקים מחשמלים , פיילוט של מט"ח בהובלת רכזת תקשוב במדרשה מרים מנדלוביץ.

מגמת תיאטרון י"ב-ההפקה
ביום רביעי בערב התקיימה הפקת תלמידות מגמת תיאטרון יב בפני ההורים ובנות המדרשה. הבנות הציגו 3 קומדיות: משפחה חמה- קומדיה מאת ענת גוב שעוסקת במתחים במשפחה סביב ליל הסדר. שחור על גבי לבן- מאת אפרים קישון – הצגה העוסקת בנושא גזענות דרך עיניהן של שתי משפחות עכברים. וקומדיית טעויות בשם "בייבי בייבי" מאת ריי ומייקל קוני על משפחה המבקשת לאמץ ילד כשהביקור של נציגת השירות למען הילד שמגיעה כדי לקבוע את כשירותם להיות הורים נתקל בקשיים מרובים. תענוג לראות את העבודה הרצינית של הבנות לאורך כל המחצית ואת הכשרונות הרבים באים לידי ביטוי על הבמה. תודה רבה לברוריה פרץ מורת המגמה שהתגייסה למילוי המשימה במסירות מקצועיות ואהבה גדולה. למורה תהילה שאיפרה את הבנות ולאפי ואיתן על העבודה בארגון ומאחורי הקלעים. היה נפלא.

ובשבוע הבא
גיבוש כתתי בשכבת י
ביום ראשון יצאו בעז"ה בנות שכבת י לפעילות כיתתית מגבשת בשעות הצהרים.

חיסונים לשכבה ח' -ביום שלישי יתקיימו בעז"ה חיסונים בשכבת ח. רפואה שלמה.

יום עיון בתנ"ך-שכבת י"ב
ביום רביעי יתקיים בעז"ה בשכבה יב -יום עיון בנושא ספר איוב הנלמד בשכבה. תודה למחנכות ושלומית כסלו רכזת תנ"ך בתיכון.

יום שיא באומנויות -בנושא כיסוי מסיכה
ביום רביעי יתקיים בעז"ה יום שיא בנושא אמנות בכתות ז-י. ביום זה ישתתפו הבנות בסדנאות אמנות שונות ע"פ בחירתן .את היום יחתום מופע סטנדאפ בשם התחלות של שרה אילוז שהם. תודה למורות הרבות שנרתמו לטובת היום, לצוות אמנות ולמנצחות על המלאכה :תמר אפריאט ואוסי נויק .

עת לתת- תיקון עולם
ביום חמישי תצפה שכבת י בסרט "אח שלי גיבור" לאחר הצפיה יתקיים דיון עם יוצרי הסרט.

ערב סבא-בא
במסגרת תכנית שורשים בשכבה ט מוזמנים בנות שכבה ט הוריהן סביהן וסבתותיהן לפעילות משותפת במדרשה. הערב יתקיים ביום שני, כז אדר א, 3.4 .ב-18:30 בערב. אנא שריינו את התאריך.

שבת שלום
מיכל