מצורפות רשימות ספרי לימוד לשנה הבאה.

*שימו לב: ספר היסטוריה של העולות לח' השתנה – במקום "דור לדור" ילמדו "ניצני גאולה"

 

קבצים להורדה