ביום שני, ט בטבת, בשעה 19:15 תתקיים שיחה לקראת עשרה בטבת.

לפרטים ראו הזמנה מצורפת.

לצורכי היערכות נבקשכם להרשם לערב בקישור הבא: רישום לערב לקראת עשרה בטבת והמסע לפולין