שכבת ח' יצאה השבוע לגיחה בלטרון. הבנות הקימו מאהל בעצמן, בישלו בישולי שדה ונהנו מזמן גיבוש כיתתי תוך שיתוף פעולה מתמיד לאורך המשימות השונות .
הגיחה הוקדשה לנושא העליות בסימן 70 שנה למדינה. כל כיתה בחרה תקופה היסטורית הקשורה לנושא זה.

ח1 בחרו בנושא ההעפלה.

ח2 בנושא מבצע משה,

ח3 בתקופת הצנע,

ח4 בנושא אסירי ציון. כל כיתה הציגה אותה בדרך יצירתית במחנה ובמסדר ערב.