ְרּושָׁ לַיִם עֹושָׁ ה אֹותִ י טֹובָׁה לִרְ צֹונֹותֶ יהָׁ
מְ אַ פֶקֶת אֹותִ י בַסַ בְ לָׁנּות שֶ ל כָׁל יְגִיעֹותֶ יהָׁ
מְ עַגֶלֶת אֹותִ י שֶ לֹּא אֶ תָׁ פֵס בְ אַ חַת מִ פִ ּנֹותֶ יהָׁ
בַשָׁ רָׁ שִ ים הָׁאִ טִ יִים שֶ הִ יא מַ צְ מִ יחָׁה בִ י
נַפְ שֹותֵ ינּו נִקְ שָׁ רֹות
יָׁדֵ ינּו מְ רַ פְ רְ פֹות
בַזַרְ זִיף הַדַ ק
שֶ ל זְרִ ימַ ת הַגְאֻלָׁה
(אוסי נויק)
במילים העדינות והנוגעות של אוסי נויק – מורה ורכזת לספרות בתיכון אנחנו זוכות לקבל את פניה של ירושלים –
בירת הנצח של העם היהודי, ביום חגה.
בבוקר חגיגי ביום חמישי השתתפנו בחידון בנושא ירושלים בהובלת רשת אור תורה. יישר כח למיה יקותיאל שיצגה
אותנו בכבוד בחידון הרשתי. חלק מתלמידות ביה"ס השתתפו בשיחה על כיבוש גבעת התחמושת.
יישר כח לז3 ויב3 שזכו ב"חידון הקהל" של רשת אור תורה.

בשבועיים האחרונים אנו גולשות בהדרגה בבטחה בחזרה לשגרה המבורכת.
לפני סיום מבט מוקיר תודה על פעילויות מיוחדות להן היו שותפות תלמידותינו לצד הלמידה מרחוק, בימי הקורונה:
✓ "את הרוח לא מנצחים" – הפרשת חלה וירטואלית המונית של אור תורה בנות + פורום מתכון
לחלות.
✓ הלכה יומית מוקלטת – בפתיחת שיעור הבוקר דרך הזום. הקלטה יומית מפי איש צוות אחר בכל
יום.
✓ לקראת שבת – קליפ מחזק ע"י צוות המורים לבנות.
✓ סרטון שהפיקו בנות המש"ציות לתלמידות ולצוות – בהדרכת נירית ולרשטיין.
✓ טיפים ליצירת סדר משמעותי – הרבנית רחל.
✓ קבלת שבת המונית עם בנות המדרשה לפני חופשת הפסח באמצעות הזום.
✓ אפיית חלות בשבת שאחרי הפסח בצורת מפתח – סגולה לפרנסה טובה ברכה וישועה.
✓ פרידה מאיתן – אב הבית שיצא לפנסיה.
✓ מיזם "עשרה ימי תודה" – בשיתוף מורי המדרשה. עשרה ימים שלפני יום העצמאות לזכור ולהזכיר על דברים טובים שקרו וקורים לעם ישראל. הכרת הטוב על מה שיש והודיה לקב"ה.
✓ יום השואה והגבורה – טקס יום הזיכרון שנעשה דרך הזום עם הבנות וצוות המדרשה בהנחיית צוות י – טקס שהועבר ע"י הבנות עם השקעה מרובה ומרגשת.
✓ טקס יום הזיכרון – בזום. ע"י צוות ובנות שכבת ט – הטקס הועבר בצורה מרגשת ומוחשית במיוחד עם הייחודיות של היום.
✓ פרויקט צילום – אתגר הקורונה בהדרכת המורות לאומנות אשרת מרציאנו ואפרת בנימיני. הבנות שלחו תמונות שצילמו. מצורפים לעיונכם קבצי התוצרים.
בשבוע הבא נחזור בע"ה לשגרת לימודים מלאה. תלמידות ז-י ילמדו בהתאם למערכת השעות הרגילה. תלמידות יא-יב לומדות בהתאם למערכות המותאמות לתקופת המתכונות, המבחנים המסכמים והבגרויות.
לקראת מתן תורה באור תורה – לקראת חג השבועות נקיים בביה"ס ביום רביעי, בוקר שכולו לימוד תורה בהובלת
הרבנית וגילה הרכזת החברתית.
מצורף לו"ז מיוחד מאוד לשיעורים וירטואלים לכל המעוניין, שארגנה רשת אור תורה סטון. 24 שעות של לימוד
תורה לקראת חג השבועות, עם המורים הנבחרים ברשת אור תורה סטון לכבודו של הרב ריסקין – מלמד תורה מזה
60 שנה. כדאי.
שבת שלום
חנה עסיס