נוּן
בְּבִקְּתָּה מִתְּמוֹטֶטֶת מִיּשֶן,
עִם אֶחָּיו בְּחַסְּדֵי אֵל חַנּוּן,
הִתְּגּוֹרֵר ל ו אֵי אָז אִיש בְּגשֶן,
אִיש עִבְּרִי פָּלְּמוֹנִי וּשְּמ ו נוּן.
בְּעֻמְּקֵי סֵפֶר שְּמוֹת שָּם שָּקַע הוּא
בֵין מִכְּרוֹת רַעַמְּסֵס א ו פִתֹם.
וּלְּמוֹפְּתִים נוֹרָּאִים לֹא חִכָּה הוּא
כִי אָמַר הוּא: מוֹפְּתִים? מַה פִתְּאֹם?
תַחַת שֵבֶט נוֹגֵשׂ הַקּוֹרֵ ע
מֵעָּלָּיו אֶת עוֹר ו הַצָּהֹב,
דֹם הִלֵך, הוּא, אָדִיש וְּיָּגֵעַ,
וְּלִב ו לֹא נִשְּבַר מִמַכְּאוֹב.
וּבְּאוֹתָּהּ הֲלִיכַת עֲצַלְּתַיִם
הוּא נִגַּש וְּאָסַף אֶת כֵלָּיו
בְּיוֹם צֵאת יִשְּרָּאֵל מִמִצְּרָּיִם…
כָּאָמוּר שָּם בַסֶפֶר הָּעָּב.
וְּהִדְּלִיקוּ שָּמַיִם וָּאָרֶץ
אֶת מוֹפְּ תי לֵדָּת ו שֶל הָּעָּם,
וְּרָּתְּחוּ הַתְּהוֹמוֹת וְּסָּעָּרוּ
וּלִשְּנַיִם נִקְּרַע הַיָּּם – –
אֲבָּל גַּם אֶת הַיָּּם הַקָּּרוּעַ,
וְּהַמָּוֶת מִשְּנֵי עֲבָּרָּיו,
הוּא עָּבַר, עִם סַל ו הָּקָּּלוּעַ,
כְּדָּבָּר הַמוּבָּן מֵאֵלָּיו.
וְּהַקְּּרָּב לֹא נָּתַן ב ו צְּמַרְּמֹרֶת
וְּלִב ו עוֹד עִקֵּש וּמַחֲשֶה–
כָּךְ הִגִּיעָּה אִת ו הַמָּסוֹרֶת
אֶל פְּסוּקֵי “אָז יָּשִיר משֶה”…
אֲבַל אָז, עֵת גֻּלְּגַּל כְּמ ו רַעַם
שִׁיר הֶחָג בְּאַדִיר עַל הַחוֹף, – –
אָז (גַּם נוּן לֹא יָּדַע עוֹד מַה טַעַם…)
ב ו הָּשְּבַר לְּבָּב ו כִי בָּא סוֹף…
הוּא זָּכַר אֶת הַטִיט וְּהַחֹמֶר,
וְּזָּכַר אֶת הַשוֹט בְּאָדֹם,
וּפְּצָּעָּיו שֶהֶחֱרִישוּ בְּלִי אֹמֶר,
צְּעָּקָּה נָּשְּׂאוּ יַחַד פִתְּאֹם.
הוּא זָּכַר הַמוֹפְּתִים שֶבָּאָרֶץ,
הוּא זָּכַר אֶת הַחֹשֶך וָּדָּם, –
הוּא זָּכַר הַתְּהוֹמוֹת שֶסָּעָּרוּ,
הוּא הֵבִׁין
כִׁי נִׁקְרַע ל ו הַיָם
בְּיָּד ו הַשְּעִירָּה כְּמ ו יַעַר
אֶת רֹאש בְּנ ו הוּא הֶחֱלִיק בְּעֶדְּנָּה.
וִיהוֹשֻ ע (בִן נוּן) עוֹד ו נַעַר, –
עוֹד ו נַעַר קָּטָּן בַגַּדְּ נ”ע…
בְּעֻמְּקֵי סֵפֶר שְּמוֹת התְּיַפֵ ח –
אִיש זַקֵן מִפְּשוּטֵי יִשְּׂרָּאֵל –
וְּהֵאִיר אָז אוֹת ו הַיָּּרֵחַ,
הַדּו לֵק מֵעָלֵינוּ הַלֵיל
(נתן אלתרמן)

ימים מיוחדים אלו, ימי התשועה, הימים שבין גאולת מצרים לגאולת ירושלים בכ"ח באייר מפגישים אותנו עם דמותו של אביו של יהושע, בשירו הנפלא של אלתרמן.
נון חי במצרים, חיי עבדות, אולי השלים עם גורלו. אבל אז מגיע השינוי הגדול. בשירה שירת הים נולדה האומה העברית. כל העם שר יחדיו. נון מסוגל להתבונן, אולי לראשונה, על גורלו של עמו. החירות והנס מאירים באור חדש את העבדות והסבל. בשעות אלו אנו עדיין מתייחדים עם הכאב. בעוד שעות ספורות, נפשוט את בגדי האבל ונצטרף
לשירה הגדולה של העם היהודי לציון 70 שנות עצמאות במדינת ישראל.

הבוקר שמענו את שיחתה של רינה אריאל מקרית ארבע ששכלה בפיגוע קשה את בתה הלל. שמענו על הכאב ועל כוחות ההתמודדות, על האובדן ועל התקווה הגדולה שביש.
ישר כח לצוות המחנכות: אמונה, אורית, עידית וראות ולתלמידות שכבת ט על הובלת טקס יום הזיכרון מרגש, משמעותי ונוגע. הבנות חשפו אותנו לרגעים בחייהם של דמויות גדולות, רגעים לנו הם צו החיים, העלו ריקוד שביטא את תחושות היום וריגשו אותנו בשירתן. תודה עדן ויינשטיין שסיפרה בטקס על אחיה אדם שנרצח בפיגוע. תודות
למקהלה בהובלתה של סיון הרוש, שכתמיד חיברה אותנו בהופעתה לדופק הפנימי של היום.

כל הדרכים מובילות לירושלים – שבת ירושלים
ביום ראשון תיסגר ההרשמה לשבת ירושלים שתתקיים אי"ה, בשבת פרשת אמור. בנות מכיתות ט-יב המעוניינות, מוזמנות להירשם עד ליום שלישי.
השבת תתקיים ברובע היהודי ועלותה 100 ₪. נותרו מקומות אחרונים להרשמה.

ערב מגמות – ביום ראשון ז' באייר(2), יתקיים ערב מגמות להורי ותלמידות שכבת ט'.

ערב במ"ה – אנא רשמו לפניכם, ביום ראשון כ"א באייר(6.5 ), יתקיים ערב במ"ה (בית מדרש הורים). במרכז הערב תעמוד הרצאתו של הרב והפסיכולוג עילאי עפרן. ההרצאה תתמקד בתקשורת עם בני נוער בדגש על מצבי סיכון. להרשמה לערב לחצו כאן .

חג שמח
שבת שלום
חנה עסיס